Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08.10. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01.10. do neděle 08.10. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

Minulý týden od 1.10. do 7.10.2017 přinesl relativně chladné a deštivé počasí na většině území ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme doznívající sucho již jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy, i když i zde se situace normalizuje. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zmenšil a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když srážky posledních dní situaci zlepšily na severní polovině území. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech. V hlubší vrstvě bude sucho přetrvávat v jižní polovině Moravy.

Aktuální intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zásadně zlepšila a lze hovořit o normalizaci stavu. Stav půdní vlhkosti se zlepšil i ve stále postižené jihovýchodní polovině území, kde se setkáváme se suchem a kde nedostatek vláhy panuje již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží vcelku příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 7.10. v celém profilu na 3 % území (oproti 13 % před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z 19 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje mírně horší než obvyklý stav na necelém 1 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k vzestupu půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 42 % stanic, v 10-50 cm na 11 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (1.10. – 7.10.2017) jsme byly hlavně pod vlivem postupující tlakové níže, která přinášela sebou jak velkou oblačnost, tak i srážky. V pondělí odpoledne se začal k nám od západu dostávat větší pás srážek. Ten zasahoval hlavně Čechy, ale v úterý se pak přemístil i nad Moravu. Po oba dva dny se pohybovaly úhrny srážek od 10-20 mm/den. Od čtvrtka do pátku pak významněji pršelo hlavně v severní polovině republiky, výrazně v Krkonoších. To se projevilo i v týdenních úhrnech, které zde byly i kolem 80 mm/týden. Na zbytku republiky většinou bylo zaznamenáno od 10-25 mm/týden. Více srážek spadlo ve východních Čechách, a to mezi 40-50 mm/týden. Teploty vzduchu byly během týdne rozkolísané. Nejčastěji se pohybovaly v maximech okolo 15°C, ale například ve čtvrtek vystoupaly na jižní Moravě i přes hranici 20°C. Naopak v pátek na většině území Čech se pohybovaly jen od 10 do 13°C. Minimální teploty byly hodně závislé na oblačnosti. Při zatažené obloze noční a ranní teploty byly často mezi 8-10°C. Naopak při jasné obloze se dostala ráno minima i pod hranici 5°C. Z tohoto pohledu byla nejchladnější neděle a pondělí. V druhé polovině týdne se k nám začala přibližovat tlaková níže, na kterou byly vázány vysoké rychlosti větru. Například v Německu a Polsku způsobily velké materiální škody. V České republice se to projevilo ve větrnějším počasí, kdy průměrné rychlosti vzduchu na většině území přesahovaly 4 m/s. Na horách byly zaznamenány vichřice.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 11. 2017

  Nový web pro zemědělce

  Článek k přečtení

  Na pracovním setkání respondentů projektu Intersucho (které proběhlo v Brně 14. 11.) byl představen mimojiné plánovaný a již připravovaný nový webový portál, který v příštím roce přinese informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů. O připravované aktivitě a o širkoých možnostech jejího využití pro zemědělce podrobněji v článku na iDnes hovoří profesoři Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud. 

 • 14. 11. 2017

  Pracovní setkání zpravodajů portálu Intersucho

  První pracovní setkání se zpravodaji portálu Intersucho se konalo 14. 11. na Brněnském Výstavišti za účasti více než stovky aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Návštěvníkům byly představeny plánované aktivity na rok 2018, z nichž některé přinesou nové produkty zejména využitelné právě v zemědělství (předpověď výnosů zemědělských plodin). Dále byly prezentovány aktuální infromace z Ministerstva zemědělství týkající se letošního odškodnění za sucho a jakou roli v této věci představují právě respondenti portálu Intersucho.  Kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali systém předpovědi sucha a její úspěšnost. Celá akce se nesla v neformální duchu, drobné dárky si odnesli nejaktivnější zpravodajové a po ukončení akce pokračovala řada neformálních rozhovorů během oběda a kávy. 

  Celá akce proběhla díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA). 

  Program celé akce je k nahlédnutí.