Odchylka sucha od obvyklého stavu v období 1961 - 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 08.10. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 01.10. do neděle 08.10. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

Minulý týden od 1.10. do 7.10.2017 přinesl relativně chladné a deštivé počasí na většině území ČR. V povrchové vrstvě pozorujeme doznívající sucho již jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen jižní a střední Morava a území na jihozápadě Čech, kde přetrvává i nejvyšší deficit vláhy. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní a východní Moravy, i když i zde se situace normalizuje. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu zmenšil a přetrvává výrazněji pouze v krajích Středočeském, Plzeňském, Jihočeském a na západě Vysočiny. Dlouhodobý nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když srážky posledních dní situaci zlepšily na severní polovině území. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální zvláště v povodí Dyje a také na horní Vltavě. V následujících dnech očekáváme doznívání sucha jen v oblasti jižních Čech. V hlubší vrstvě bude sucho přetrvávat v jižní polovině Moravy.

Aktuální intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zásadně zlepšila a lze hovořit o normalizaci stavu. Stav půdní vlhkosti se zlepšil i ve stále postižené jihovýchodní polovině území, kde se setkáváme se suchem a kde nedostatek vláhy panuje již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží vcelku příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 7.10. v celém profilu na 3 % území (oproti 13 % před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z 19 % (tedy o něco méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje mírně horší než obvyklý stav na necelém 1 % ČR. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k vzestupu půdní vlhkosti v orniční vrstvě, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 28 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 42 % stanic, v 10-50 cm na 11 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách ve středních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (1.10. – 7.10.2017) jsme byly hlavně pod vlivem postupující tlakové níže, která přinášela sebou jak velkou oblačnost, tak i srážky. V pondělí odpoledne se začal k nám od západu dostávat větší pás srážek. Ten zasahoval hlavně Čechy, ale v úterý se pak přemístil i nad Moravu. Po oba dva dny se pohybovaly úhrny srážek od 10-20 mm/den. Od čtvrtka do pátku pak významněji pršelo hlavně v severní polovině republiky, výrazně v Krkonoších. To se projevilo i v týdenních úhrnech, které zde byly i kolem 80 mm/týden. Na zbytku republiky většinou bylo zaznamenáno od 10-25 mm/týden. Více srážek spadlo ve východních Čechách, a to mezi 40-50 mm/týden. Teploty vzduchu byly během týdne rozkolísané. Nejčastěji se pohybovaly v maximech okolo 15°C, ale například ve čtvrtek vystoupaly na jižní Moravě i přes hranici 20°C. Naopak v pátek na většině území Čech se pohybovaly jen od 10 do 13°C. Minimální teploty byly hodně závislé na oblačnosti. Při zatažené obloze noční a ranní teploty byly často mezi 8-10°C. Naopak při jasné obloze se dostala ráno minima i pod hranici 5°C. Z tohoto pohledu byla nejchladnější neděle a pondělí. V druhé polovině týdne se k nám začala přibližovat tlaková níže, na kterou byly vázány vysoké rychlosti větru. Například v Německu a Polsku způsobily velké materiální škody. V České republice se to projevilo ve větrnějším počasí, kdy průměrné rychlosti vzduchu na většině území přesahovaly 4 m/s. Na horách byly zaznamenány vichřice.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 9. 2018

  Školení pro valnou hromadu Lesnicko-dřevařské komory ČR

  Prezentace prof. Žaluda zde.
  Prezentace Mgr. Bláhové zde.

  Dne 12. 9. 2018 se na valné hromadě Lesnicko-dřevařské komory ČR v Praze uskutečnila prezentace portálu Intersucho.cz., kde prof. Zdeněk Žalud a Mgr. Monika Bláhová interpretovali, jak vyplňovat dotazníky (pravidelná expertní hlášení) pro posuzování a dopady sucha.

  Odkaz na vyplnění expertního hlášení zde.

 • 10. 9. 2018

  Prognózy na další desetiletí: sucho, vysoké teploty i jiný charakter krajiny

  Článek k dispozici zde.
  To, co bylo doposud 20leté sucho, bude podle prognóz nejspíš v příštích dekádách suchem běžným, vyskytujícím se jednou za pět let. „Musíme počítat s tím, že období sucha budou trvat déle a také povodně mohou být xtrémnější,“ upozornil Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globálních změn při Akademii věd ČR na mezinárodní výstavě VODOVODY-KANALIZACE.