Relativní nasycení půdy

Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita
Nakolik procent je nasycena půdní vrstva 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.07. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.07. do neděle 23.07. ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY v porovnání s minulým týdnem v zásadě stagnovalo s pozitivními i negativními změnami. Situace je nicméně stále neuspokojivá na polovině území, zejména na jižní a střední Moravě. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 1/3 území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 1/4 ČR. U 7 % území přetrvává pokles pod hranicí, u níž dochází k projevům sucha. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 12 % území (tj. o 3 % méně než před týdnem), zatímco nedostatek zasahuje 3/4 území. Stres suchem zasahuje již přes 20 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 1/10 území (oproti 70 % ve druhé dekádě května), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 55 % území (tj. oproti 44 % v minulému týdnu). Z toho výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 5 % území a situace je tak lepší než před týdnem. Půdní vlhkost tak i přes aktuální srážky spíše zaostává za obvyklým průběhem.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 7. 2017

  Koncepce ochrany před následky sucha

   Záznam rozhovoru

  Vláda dnes projedná návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka. (stopáž 12:15 – 21:12)

 • 21. 7. 2017

  Debata s premiérem o klimatických změnách a průběhu sucha

  Záznam tiskové konference

  V pátek 21. 7. 2017 navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka. V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe - členy týmu Intersucho, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Agrární komory, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající klimatické změny a suchu – jeho zásadním a nejvýraznějším projevem v České republice.

  Záznam celé tiskové konference, která proběhla bezprostředně po setkání, shrnuje hlavní body a výstupy debaty. Stopáž od 13:22.