Relativní nasycení půdy

Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita
Nakolik procent je nasycena půdní vrstva 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17.09. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10.08. do neděle 17.09. ráno)


Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem podstatně zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje jen na 4 % území. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačují 2/5 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na 18 % území, zatímco nedostatek zasahuje 45 % území. Stres suchem zasahuje 3 % plochy a situace je tak v hlubší vrstvě mírně lepší než před týdnem. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na 1/4 území, naopak půdní vlhkost je nedostatečná na ⅓ území. Z toho výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 2 % území a situace se oproti minulému týdnu zlepšila.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 9. 2017

  "Nastává doba sucha?" debata odborníků v pořadu České televize

  Záznam pořadu

  Ve včerejším pořadu Souvislosti Jana Pokorného debatovali odborníci i zástupci praxe právě o krajině a suchu. Ve studiu se tak sešli a společně debatovali profesor Miroslav Trnka z Akademie věd ČR, Jan Daňhelka z ČHMÚ, Josef Stehlík zastupující soukromě hospodařící zemědělce a geolog Václav Cílek.  

 • 10. 9. 2017

  O suchu a krajině v Otázkách Václava Moravce

  Záznam pořadu

  V nedělních Otázkách Václava Moravce bylo jedním z témat sucho, stav krajiny, dopady v zemědělství, ale také problematika aktuální kůrovcové kalamity na severu Moravy a dopady sucha a klimatické změny v lesnictví. Pořadu se zúčastnil ministr životního prostředí Richard Brabec, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a biolog David Storch. V pořadu se objevily také mapy portálu Intersucho.cz dokumentující aktuální situaci.