Relativní nasycení půdy

Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita
Nakolik procent je nasycena půdní vrstva 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23. 04. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16. 4. do neděle 23. 4. ráno)

 

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem mírně zlepšilo zejména v povrchové vrstvě.

Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 7% území, zatímco 6/10 ČR se i nadále vyznačují dostatečným absolutním zásobením povrchové vrstvy půdy. Nacházíme se tedy v situaci, kdy zásoba vody v půdě je pro rostliny uspokojivá ve většině regionů, ale celkový obsah vody je zejména na východě území nižší než odpovídá poslední dekádě dubna. Proto mapy deficitu a intenzity sucha signalizují v tomto území neuspokojivý stav.

Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno i nadále na 88% území, zatímco nedostatek zasahuje 1 % území, a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě neprojevuje.

Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na více než 4/5 území, zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 1,1 % území. Výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy se zatím nevyskytuje. Přes relativně dobré absolutní hodnoty zaostává půdní vlhkost poměrně výrazně za obvyklým průběhem.

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 4. 2017

  Den Země - Společné prohlášení o klimatické změně

  U příležitosti Dne Země z popudu Královské meteorologické společnosti a po jednání s Americkou meteorologickou společností, Evropskou meteorologickou společností a Mezinárodním fórem národních meteorologických společností bylo vydáno Společné prohlášení o klimatické změně, ke kterému se připojila i Česká meteorologická společnost. Toto prohlášení (originální znění, český překlad) podporujeme.

 • 24. 3. 2017

  Jak na sucho? Jaká je situace nyní a jaké jsou dopady v současné době

   Záznam reportáže

  Ve speciálním vysílání ČT24 o suchu a jeho dopadech na zemědělskou produkci hovořila řada odborníků a zástupců praxe. Ministr životního prostředí Richard Brabec hovořil o možných adaptacích a projektech, které mají pomáhat v době výskytu suchých epizod. Ve vysílání dále vystoupili zástupci zemědělské praxe a komentovali průběh sucha v posledních letech. K situaci podal vyjádření také zástupce projektu Intersucho profesor Zdeněk Žalud.