Relativní nasycení půdy

Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita
Nakolik procent je nasycena půdní vrstva 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28.05. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21.05. do neděle 28.05. ráno)

Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ půdy se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo, neboť vegetace spotřebovává prakticky všechnu vodu z dešťových srážek, zejména v povrchové vrstvě a srážky nepostačovaly ani na krytí potřeby.

Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 2/3 území, zatímco jen 7% ČR se vyznačují dostatečným absolutním zásobením povrchové vrstvy půdy. Nacházíme se v situaci, kdy zásoba vody v půdě je pro rostliny stále uspokojivá ve většině regionů, ale v některých regionech rapidně klesá obsah vláhy a zvláště v oblasti východních Čech, jižní a střední Moravy je podstatně nižší než odpovídá třetí dekádě května. Současně mapy deficitu a intenzity sucha signalizují v tomto území neuspokojivý stav v hlubší vrstvě.

Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno i nadále na 80% území, zatímco nedostatek zasahuje 4,3 % území (oproti 2,7% v minulém týdnu) a situace je tak v hlubší vrstvě mírně horší než před týdnem. Stres suchem se v této vrstvě neprojevuje.

Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je půdní profil na méně než polovině území (oproti 85% v předminulém týdnu), zatímco půdní vlhkost je nedostatečná na 10% území (tj. Dvakrát více než před týdnem). Výrazný nedostatek pro rostliny dostupné vláhy zasahuje 0,2% území. Přes relativně dobré absolutní hodnoty zaostává půdní vlhkost poměrně výrazně za obvyklým průběhem.

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 5. 2017

  Cena a produkce potravin závisí na klimatické změně?

  Záznam rozhovoru

   O cenách potravin a zemědělské produkci, potravinové bezpečnosti či o posunu zemědělských oblastí v souvislosti s probíhající klimatickou změnou hovořil v Rádiu-Z profesor Miroslav Trnka.

 • 17. 5. 2017

  Osuchu v pořadu Českého rozhlasu Co vy na to?

   Záznam rozhovoru

  O suchu s profesorem Miroslavem Trnkou v pořadu Co vy na to? O suchu a dostatku či nedostatku vodu v krajině, o možnostech adaptací s využitím přehrad či nádrží i o tom, co aktuálně potřebujeme v krajině vytvářet.