Relativní nasycení půdy


Nedostatek vláhy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vadnutí; 50 = bod snížené dostupnosti; 100 = polní kapacita

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 05.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 29.07.2018 do neděle 05.08.2018 ráno)
 

Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo a je nízké na jižní Moravě, podél středního toku řeky Moravy a dále pak v celé oblasti Polabí, Poohří a na dolním a středním toku řeky Vltavy v Čechách.

Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se objevuje na 9/10 území, nedostatečná na 2/3 zatímco relativně dobře nasycena je na 1/100 území.

Situace v celém profilu (0-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na méně než 3 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 90 % území a na 40 % se pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení, tj. lze očekávat projevy stresu suchem

Více informací

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 17. 10. 2018

  Setkání v rámci projektu DriDanube

  Ve dnech 10. - 12. 10. 2018 proběhlo v Bukurešti 4. setkání partnerů projektu DriDanube.
  V rámci setkání proběhla mimo jiné prezentace týmu CzechGlobe, kde byly ostatním partnerům představeny výstupy za poslední období a otevřena diskuze o možném pokračování spolupráce.
  Jako zástupci CzechGlobe vystoupili na setkání Monika Bláhová, Jiří Jakubínský a Kristina Trávníčková.

  Projekt DriDanube je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA)

 • 24. 9. 2018

  Hyde Park Civilizace na ČT24

  V sobotu 22.9. 2018 ve 20:00 hod v pořadu Hyde Park Civilizace na CT24 byly využity v diskuzi s klimatologem Philippem Ciaisem mapy Intersucha. Problematiku sucha komentoval i prof. Michal V. Marek.

  Záznam pořadu zde.