Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin

 • bez vlivu sucha
 • výskyt sucha bez vlivu na výnos
 • výskyt sucha pravděpodobně sníží výnos
 • výskyt sucha významně sníží výnos
 • výskyt sucha zásadně sníží výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. do neděle 19. 11. ráno)

 

Mapa s počty respondentů z jednotlivých okresů pro poslední hlášení dopadů na zemědělství:

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH ZPRAVODAJŮ (neodráží stav v celém okrese, ale popisují situaci na vybraných katastrech):

ROKYCANY, 23. 11. 2017: sucho mělo negativní vliv převážně při založení pozdějších porostů ozimé řepky (po 12.8.2017 ), díky období bez srážek po setí - následky - pozdější a nerovnoměrné vzcházení, přelom cca pol. září se začal srážkový deficit snižovat a porosty podstatně zesílily a vyrovnaly se.

STRAKONICE, 21. 11. 2017: za poslední týden spadlo jen 5 mm srážek na toto roční období je stále znát nedostatek vláhy v půdě.

PŘEROV, 21. 11. 2017: srážky 15 mm. Druhý týden má konečně říčka Moštěnka "normální" hladinu a neklesne hned druhý den po dešti.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 21. 11. 2017: srážky byly i v tomto týdnu (12.-19.11.), ačkoliv z důvodu nízkých teplot neměřeny... V důsledku jejich nadbytku (vliv za delší období) již lze na porostech ozimých obilnin místy pozorovat negativní projevy. Práce na poli jsou omezeny, z pohledu krajiny nás ale tento stav těší - nízká intenzita přicházejících srážek umožňuje jejich pronikání i do hlubších půdních vrstev.

PLZEŇ JIH, 21. 11. 2017: v týdnu 13. - 19. 11. 2017 jsme na lokalitě Lužany naměřili pouze 0,9 mm srážek, vzhledem k nízkým teplotám se srážky z minulého týdne nestačily odpařit, půda je stále vlhká a porosty v dobré kondici.

JIČÍN, 21. 11. 2017: srážky za minulý týden - 13 mm; zhoršené až špatné podmínky na zpracování půdy vzhledem k dostatečným srážkám.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 21. 11. 2017: 46. týden byl zpočátku beze srážek, ke konci týdne se začaly objevovat smíšené srážky (pátek 2 mm, sobota 2 mm. neděle 6 mm). Půda je rozbahněná, tam kde máme vysety meziplodiny a půda je kyprá, je půdní profil přesycený vodou a pole jsou prakticky nesjízdná. Na těchto pozemcích je ohrožena orba. Jinak vody je nyní dostatek, i v krajině, v potocích a řekách.

KROMĚŘÍŽ, 21. 11. 2017: povrchová vrstva půdy je vlhká, v 50 cm hloubce je půda vlahá, potřebovali bychom, aby se přes zimu dostatečně dosytila vodou.

SUŠICE, 21. 11. 2017: do poslední neděle spadlo 13 mm srážek, situace s vlhkem v povrchových vrstvách půdy je , zdá se, v normálu, i když dosud na většině obvykle v minulých létech podmáčených vlhkých místech a prameništích lze dosud normálně projít suchou nohou. V lese není mokro, půda tam vše nasákla a pouze cesty jsou mírné blátivé. Obě řeky - Otava v Sušici i Ostružná zde v Hrádku jsou na normálních - spíš nižších průtocích. Situace ve studních zde u nás je stále velmi špatná.

PŘÍBRAM, 21. 11. 2017: minulý týden spadlo 1,8 mm srážek. Situace je stabilní, na polích se stále nechá dělat. Do současné doby zatím nenapadl žádný sníh (ani poprašek) a nebyl ani významnější mrazík, což nepamatuji.

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 11. 2017

  Nový web pro zemědělce

  Článek k přečtení

  Na pracovním setkání respondentů projektu Intersucho (které proběhlo v Brně 14. 11.) byl představen mimojiné plánovaný a již připravovaný nový webový portál, který v příštím roce přinese informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů. O připravované aktivitě a o širkoých možnostech jejího využití pro zemědělce podrobněji v článku na iDnes hovoří profesoři Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud. 

 • 14. 11. 2017

  Pracovní setkání zpravodajů portálu Intersucho

  První pracovní setkání se zpravodaji portálu Intersucho se konalo 14. 11. na Brněnském Výstavišti za účasti více než stovky aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Návštěvníkům byly představeny plánované aktivity na rok 2018, z nichž některé přinesou nové produkty zejména využitelné právě v zemědělství (předpověď výnosů zemědělských plodin). Dále byly prezentovány aktuální infromace z Ministerstva zemědělství týkající se letošního odškodnění za sucho a jakou roli v této věci představují právě respondenti portálu Intersucho.  Kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali systém předpovědi sucha a její úspěšnost. Celá akce se nesla v neformální duchu, drobné dárky si odnesli nejaktivnější zpravodajové a po ukončení akce pokračovala řada neformálních rozhovorů během oběda a kávy. 

  Program celé akce je k nahlédnutí.  

23. listopad 2017 / 47. týden

předchozí další stáhnout zavřít