Deficit půdní vláhy [mm]

                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 28.05. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 21.05. do neděle 28.05. ráno)

Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Na 9/10 území ČR panuje deficit půdní vláhy, což je výrazný zásadní nárůst oproti minulém týdnu (⅔). Nicméně převažuje velmi mírný deficit do 30 mm. Obvyklá hodnota deficitu se nadále pohybuje mezi 5 a 40 mm, a zatím na 10 % dosahuje 40-80 mm. V povrchové vrstvě se stav oproti minulému týdnu dosti výrazně zhoršil a v současné době panuje deficit mezi 5 až 40 mm na téměř 95% území oproti 8 % v předminulém týdnu. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém a Jihomoravském a také v oblasti severozápadně od Brna.

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 18. 5. 2017

  Cena a produkce potravin závisí na klimatické změně?

  Záznam rozhovoru

   O cenách potravin a zemědělské produkci, potravinové bezpečnosti či o posunu zemědělských oblastí v souvislosti s probíhající klimatickou změnou hovořil v Rádiu-Z profesor Miroslav Trnka.

 • 17. 5. 2017

  Osuchu v pořadu Českého rozhlasu Co vy na to?

   Záznam rozhovoru

  O suchu s profesorem Miroslavem Trnkou v pořadu Co vy na to? O suchu a dostatku či nedostatku vodu v krajině, o možnostech adaptací s využitím přehrad či nádrží i o tom, co aktuálně potřebujeme v krajině vytvářet.