Deficit půdní vláhy [mm]

                          
-100-80-60-40-20-5520406080100
Odchylka od obvyklé zásoby vody v půdě v daném období

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 23.07. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 16.07. do neděle 23.07. ráno)


Na prakticky celém území ČR s výjimkou pohraničního pásu na severu a západě Čech a enkláv zasažených lokálními srážkami (např. větší území v okresech Písek, Příbram či Žďár nad Sázavou) panuje deficit půdní vláhy v celém profilu, což je nepříznivá zpráva s ohledem na hlavní obilniny, řepku, ale také kukuřici a okopaniny, u nichž je nepříznivě ovlivněna tvorba výnosu, resp. průběh vegetace. Nicméně v povrchové vrstvě se situace zásadně zlepšila a povrchová vrstva je nasycena dokonce lépe, než odpovídá obvyklému stavu. V celém profilu i nadále k 23.7. převažoval mírný deficit do 40 mm a celková úroveň deficitu se snížila. Deficit od 5 do 40 mm se vyskytuje na 75 %, ČR což je o 10 % jako v minulém týdnu. Oproti minulému týdnu ubylo výrazného deficitu na úrovni 40-80 mm z 16 % na 11 % území a deficit větší než 80 mm najdeme na 0,1 % území. Hlavní oblasti s nedostatkem vláhy s úrovní deficitu 40-80 mm najdeme i nadále v kraji Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském v oblasti severně od Brna a Jihočeském na východ od Vltavy.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 24. 7. 2017

  Koncepce ochrany před následky sucha

   Záznam rozhovoru

  Vláda dnes projedná návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR. Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka. (stopáž 12:15 – 21:12)

 • 21. 7. 2017

  Debata s premiérem o klimatických změnách a průběhu sucha

  Záznam tiskové konference

  V pátek 21. 7. 2017 navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka. V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe - členy týmu Intersucho, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Agrární komory, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající klimatické změny a suchu – jeho zásadním a nejvýraznějším projevem v České republice.

  Záznam celé tiskové konference, která proběhla bezprostředně po setkání, shrnuje hlavní body a výstupy debaty. Stopáž od 13:22.