Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 21.05. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 15.05. do neděle 21.05. ráno)

Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí
Minulý týden od 14.5. do 21.5.2017 se oproti předchozím týdnům oteplilo a výrazně ubylo srážek. Vzestup teplot umožnil zrychlení rozvoje vegetace a ta se teď nachází v relativně dobrém stavu. Díky zpomalenému rozvoji a nižším teplotám se na ní doposud nepodepsal nedostatek vláhy. Zatímco v povrchové vrstvě půdy panuje normální nebo jen mírně zhoršené nasycení, epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Olomouckém, na východě Vysočiny a v některých regionech krajů Pardubického a Královéhradeckého. Je tomu tak navzdory relativně deštivému počasí na konci dubna a první polovině května. Situace je nadále dobrá na většině území Čech s výjimkou Ústeckého kraje kde se začíná rozvíjet nedostatek vláhy v povrchové vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu prohloubil, byť v povrchové vrstvě je na většině území jen mírný. Nadále jsou nejvíce postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva ve východních Čechách a nově i některé oblasti západně od Prahy. S tímto vývojem koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní Moravě a ve východních Čechách a do jisté míry nízké stavy některých toků v těchto regionech. Na zbytku území je situace normální nebo lepší. V příštích dnech očekáváme pokračování negativní tendence a zhoršení stavu.

Aktuální intenzita sucha
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu spíše začala výrazně horšit . Nicméně trvá převážně příznivý stav půdní na většině území a prozatím nedochází k dramatickému zhoršení stavu vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na 1/4 území (oproti 12% minulý týden). Hlubší vrstva je zasažena téměř z ⅕, zatímco povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav na více než 1/3. V této vrstvě bylo zhoršení situace v minulém týdnu nejvíce patrné. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 13% plochy ČR (oproti 7% v minulém týdnu). Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na 4% území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k poklesu vlhkosti půdy v orniční vrstvě půdy. V hloubce 50 až 100 cm se vlhkosti oproti minulému týdnu nezměnily. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10 až 50 cm je na 19 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) se vyskytuje v 0-10 cm na 5 % stanic, v 10-50 cm na 10 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na horách, nižší v nížinách na střední a jižní Moravě, ve východních a severních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

 

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (14.5. – 20.5.2017) bylo spíše slunečnější a teplejší počasí. Nejvíce srážek bylo v neděli a pondělí, které způsobily většinou silnější bouřky. Šlo hodně o lokální jevy, takže srážkové úhrny jsou prostorově značně rozdílné. V neděli 14.5.2017 tyto bouřky zasáhly hlavně oblast Čech. V pondělí pak slaběji doznívaly i na Moravě. V pátek 19.5.2017 šel přes republiku okraj studené fronty a na něm se tvořily další velmi silné bouřky v oblasti Karlovarského kraje. Celkové týdenní úhrny jsou prostorově značně rozdílné a i na malé ploše zde mohou být rozdíly kolem 30-50 mm. Více bouřek a tedy i lokálních úhrnů bylo v jižních Čechách. V místech s výskytem bouřky jsou úhrny okolo 20 mm/týden. Více bouřek bylo i na východě Čech, kde jsou lokalit s úhrny i okolo 20-40 mm/týden. Naopak východu Moravy se déšť hodně vyhýbal a většinou tu vůbec nepršelo. Během uplynulého týdne se postupně oteplovalo. V první polovině týdne byly maxima většinou od 20-23°C, ale v pátek vrcholil příliv teplého vzduchu a maxima se vyšplhala i na 29°C. V sobotu s příchodem studené fronty se ochladilo o 7-10°C. Minimální teploty byly celkem prostorově proměnlivé. V první polovině týdne byly nejčastěji mezi 7-10°C. Ve zbytku týdne byly noci a rána spíše teplejší s minimem okolo 10-15°C. Vítr byl většinou slabší, ale od čtvrtka se začal postupně zvedat a to hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny a také v pátek večer na západě republiky, kde byly vysoké nárazy větru vázány na frontální bouřky.

 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 22. 4. 2017

  Den Země - Společné prohlášení o klimatické změně

  U příležitosti Dne Země z popudu Královské meteorologické společnosti a po jednání s Americkou meteorologickou společností, Evropskou meteorologickou společností a Mezinárodním fórem národních meteorologických společností bylo vydáno Společné prohlášení o klimatické změně, ke kterému se připojila i Česká meteorologická společnost. Toto prohlášení (originální znění, český překlad) podporujeme.

 • 24. 3. 2017

  Jak na sucho? Jaká je situace nyní a jaké jsou dopady v současné době

   Záznam reportáže

  Ve speciálním vysílání ČT24 o suchu a jeho dopadech na zemědělskou produkci hovořila řada odborníků a zástupců praxe. Ministr životního prostředí Richard Brabec hovořil o možných adaptacích a projektech, které mají pomáhat v době výskytu suchých epizod. Ve vysílání dále vystoupili zástupci zemědělské praxe a komentovali průběh sucha v posledních letech. K situaci podal vyjádření také zástupce projektu Intersucho profesor Zdeněk Žalud.

5. březen 2017 / 09. týden

předchozí další stáhnout zavřít