Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 25. 6. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 18. 6. do neděle 25. 6. ráno).
Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

 

Shrnutí
Minulý týden od 18. 6. do 25. 6. 2017 pokračovalo teplé a na srážky chudé období. Vyšší teploty vzduchu a dostupná půdní vlhkost umožnila dobrý vývoj vegetace na většině území, ale současně začíná docházet ke zpomalení jeho rozvoje a v některých místech (jihozápadně od Prahy a zejména na jižní Moravě) se na kondici vegetace projevuje suboptimální zásoba vody v půdě. Přestože stav v povrchové vrstvě je lepší zvláště v severní části území, celkově zůstává situace nepříznivá. Díky průběhu minulého týdne panuje v povrchové vrstvě půdy mírně až výrazně zhoršené nasycení a to jak na jižní a střední Moravě tak v oblasti severozápadních, západních a jižních Čech, kde je zhoršení situace nejvíce patrné. Současně epizoda sucha nadále trvá v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Olomouckém a lokálně v některých regionech jižních, středních a západních Čech. Navzdory případům s intenzivními lokálními srážkami se v krajině již naplno projevuje nedostatek vláhy, který není kompenzován dostatečnou zásobou v hlubší vrstvě. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu prohloubil, a to podstatně (zejména v jižních Čechách a ve východní části Moravy). V celém profilu jsou nejvíce postiženy kraje Jihomoravský a Olomoucký a enkláva ve východních Čechách a také některé oblasti západně od Prahy a Novohradské hory. S tímto vývojem z větší části koresponduje neuspokojivá výše hladin podzemní vody na jižní i střední Moravě a zvláště ve východních či jižních Čechách a zejména obecně nízké stavy velké většiny toků napříč suchem postiženými regiony. V příštích dnech očekáváme pokračování tohoto typu vývoje (díky vysokým teplotám vzduchu) a spíše zhoršení stavu.

Aktuální intenzita sucha
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu zhoršila a to zejména v jižní části území. Pouze v západních Čechách sucho zčásti ustoupilo. Území ČR se nachází ve fázi, kdy stav půdní vlhkosti je převážně neuspokojivý a prozatím na menší části území, kde se se suchem setkáváme již několik týdnů v řadě se začal zhoršovat stav vegetace. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, najdeme v celém profilu na více než 4/5 území. Hlubší vrstva je zasažena téměř ze ⅘, zatímco povrchová vrstva vykazuje horší než obvyklý stav na ⅘ oproti téměř 9/10 území před týdnem. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 7/10 plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se vyskytují na 36% území (oproti 31% před týdnem).
 

 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 6. 2017

  Je extrémní sucho, řekl v Rozstřelu klimatolog

   Záznam rozhovoru

  Doc. Petr Hlavinka byl hostem diskuzního pořadu Rozstřel, jehož tématem bylo horké počasí, extrémní sucho, hospodaření s vodou. Podívejte se na záznam rozhovoru.

 • 21. 6. 2017

  ČT24: extrémní teploty a sucho

   Záznam pořadu

  Jak v období sucha hospodařit s vodou? Jak velké horko a sucho lze očekávat v nadcházejícím létě? A jakými efektivními kroky lze bojovat proti oteplování planety? To bylo námětem pořadu Devadesátka na ČT 24, jejímž hlavním hostem byl prof. Michal Marek.

2. duben 2017 / 13. týden

předchozí další stáhnout zavřít