Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 19. 11. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 12. 11. do neděle 19. 11. ráno)


Shrnutí
Minulý týden od 12. 11. do 19. 11.2017 přinesl významné srážky a to zejména během neděle 12. 11. na celém území České republiky, další srážkové dny byly zaznamenány během víkendu 18. a 19. 11. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho. Epizoda sucha v porovnání s letními měsíci prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě je oproti minulému týdnu v zásadě neměnný a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výšce hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

Aktuální intenzita sucha
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně neměnila a i nadále zůstává velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti je horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda zde doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 19.11. v celém profilu na 0.5% území. Hlubší vrstva byla zasažena výrazněji (tedy o čtvrtinu méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro měsíc listopad. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nedošlo k výraznějším změnám půdní vlhkosti v orniční vrstvě oproti minulému týdnu, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severu území a nižší v nížinách na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (12.11. – 18.11.2017) jsme byly většinou pod vlivem tlakové výše, který k nám příliš srážek nepřinesla. Nejvíce pršelo v neděli 12.11.2017 a to na celém území České republiky od 2-20 mm/den. Nejvíce srážek spadlo v Beskydech a na Šumavě a ve vyšších polohách byly tyto srážky i sněhové. Pak se objevovaly srážky i koncem týdne, ale úhrny byly malé. Celkově nejvíce srážek za minulý týden bylo zaznamenáno na Vysočině, v Beskydech a na západě Čech. Většinou bylo zaznamenáno mezi 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu byly relativně vyrovnané. Nejčastěji se maxima pohybovala od 4-7°C. Ke konci týdne se zhruba ještě o 2°C ochladilo. Minimální teploty hlavně uprostřed týdne klesaly na většině území pod bod mrazu. Po zbytek týdne bylo většinou od -1 po +3°C. Větrnější počasí bylo hlavně počátkem a koncem týdne, ale během vlivu tlakové výše bylo proudění poklidné.

 

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 11. 2017

  Nový web pro zemědělce

  Článek k přečtení

  Na pracovním setkání respondentů projektu Intersucho (které proběhlo v Brně 14. 11.) byl představen mimojiné plánovaný a již připravovaný nový webový portál, který v příštím roce přinese informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů. O připravované aktivitě a o širkoých možnostech jejího využití pro zemědělce podrobněji v článku na iDnes hovoří profesoři Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud. 

 • 14. 11. 2017

  Pracovní setkání zpravodajů portálu Intersucho

  První pracovní setkání se zpravodaji portálu Intersucho se konalo 14. 11. na Brněnském Výstavišti za účasti více než stovky aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Návštěvníkům byly představeny plánované aktivity na rok 2018, z nichž některé přinesou nové produkty zejména využitelné právě v zemědělství (předpověď výnosů zemědělských plodin). Dále byly prezentovány aktuální infromace z Ministerstva zemědělství týkající se letošního odškodnění za sucho a jakou roli v této věci představují právě respondenti portálu Intersucho.  Kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali systém předpovědi sucha a její úspěšnost. Celá akce se nesla v neformální duchu, drobné dárky si odnesli nejaktivnější zpravodajové a po ukončení akce pokračovala řada neformálních rozhovorů během oběda a kávy. 

  Program celé akce je k nahlédnutí.  

20. srpen 2017 / 33. týden

předchozí další stáhnout zavřít