Odchylka půdní vlhkosti od obvyklého stavu v období 1961 - 2010

 • bez rizika sucha
 • S0 snížená úroveň půdní vláhy
 • S1 počínající sucho
 • S2 mírné sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výjimečné sucho
 • S5 extrémní sucho
Vyjádřená stupněm sucha v půdní vrstvě 0-40cm a 0-100 cm

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 17.09. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 10.08. do neděle 17.09. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadřuje srovnání aktuálního nasycení půdy se stejným obdobím za posledních 50 let a hodnotí mimořádnost vzniklé situace.

Shrnutí

Minulý týden od 10.8. do 17.9.2017 přinesl relativně dostatek srážek, které z pohledu letošního roku netypicky doplnily zásobu vody v půdě zvláště na Moravě. V povrchové vrstvě tedy sucho nepozorujeme a suchem v hlubší vrstvě zůstává postižena nyní již jen jižní a střední Morava a výrazně méně pak území na jihozápadě Čech. Dlouhodobý výskyt sucha v letošním roce se nadále projevuje negativně na kondici vegetace zejména v případě jižní Moravy. Byť epizoda sucha oproti letním měsícům výrazně ustoupila, projevuje se nadále v hlubší vrstvě v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě oproti minulému týdnu se zásadně snížil, a přetrvává v hlubší vrstvě. Chod půdní vlhkosti nadále negativně ovlivňuje i výši hladin podzemní vody a průtoky vodních toků, jak vyplývá ze sledování kolegů z ČHMÚ, i když intenzivní srážky posledních dní výrazně zlepšily situaci v tocích i na Moravě. Nicméně stav vody v mělkých vrtech zůstává silně podnormální. V následujících dnech očekáváme dosti výrazné zlepšení stavu s ohledem na očekávané srážky. Sucho bude pravděpodobně přetrvávat v hlubší vrstvě zejména v jižní polovině Moravy.

Aktuální intenzita sucha

Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části Předpověď, ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

Pokud jde o míru INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně zlepšila. Stav půdní vlhkosti zůstává neuspokojivý pouze v hlubší vrstvě v jihovýchodní polovině území, kde se setkáváme se suchem a kde nedostatek vláhy panuje již několik měsíců. Tomu odpovídá i relativně špatná kondice vegetace v Jihomoravském a Zlínském kraji. Celkově ale situace vyhlíží příznivě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 17.9. v celém profilu na 11 % území (oproti 30 % před týdnem). Hlubší vrstva byla zasažena z více než 37 % (tedy o třetinu méně jako v minulém týdnu). Povrchová vrstva vykazuje povětšinou lepší než obvyklý stav. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 2 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se prakticky nevyskytují.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti

Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se na většině území zvýšily půdní vlhkosti v povrchové vrstvě s výjimkou středních Čech, v hlubším profilu vlhkosti stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 33 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 34 % stanic, v 10-50 cm na 8 % stanic a v 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách, nižší v nížinách na jižní a střední Moravě a ve středních Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu

V uplynulém týdnu (10.9 – 18.9.2017) byla naše republika hlavně v západním proudění a přecházely přes nás různé frontální systémy. Nejvíce srážek spadlo v pondělí ve východní polovině republiky. V pásu od Vysočiny po Jeseníky byly nejvyšší úhrny okolo 30 mm/den. Na zbytku Moravy většinou do 10 mm/den. Plošně rozsáhlejší srážky spadly ještě v sobotu, ale nejčastěji jen okolo 5 mm/den. Týdenní úhrny vesměs rozdělily republiku. Srážky se vyskytovaly hlavně na Moravě, a to mezi 20-40 mm/týden, v Čechách nejčastěji jen do 10 mm/týden. Výjimku tvořily Krkonoše, kde byly zaznamenány úhrny i nad 50 mm/týden. Po většinu týdne bylo spíše chladné počasí. Maxima dosahovala často mezi 15-19 °C. Výjimku tvořil hlavně čtvrtek, kdy se republika teplotně rozdělila. Rozdíl mezi západním a východním okrajem republiky byl i 15 °C. V Krušných horách se pohybovaly teploty jen okolo 10 °C, přitom na východě Moravy dosahovaly k 26 °C. Minimální teploty vzduchu byly na počátku týdne ještě mezi 10-15 °C, ale pak se ochladilo a v noci a ráno klesaly pod 10 °C. Větrné počasí bylo spjato hlavně s přechodem front ve středu a ve čtvrtek. Ve středu výrazně foukalo převážně v západní části republiky, ve čtvrtek na jižní Moravě.

Více informací

Sbírejte s námi data

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 21. 9. 2017

  "Nastává doba sucha?" debata odborníků v pořadu České televize

  Záznam pořadu

  Ve včerejším pořadu Souvislosti Jana Pokorného debatovali odborníci i zástupci praxe právě o krajině a suchu. Ve studiu se tak sešli a společně debatovali profesor Miroslav Trnka z Akademie věd ČR, Jan Daňhelka z ČHMÚ, Josef Stehlík zastupující soukromě hospodařící zemědělce a geolog Václav Cílek.  

 • 10. 9. 2017

  O suchu a krajině v Otázkách Václava Moravce

  Záznam pořadu

  V nedělních Otázkách Václava Moravce bylo jedním z témat sucho, stav krajiny, dopady v zemědělství, ale také problematika aktuální kůrovcové kalamity na severu Moravy a dopady sucha a klimatické změny v lesnictví. Pořadu se zúčastnil ministr životního prostředí Richard Brabec, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a biolog David Storch. V pořadu se objevily také mapy portálu Intersucho.cz dokumentující aktuální situaci.

10. září 2017 / 36. týden

předchozí další stáhnout zavřít