Expertní posouzení dopadu sucha

Expertní posouzení dopadu sucha

Zveme Vás do týmu expertních hodnotitelů, kteří v rámci projektu Intersucho monitorují průběh a dopady sucha aktuálně a operativně v celé České republice. Přidejte se k více než stovce již aktivních zpravodajů, kteří v týdenním kroku přináší informace o tom, jak hodnotí výskyt sucha a jeho dopady na plodiny.

Děkujeme za Vaší spolupráci.

Jak vyplnit dotazník

Dotazníková šetření jsou prováděna díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).


Jsem zde poprvé
1. Jaká je půdní vlhkost ve vrstvě od povrchu do 20 cm?

2. Jak hodnotíte poslední 3 měsíce z pohledu vodní bilance?

dry
wet

3. Jak hodnotíte uplynulý týden, oproti předcházejícímu týdnu, z pohledu vodní bilance?

dry
wet

4. Odpovídá náš odhad intenzity sucha z této mapy realitě ve Vašem katastrálním území?

up
down

Tuto otázku nelze momentálně zodpovědět, protože aktuální mapy popisující stav sucha k poslední neděli jsou právě připravovány či nahrávány. Dotazník můžete vyplnit a odeslat i bez zodpovězení této otázky, a nebo se, prosím, k dotazníku vraťte v pondělí odpoledne, kdy budou nahrány aktuální mapy.


Pro pokračování dotazníku a jeho odeslání zvolte "Oblast hospodaření" ve formuláři v úvodu.


5. Odhadněte dopady sucha na ozimé obilniny, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na ozimou řepku, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na jarní obilniny, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na cukrovou řepu, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na brambory, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na porosty kukuřice, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

11. Odhadněte dopady sucha na trvalé travní porosty, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů (např. počtu odnoží a síle odnoží). Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Odhadněte dopady sucha na produkci jádrovin (jabloně, hrušně), sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

6. Odhadněte dopady sucha na produkci meruněk a/nebo broskví, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

7. Odhadněte dopady sucha na produkci třešní a/nebo višní, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

8. Odhadněte dopady sucha na produkci slív, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

9. Odhadněte dopady sucha na produkci moštových vín, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

10. Odhadněte dopady sucha na produkci chmele, sklizeň 2018

* oproti průměru z posledních 3 let; před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostů. Po sklizni odpovědi reflektují zjištěný dosažený výnos snížený působením sucha.

5. Jaká je aktuální situace se zásobou vody v lesních porostech? (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S

6. Dopady sucha na novou výsadbu - kulturu a mlazinu (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S

7. Dopady sucha na novou výsadbu - kulturu a mlazinu (vysychavá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada C, J, X, Y, Z, popřípadě A, F, M, N, W

8. Dopady sucha na nárost a mlazinu z přirozené obnovy (obvyklá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada B, H, I, K, S

9. Dopady sucha na nárost a mlazinu z přirozené obnovy (vysychavá stanoviště)

Orientační kategorizace stanovišť na základě lesnické typologie: ekologická řada C, J, X, Y, Z, popřípadě A, F, M, N, W