Aktuality

Aktuality

Na tomto místě uveřejňujeme aktuální výstupy v médiích, rozhovory a články, ve kterých je diskutována problematika sucha obecně a nebo je prezentován samotný Integrovaný Systém Sledování Sucha (ISSS). Je možno zde také získat aktuální informace o setkáních a přednáškách, na kterých se podílíme a na kterých je ISSS prezentován.

 • 7. 3. 2018

  Přednáška - Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik

   

  7. 3. 2018 (Kravaře u Ostravy) a 8.3.2018 (Miroslav na Znojemsku) proběhly přednášky prof. Ing. Zdeňka Žaluda, Ph.D. s tématikou „Počasí a podnebí v kontextu agrometeorologických rizik“ pro pěstitele cukrové řepy. Představen byl z pohledu vláhové bilance průběh zimy 2017/2018, hodnocení sucha portálem Intersucho, možnosti a benefity jeho využívání. Semináře pořádaly Moravskoslezské cukrovary a.s. Obou seminářů se zúčastnilo kolem 100 pěstitelů cukrové řepy.

 • 2. 3. 2018

  Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin

   

  21. 2. 2018 byl uspořádán na VÚRV v.v.i. v Praze Ruzyňský den výživy a agrotechniky rostlin. O úvodní prezentaci s názvem „Zhodnocení letošní zimy a co lze očekávat v budoucích letech při předpokládaných změnách klimatu“ byl požádán prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., který při své přednášce využil historické i aktuální údaje z portálů Intersucho.cz a klimatickazmena.cz. Akce se zúčastnilo cca 120 zemědělských odborníků z výzkumu i praxe.

 • 1. 3. 2018

  Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

  Prezentace ke stažení

  Dne 1.3.2018 vystoupil Petr Hlavinka na odborném semináři "Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR", který byl v Národním zemědělském muzeu pořádán Českou lesnickou společností, z.s. V rámci semináře prezentoval příspěvek s názvem "Trendy vývoje vodní bilance a výskytu epizod sucha na území ČR

 • 27. 2. 2018

  Mráz na území ČR - reportáž České televize

   Záznam komentáře (stopáž 35:00)

  Česká televize připravila reportáž o aktuálních teplotách na území Čech a Moravy. Komentář k aktuálnímu mrazivému počasí měl kolega Pavel Zahradníček. Reportáž sledujte od 35. minuty.

   

 • 26. 1. 2018

  "Musíme jít proti tomu, jak hospodařili naši tátové"

  Článek k přečtení

  Pěstitelské zkušenosti děděné z otce na syna přestávají platit, říká odborník na sucho Miroslav Trnka. Způsob pěstování podle něj musíme změnit. Rozhovor pro jihomoravský týdeník 5plus2.

 • 19. 11. 2017

  Nový web pro zemědělce

  Článek k přečtení

  Na pracovním setkání respondentů projektu Intersucho (které proběhlo v Brně 14. 11.) byl představen mimojiné plánovaný a již připravovaný nový webový portál, který v příštím roce přinese informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů. O připravované aktivitě a o širkoých možnostech jejího využití pro zemědělce podrobněji v článku na iDnes hovoří profesoři Miroslav Trnka a Zdeněk Žalud. 

 • 14. 11. 2017

  Pracovní setkání zpravodajů portálu Intersucho

  První pracovní setkání se zpravodaji portálu Intersucho se konalo 14. 11. na Brněnském Výstavišti za účasti více než stovky aktivních zpravodajů, díky jejichž práci vzniká mapa Dopady na zemědělství. Mezi přítomnými byli ale také ředitelé okresních agrárních komor a další zainteresovaní potenciální respondenti a dále významní hosté (prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek, ředitelka SPÚ Svatava Maradová, výkonný ředitel CzechGlobe Dalibor Janouš a další). Návštěvníkům byly představeny plánované aktivity na rok 2018, z nichž některé přinesou nové produkty zejména využitelné právě v zemědělství (předpověď výnosů zemědělských plodin). Dále byly prezentovány aktuální infromace z Ministerstva zemědělství týkající se letošního odškodnění za sucho a jakou roli v této věci představují právě respondenti portálu Intersucho.  Kolegové z Českého hydrometeorologického ústavu prezentovali systém předpovědi sucha a její úspěšnost. Celá akce se nesla v neformální duchu, drobné dárky si odnesli nejaktivnější zpravodajové a po ukončení akce pokračovala řada neformálních rozhovorů během oběda a kávy. 

  Celá akce proběhla díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA). 

  Program celé akce je k nahlédnutí.  

  Přednáška o plánovaných novinkách v roce 2018 ke stažení zde

 • 21. 9. 2017

  "Nastává doba sucha?" debata odborníků v pořadu České televize

  Záznam pořadu

  Ve včerejším pořadu Souvislosti Jana Pokorného debatovali odborníci i zástupci praxe právě o krajině a suchu. Ve studiu se tak sešli a společně debatovali profesor Miroslav Trnka z Akademie věd ČR, Jan Daňhelka z ČHMÚ, Josef Stehlík zastupující soukromě hospodařící zemědělce a geolog Václav Cílek.  

 • 10. 9. 2017

  O suchu a krajině v Otázkách Václava Moravce

  Záznam pořadu

  V nedělních Otázkách Václava Moravce bylo jedním z témat sucho, stav krajiny, dopady v zemědělství, ale také problematika aktuální kůrovcové kalamity na severu Moravy a dopady sucha a klimatické změny v lesnictví. Pořadu se zúčastnil ministr životního prostředí Richard Brabec, generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád a biolog David Storch. V pořadu se objevily také mapy portálu Intersucho.cz dokumentující aktuální situaci.

 • 22. 8. 2017

  O koncepci vlády o suchu s profesorem Miroslavem Trnkou

   Odkaz na rozhovor

  Na konci července schválila vláda první ucelenou koncepci boje proti suchu. Profesor Miroslav Trnka byl jedním z přispěvatelů do dokumentu, přesto k němu má několik podstatných výhrad. Jaké jsou jeho hlavní připomínky ke koncepci?