Aktuality

Aktuality

Na tomto místě uveřejňujeme aktuální výstupy v médiích, rozhovory a články, ve kterých je diskutována problematika sucha obecně a nebo je prezentován samotný Integrovaný Systém Sledování Sucha (ISSS). Je možno zde také získat aktuální informace o setkáních a přednáškách, na kterých se podílíme a na kterých je ISSS prezentován.

 • 10. 11. 2016

  Konference "Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu"

  Reportáž z konference (od 19:41 min. vysílání).
  Rozhovor s prof. Miroslavem Trnkou (organizátorem konference).
  Článek popisující průběh konference.

  V roce přijetí „Pařížské dohody", kterou dosud podepsalo 192 účastníků Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (z nichž 101 ji již ratifikovalo), zpracovávají čeští badatelé vědecké expertizy, aby se Česká republika připravila na jednu z největších současných společenských výzev. Na otázky, jež jsou apelem pro vědce i představitele veřejného a soukromého sektoru hledali odpovědi účastníci konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu", kterou 10. listopadu 2016 připravily Ústav výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ) a Mendelova univerzita v Brně ve spolupráci s Agrární komorou ČR a Státním pozemkovým úřadem. Nad akcí převzali záštitu předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr zemědělství Marian Jurečka.
  Záznamy hlavních přednášek z konference pro Vás připravujeme.

 • 3. 11. 2016

  Přednáška na konferenci GIS Esri 2016

   Na konferenci GIS Esri vystoupil v hlavním přednáškovém bloku prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. s přednáškou s tématem změny klimatu.

  Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. Její 25. ročník se konal ve dnech 2. a 3. listopadu 2016. Hosty v hlavním bloku byli RNDr. Taťána Míková, RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., a právě také prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., kteří se věnovali tématu klimatické změny v ČR.

 • 13. 10. 2016

  Dopady změny klimatu na zemědělství

  O klimatické změně, dopadech na zemědělství, o suchu a možných adaptacích a také o webových portálech www.intersucho.cz a www.klimatickazmena.cz hovořil v ranním vysílání České televize (Studio 6) profesor Miroslav Trnka.

 • 20. 8. 2016

  O změně klimatu a zemědělství v rozhovoru pro Lidové noviny

   V sobotním vydání Lidových novin byl publikován rozhovor s profesorem Zdeňkem Žaludem o právě probíhajících klimatických změnách a jejich dopadech na zemědělství.

 • 9. 8. 2016

  Kniha Sucho v českých zemích poprvé volně ke stažení

   Kniha, jejíž celý název zní "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost", která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení ve formátu pdf

 • 3. 8. 2016

  O změně klimatu a jejím dopadu na krajinu v ČRo Radiožurnálu

  Záznam pořadu 

  Nejen o změnách v krajině, které vědci mapují, ale také o možných adaptacích či zkušenostech, které můžeme čerpat ze způsobu hospodaření našich předků, hovořil v Českém rozhlase 1 Radiožurnálu profesor Miroslav Trnka.

 • 14. 6. 2016

  Významné ocenění knihy "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost"

   Správní rada Nadace Český literární fond udělila Cenu Josefa Hlávky za rok 2015, v oblasti vědecké literatury, knižní práci "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost", kde jako editor vystupoval prof. Miroslav Trnka a také kolega z Masarykovy univerzity v Brně prof. Rudolf Brázdil. Oba ocenění editoři převezmou cenu 20. června 2016 v Lužanech u Plzně. Finanční ohodnocení spojené s touto cenou poputuje jako dar pro SOS dětské vesničky v Brně-Medlánkách, jako podpora pro zde žijící děti.

 • 8. 6. 2016

  Projekt Intersucho v Dobrém ránu ČT

  Záznam pořadu

   V Dobrém ránu České televize se právě na Medarda hovořilo mimojiné také o aktuálním suchu. Lenka Bartošová představila samotné webové stránky www.intersucho.cz a hovořilo o možných adaptacích, dopadech změny klimatu a také o výhledu do budoucna. V pořadu zazněly 3 rozhovory a pro jejich shlédnutí si z obsahu vyberte "Beseda: sucho v ČR".

 • 3. 6. 2016

  Inženýrský den "VODA, POVODNĚ, SUCHO"

  Záznam akce

  Akce s názvem "VODA, POVODNĚ, SUCHO", to byl podtitul Inženýrského dne, který se konal na Brněnských Veletrzích a Výstavách na konci dubna. Této jednodenní konference se zúčastnil také profesor Miroslav Trnka a mluvil o stavu vodních zdrojů v ČR a změně klimatu.

  Vy se můžete na kanálu Youtube podívat na všechny přednášky, které na této konferenci zazněly. Ta, od Miroslava Trnky, je hned první.

 • 22. 5. 2016

  Otázky Václava Moravce - Jsme opět na suchu?

  Záznam pořadu 

  V nedělních Otázkách Václava Moravce (OVM) byla opět debatována problematika sucha a situace probíhající klimatické změny (jako host vystoupil klimatolog Jan Pretel). Aktuální stav sucha byl popsán díky mapám webu www.intersucho.cz. Mapy popisující aktuální Intenzitu sucha byly v pořadu použity od cca 47. minuty.