The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 03. 12. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26. 11. do neděle 03. 12. ráno)

 

Shrnutí
Minulý týden od 26. 11. do 03. 12. 2017 přinesl četné srážky, hlavně na území Moravy. Jednalo se převážně o srážky sněhové. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho i nadále jen na relativně malé části území na jihu Čech a v hlubší vrstvě zůstává suchem postižena nyní již jen lokálně. Epizoda sucha oproti letním měsícům prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu snížil a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

Aktuální intenzita sucha
Upozornění: Denně jsou aktualizované mapy v části “Předpověď” ostatní mapy zachycují obvykle situaci v neděli ráno a k tomuto času se váže i text.

Pokud jde o MÍRU INTENZITY SUCHA, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému zlepšila a je velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 03. 12. v celém profilu na 1,1 % území. Hlubší vrstva byla zasažena z 6 % (tedy o čtvrtinu méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro začátek prosince. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Průběh počasí v uplynulém týdnu
V uplynulém týdnu (26. 11. – 02. 12. 2017) jsme byly většinou pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu, což znamenalo často zataženou oblohu a chladnější počasí. Nejdeštivějším dnem byl čtvrtek a to díky frontálnímu rozhraní nad Slovenskem, který přinesl oblačnost a srážky nad Moravu. Zde spadlo většinou od 10-30 mm/den. Tyto srážky ale byly většinou sněhové a napadlo nejčastěji do 10 cm nového sněhu. Celkově spadlo v uplynulém týdnu v Čechách a na Vysočině v průměru jen 5 mm/týden. Naopak na Moravě byly týdenní úhrny od 10-30 mm. Momentálně nejvíce sněhu leží na Moravě a v jižních Čechách. Během minulého týdne se postupně ochlazovalo. Na začátku týdne se pohybovala maxima okolo 5°C, ale na konci týdne už jen slabě nad nulou nebo v sobotu dokonce byl zaznamenán ledový den, kdy maximální teplota vzduchu na řadě míst nepřekročila 0°C. Minimální teploty vzduchu byly do čtvrtka zhruba konstantní a to mezi -2 až -4°C, ale v pátek a v sobotu v noci se výrazně ochladilo a naměřené minima byla mezi -5 až -8°C. Větrnější počasí bylo od neděle do úterý, poté vítr postupně slábnul.
 

Více informací