Estimated drought impacts on yield


 • nejsou data
 • no drought impact
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • no drought impact
 • drought with no impact on yield
 • drought with impact on yield
 • drought with fundamental impact on yield
 • barley, wheat, rape
 • suger beet, potatoes
 • maize
 • lesy
 • fruit orchard
 • grape vine

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 7. 1. v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 31. 12. do neděle 7. 1. ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci ve čtvrtek 4. 1. Zprávy 95 zpravodajů z 46 okresů (viz. mapa níže) potvrzuje nižší než obvyklý stav půdní vláhy na jižní Moravě a na jih a západ od Prahy a naznačuje rizikový průběh počátku zimy na některé komodity v oblasti jižní Moravy.