The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 23.7. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 16.7. do nedele 23.7. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve je na úrovni výrazného sucha na juhu východného Slovenska. Mierne sucho je na Gemeri a Slovenskom Rudohorí. V hlbšej vrstve je situácia podstatne horšia a veľmi sa nezlepšila ani teraz. Extrémne sucho je na Záhorí, Považí a v okolí Žiliny. Na ostatnom území zasahuje extrémne sucho Spiš a Gemer. V celom pôdnom profile sa situácia na juhozápade postupne zlepšuje. Výnimočné až výrazné sucho je na Podpoľaní, Gemeri a ojedinele na Považí. Výrazné sucho zasahuje aj Ponitrie, Záhorie, Turiec a juh východného Slovenska.

Viac informácií