The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 17.9. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 10.9. do nedele 17.9. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

V povrchovej vrstve je už celé územie bez rizika. Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v hlbšej vrstve dosahuje úroveň extrémneho sucha na Záhorí, a tiež v povodí Hornádu. Výrazné, až výnimočné sucho zasahuje okrem Záhoria aj Malé Karpaty, južnú časť Žitného ostrova a dolné Považie. Bez rizika sucha je väčšina stredného Slovenska a Zemplín. V celom pôdnom profile je začínajúce sucho len ojedinele na východe a juhozápade. Bez rizika sucha je 88 % územia. Situácia sa tak v porovnaní s minulým týždňom viditeľne zlepšila.

Viac informácií