The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 12.8. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 5.8. do nedele 12.8. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 - 2010) dosahuje úroveň výnimočného až extrémneho sucha na severozápade, Gemeri a Zemplíne. Sú to však len malé územia, ktoré pokrývajú len 1 % plochy. Približne polovica územia je bez rizika sucha. V plytšej vrstve je situácia o niečo priaznivejšia. Extrémne sucho je len lokálne na Gemeri. Bez rizika sucha je ¾ územia. V hlbšej vrstve extrémne sucho zasahuje 3 % plochy. Najhoršie je stále na tom Považie, Turiec, centrálna časť Slovenska a Gemer.

Viac informácií