The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 14.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 7.10. do nedele 14.10. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY sucha v celom pôdnom profile (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961 – 2010) je na úrovni výrazného až výnimočného sucha najmä na východnom Slovensku, ale aj na Gemeri, Turci a v oblasti Žiliny. Na Turci je opäť lokálne až extrémne sucho. V povrchovej vrstve je na väčšine územia začínajúce sucho, mierne sucho je na východe a aj na krajnom juhozápade. V hlbšej vrstve sa situácia príliš nezmenila. Extrémne sucho dlhodobo zasahuje Slanské vrchy, Poloniny a je lokálne aj na Gemeri a Turci.

Viac informácií