The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010


  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 31.12. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 24.12. do nedele 31.12. ráno)


Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) dosahuje v hlbšej vrstve lokálne na Záhorí úroveň začínajúceho sucha. Je to však len veľmi malá plocha, a na ostatnom území, tak ako aj v povrchovej vrstve, tak aj v celom profile je to bez rizika sucha.

Viac informácií