The soil saturation deviation of average condition in 1961-2010

  • no drought occurence
  • S0 lowered soil mositure stage
  • S1 starting drought
  • S2 moderate drought
  • S3 significant drought
  • S4 abnormal drought
  • S5 extreme drought
Expressed by drought stage for the depth soil 0-40cm and 0-100cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 14.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 7.1. do nedele 14.1. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Takmer celé územie Slovenska je bez rizika sucha, len v povrchovej vrstve a celom profile je znížená úroveň pôdnej vlahy ojedinele na krajnom východe. V hlbšej vrstve na Záhorí je lokálne začínajúce sucho.

Viac informácií