Index půdní vláhy

                    
0102030405060708090100
Odchýlka od dlhodobého priemeru (nasýtenie v %)

Aktuální stav sucha ve střední Evropě

v neděli 15. 04. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08. 04. 2018 do neděle 15. 04. 2018 ráno)

 

Aktuální hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY (SWI) dokládají dosti výrazný propad v nasycení půdy na většině území ČR, zvláště pak jižní Moravy a Polabí. Podobný vývoj pozorujeme rovněž v severovýchodním Rakousku a zejména pak v oblasti Černého moře, e výrazné části východní Ukrajiny a téměř celý Balkánský poloostrov vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Na Chorvatském pobřeží Jaderského moře se situace zlepšila a naopak při ústí Dunaje a v severní Itálií se objevují enklávy s poměrně nízkým, které jsou obdobné jako v Rakousku a ČR. (Ve vyšších polohách se nadále nachází sněhová pokrývka, která determinaci SWI znemožňuje a je označena šedě). Zhoršení oproti minulému týdnu je patrné ve většině domény s plošně rozsáhlejším zhoršením právě na území ČR.

Více informací

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 7. 3. 2018

    Seminár "Monitoring sucha a jeho dopadov"

     Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) zorganizoval 22. februára 2018 vo Zvolene seminár „Monitoring sucha a jeho dopadov“. Viac o seminári si môžete prečítať na oficiálnej stránke SHMÚ, ako aj SPPK.

  • 8. 11. 2017

    Monitoring dopadov sucha

     Snahou SHMÚ je od odborníkov z praxe – poľnohospodárov, ovocinárov, vinárov, či lesníkov, získať spätnú väzbu o aktuálnej situácii porastov a vodnej bilancii v týždennom kroku. V snahe rozšíriť reportovaciu sieť nás podporuje aj Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prostredníctvom oznamu na svojej oficiálnej web stránke.