Odchýlka pôdnej vlhkosti od zvyčajného stavu v období 1961 – 2010


 • bez rizika sucha
 • S0 znížená úroveň pôdnej vlahy
 • S1 začínajúce sucho
 • S2 mierne sucho
 • S3 výrazné sucho
 • S4 výnimočné sucho
 • S5 extrémne sucho

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 13.5. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 6.5. do nedele 13.5. ráno)

 

Mapa intenzity sucha vyjadruje porovnanie aktuálneho nasýtenia pôdy s rovnakým obdobím za posledných 50 rokov a hodnotí mimoriadnosť vzniknutej situácie.

Miera INTENZITY SUCHA (porovnanie aktuálneho stavu s obvyklými podmienkami v rovnakom období v priebehu rokov 1961-2010) v povrchovej vrstve dosahuje úroveň extrémneho sucha na severozápade (okolie Žiliny a Martina). Ešte väčšia plocha je na východe, najmä v oblasti Volovských a Slanských vrchov, Vihorlatu, Zemplína a Polonín. Situácia sa zlepšila na Záhorí a v okolí Bratislavy, kde to je zatiaľ v tejto časti pôdy bez rizika sucha. Bez rizika sucha je aj oblasť Popradu a Banskej Bystrice. V hlbšej vrstve výraznejšie zmeny nenastali. Extrémne sucho zasahuje veľkú časť severozápadného a severného Slovenska, a tiež krajný východ, najmä Poloniny a Vihorlat. V celom pôdnom profile je podobná situácia ako minulý týždeň. Zlepšenie nastalo len na malých plochách, kde boli intenzívne búrky. Približne 14 % celkovej plochy je zasiahnutých extrémnym suchom. Bez rizika sucha sú len malé plochy v okolí Popradu, Bratislavy a Malaciek.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

 • 28. 6. 2018

  Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

   Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.

 • 7. 6. 2018

  Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

   V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.