Relatívne nasýtenie pôdy

Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita
Na koľko percent je nasýtená pôdna vrstva 0-40cm a 0-100 cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.10. do nedele 8.10. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 50-60 % len v kamenistých pôdach v Slovenskom raji a Slov. krase, ojedinele ešte aj na Spiši. Na Žitnom ostrove sú najnižšie hodnoty 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm), na Záhorí, sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %, v Juhoslovenskej kotline a ojedinele na východe 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti len na malom území na juhozápade, konkrétne v oblasti Malých Karpát a na Záhorí, a tiež v Juhoslovenskej kotline a Above. Tieto územia však predstavujú len 2 % celkovej plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 20. 10. 2017

    Sucho v roku 2017

     Sucho v roku 2017 sa najviac prejavilo na západnom Slovensku. Vývoj meteorologického a pôdneho sucha v roku 2017 je zhodnotený v článku Roľníckych novín.

  • 10. 10. 2017

    Reportovacia sieť na Slovensku

     Aj na Slovensku sa začal monitoring dopadov sucha na poľnohospodárstvo. Vítaná je každá spolupráca expertov z praxe. Viac informácií nájdete aj na stránke SHMÚ.