Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 8.10. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 1.10. do nedele 8.10. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je najnižšie v intervale 50-60 % len v kamenistých pôdach v Slovenskom raji a Slov. krase, ojedinele ešte aj na Spiši. Na Žitnom ostrove sú najnižšie hodnoty 60-70 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm), na Záhorí, sú najnižšie hodnoty nasýtenia 10-20 %, v Juhoslovenskej kotline a ojedinele na východe 20-30 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) je nasýtenie pod bodom zníženej dostupnosti len na malom území na juhozápade, konkrétne v oblasti Malých Karpát a na Záhorí, a tiež v Juhoslovenskej kotline a Above. Tieto územia však predstavujú len 2 % celkovej plochy.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 28. 6. 2018

    Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

     Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.

  • 7. 6. 2018

    Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

     V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.