Relatívne nasýtenie pôdy

Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita
Na koľko percent je nasýtená pôdna vrstva 0-40cm a 0-100 cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 7.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 31.12. do nedele 7.1. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je takmer na celom Slovensku nad 90 %, len v južnej časti Košickej kotliny je 70-90 %. V hlbšej vrstve je najnižšie nasýtenie lokálne 40-50 % na Záhorí. Takmer 99 % územia má však nasýtenie 90-100 %. V celom pôdnom profile je situácia taktiež priaznivá. Na veľmi malej ploche je nasýtenie na Záhorí 50-60 %, takmer celé Slovensko má nasýtenie 90-100 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 7. 6. 2018

    Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

     V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.

  • 27. 4. 2018

    Prvé známky dopadov sucha na poľnohospodárstvo

     V uplynulom 16. týždni sa vlahová bilancia na Slovensku zhoršila vplyvom pretrvávajúceho vysokého výparu. Potvrdzujú to aj informácie z hlásení expertov v rámci národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tie síce neodrážajú stav v celom okrese, ale popisujú situáciu vo vybraných katastroch (viac sa dočítate tu).