Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita
Na koľko percent je nasýtená pôdna vrstva 0-40cm a 0-100 cm

 Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 15.4. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 8.4. do nedele 15.4. ráno)

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0-40 cm) je lokálne na severe len v intervale 20-30 %. Na ostatnom území Slovenska je nasýtenie prevažne 50-90 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je situácia stále priaznivá a na väčšine územia je nasýtenie 90-100 %, len lokálne je nasýtenie 40-70 %. V celom pôdnom profile (0-100 cm) až takmer 80 % územia má nasýtenie v intervale 70-90 %. Na severe sú už miesta, kde je nasýtenie pod 50 %, najmenej 30 %.

Viac informácií

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 28. 6. 2018

    Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

     Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.

  • 7. 6. 2018

    Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

     V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.