Relatívne nasýtenie pôdy


Nedostatok vlahy
                   
010203040506070 90100
0 = bod vädnutia; 50 = bod zníženej dostupnosti; 100 = poľná kapacita

Aktuálny stav sucha na Slovensku

v nedeľu 6.1. o 7 hodine ráno (informácie odrážajú zmeny v období od nedele 30.12. do nedele 6.1. ráno) 

 

Zásobenie pôdy vlahou a RELATÍVNE NASÝTENIE v povrchovej vrstve (0 - 40 cm) je takmer na celom území Slovenska už nad 50 %, len na Spiši ojedinele 40-50 %. V hlbšej vrstve (40-100 cm) je nasýtenie ojedinele na východe 30-40 %, podobná situácia je na západe Záhorskej nížiny. V celom profile (0-100 cm) je najnižšie nasýtenie 40-50 % lokálne v okolí Prešova. Takmer na celom západnom a strednom Slovensku je nasýtenie nad 70 %.

Viac informácií

 

Zbierajte s nami údaje

Vyplnením expertného dotazníka získate prístup k desať dňovej predpovedi relativnej vlhkosti pôdy aktualizovanej každých 24 hodín.

Aktuality

  • 28. 6. 2018

    Sucho sa nevyhlo Slovensku ani na jar 2018

     Na vlahovú bilanciu počas jari výrazne vplývala aj vysoká teplota vzduchu v mesiacoch apríl a máj, ktorá podmieňovala vysoké hodnoty potenciálnej evapotranspirácie (PET). Detailnejšie zhodnotenie klimatologických a fenologických podmienok nájdete na stránke SHMÚ.

  • 7. 6. 2018

    Intersucho na Celoslovenských dňoch poľa 2018

     V dňoch 5. - 6. júna 2018 v Dvoroch nad Žitavou sa Slovenský hydrometeorologický ústav zúčastnil na 7. ročníku Celoslovenských dňoch poľa, ktoré sú najväčšou odbornou poľnohospodárskou výstavou na Slovensku.