Expertné posúdenie dopadu sucha

Expertné posúdenie dopadu sucha

Začiatkom každého týždňa sú aktualizované celoštátne a tiež regionálne mapy popisujúce zásobu vody v pôde, intenzitu sucha a kondíciu vegetácie v rámci Českej republiky. Vaše odpovede prispejú k vytvoreniu mapy o aktuálnej vodnej bilancii a vplyvoch sucha na produkciu.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Ako vyplniť dotazník

Dotazníkove hlásenia sú prevádzkované vďaka podpore mezinárodného projektu DriDanube, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou (ERDF, IPA).


Som tu prvýkrát
1. Aká je pôdna vlhkosť vo vrstve od povrchu do 20 cm?

2. Ako hodnotíte posledné 3 mesiace z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet

3. Ako hodnotíte uplynulý týždeň, oproti predchádzajúcemu týždňu, z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet

4. Zodpovedá náš odhad intenzity sucha z tejto mapy realite vo Vašom katastrálnom území?

up
down

Túto otázku nemožno momentálne zodpovedať, pretože aktuálne mapy popisujúce stav sucha k poslednej nedeli sú práve pripravované či nahrávané. Dotazník môžete vyplniť a odoslať aj bez zodpovedania tejto otázky, alebo sa, prosím, k dotazníku vráťte v pondelok popoludní, kedy budú nahrané aktuálne mapy.


Pre pokračovanie dotazníka a jeho odoslanie zvolte "Oblasť hospodárenia" vo formulári v úvode.


5. Odhadnite dopady sucha na pšenicu ozimnú. Žatva 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Odhadnite dopady sucha na jačmeň ozimný. Žatva 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Odhadnite dopady sucha na raž ozimnú. Žatva 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Odhadnite dopady sucha na jačmeň jarný. Žatva 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Odhadnite dopady sucha na ovos. Žatva 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

10. Odhadnite dopady sucha na repku ozimnú. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

11. Odhadnite dopady sucha na slnečnicu. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

12. Odhadnite dopady sucha na mak siaty. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

13. Odhadnite dopady sucha na sóju. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

14. Odhadnite dopady sucha na cukrovú repu. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

15. Odhadnite dopady sucha na zemiaky. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

16. Odhadnite dopady sucha na porasty kukurice. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

17. Odhadnite dopady sucha na porasty kukurice na siláž. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

18. Odhadnite dopady sucha na lucernu. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

19. Odhadnite dopady sucha na ďatelinoviny (okrem lucerny). Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

20. Odhadnite dopady sucha na trvalé trávnaté porasty. Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred žatvou/zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po žatve/zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Sú zjavné dopady sucha na produkciu jadrovín (jablone, hrušky)? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Sú zjavné dopady sucha na produkciu marhúľ a/alebo broskýň? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Sú zjavné dopady sucha na produkciu čerešní a/alebo višní? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Sú zjavné dopady sucha na produkciu sliviek? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Sú zjavné dopady sucha na produkciu drobného ovocia (čučoriedky, ríbezle, maliny, černice, egreše)? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

10. Sú zjavné dopady sucha na produkciu hrozna na výrobu vína? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

11. Sú zjavné dopady sucha na produkciu zeleniny (okrem zemiakov a kukurice)? Zber 2019

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Sú zjavné dopady sucha na kondíciu zapojených porastov (40 ročné a staršie) na vodou dobre zásobovaných stanovištiach? (hlbšie pôdy, pôdy s nízkou hladinou podzemnej vody ap.)

6. Sú zjavné dopady sucha na kondíciu zapojených porastov (40 ročné a staršie) na vodou zle zásobovaných stanovištiach? (plytké pôdy, pôdy extrémne piesčité ap.)

7. Sú zjavné dopady sucha na novozaložené plochy (plochy vysadené v tomto roku) na vodou dobre zásobených stanovištiach (viď otázka 5)?

8. Sú zjavné dopady sucha na novozaložené plochy (plochy vysadené v tomto roku) na vodou zle zásobených stanovištiach (viď otázka 6)?

9. Sú zjavné dopady sucha na plochy založené v minulom a predminulom roku na vodou dobre zásobených stanovištiach (viď otázka 5)?

10. Sú zjavné dopady sucha na plochy založené v minulom a predminulom roku na vodou zle zásobených stanovištiach (viď otázka 6)?