Expertné posúdenie dopadu sucha

Expertné posúdenie dopadu sucha

Začiatkom každého týždňa sú aktualizované celoštátne a tiež regionálne mapy popisujúce zásobu vody v pôde, intenzitu sucha a kondíciu vegetácie v rámci Českej republiky. Vaše odpovede prispejú k vytvoreniu mapy o aktuálnej vodnej bilancii a vplyvoch sucha na produkciu.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Ako vyplniť dotazník

Som tu prvýkrát
1. Aká je pôdna vlhkosť vo vrstve od povrchu do 20 cm?

2. Ako hodnotíte posledné 3 mesiace z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet

3. Ako hodnotíte uplynulý týždeň, oproti predchádzajúcemu týždňu, z pohľadu vodnej bilancie?

dry
wet

4. Zodpovedá náš odhad intenzity sucha z tejto mapy realite vo Vašom katastrálnom území?

up
down

Túto otázku nemožno momentálne zodpovedať, pretože aktuálne mapy popisujúce stav sucha k poslednej nedeli sú práve pripravované či nahrávané. Dotazník môžete vyplniť a odoslať aj bez zodpovedania tejto otázky, alebo sa, prosím, k dotazníku vráťte v pondelok popoludní, kedy budú nahrané aktuálne mapy.


Pre pokračovanie dotazníka a jeho odoslanie zvolte "Oblasť hospodárenia" vo formulári v úvode.


5. Odhadnite dopady sucha na ozimné obilniny, žatva 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Odhadnite dopady sucha na repku ozimnú, žatva 2018

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Odhadnite dopady sucha na jarné obilniny, žatva 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Odhadnite dopady sucha na cukrovú repu, zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Odhadnite dopady sucha na zemiaky, zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

10. Odhadnite dopady sucha na porasty kukurice, žatva 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

11. Odhadnite dopady sucha na trvalé trávnaté porasty, žatva 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov (napr. počtu odnoží a sile odnoží). Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Sú zjavné dopady sucha na produkciu jadrovín? (jablone, hrušky), zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

6. Sú zjavné dopady sucha na produkciu marhúľ a/alebo broskýň? Zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

7. Sú zjavné dopady sucha na produkciu čerešní a/alebo višní? Zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

8. Sú zjavné dopady sucha na produkciu sliviek? Zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

9. Sú zjavné dopady sucha na produkciu muštových vín? Žatva 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

10. Sú zjavné dopady sucha na produkciu chmeľu? Zber 2017

* oproti priemeru z posledných 3 rokov; pred zberom sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe stavu porastov. Po zbere odpovede reflektujú zistený dosiahnutý výnos znížený pôsobením sucha.

5. Sú zjavné dopady sucha na kondíciu zapojených porastov (40 ročné a staršie) na vodou dobre zásobovaných stanovištiach? (hlbšie pôdy, pôdy s nízkou hladinou podzemnej vody ap.)

6. Sú zjavné dopady sucha na kondíciu zapojených porastov (40 ročné a staršie) na vodou zle zásobovaných stanovištiach? (plytké pôdy, pôdy extrémne piesčité ap.)

7. Sú zjavné dopady sucha na novozaložené plochy (plochy vysadené v tomto roku) na vodou dobre zásobených stanovištiach (viď otázka 5)?

8. Sú zjavné dopady sucha na novozaložené plochy (plochy vysadené v tomto roku) na vodou zle zásobených stanovištiach (viď otázka 6)?

9. Sú zjavné dopady sucha na novozaložené v minulom a predminulom roku na vodou dobre zásobených stanovištiach viď otázka 5)?

10. Sú zjavné dopady sucha na plochy založené v minulom a predminulom roku na vodou zle zásobených stanovištiach (viď otázka 6)?

12. Ak máte nainštalované závlahy, boli v tejto sezóne využité?

13. Ak máte nainštalované závlahy a boli v tejto sezóne využité, aká bola spotreba vody?

14. Ak by ste mali nainštalované závlahy, využili by ste ich v predchádzajúcom týždni?