Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 15.07.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 08.07.2018 do neděle 15.07.2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v období 8.-12.7. Zprávy 208 zpravodajů z 61 okresů (viz. mapa níže) ukazují horšící se situaci se zásobou půdní vláhy. Koresponduje s výskytem horší kondice vegetace a potvrzuje rostoucí obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je hlášena cca 2/3 zpravodajů, z nichž cca 40 % považuje průběh posledních 3 měsíců z pohledu vodní bilance za výrazně anomální. Akutně jsou ohroženy porosty jařin, ale i řepky, dále okopaniny a kukuřice a trvalé travní porosty. Stejně jako minulý týden se objevují zprávy o extrémním poškození porostů, a to v 7 okresech, a v dalších 23 odhadují někteří zpravodajové škody významné. Ve 24 okresech jsou hlášeny pravděpodobné dopady sucha s tím, že propad výnosu je očekávaný o 10-30 %.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

KROMĚŘÍŽ, 12. 7. 2018: Srážky v minulém týdnu v katastru Morkovic a okolí od 5 do 30 mm v bouřce. Vláhové zlepšení vlivem pokračujících vysokých teplot minimální.

TÁBOR, 12. 7. 2018: Výnosové ztráty na ozimém ječmeni jsou okolo 30 % oproti průměru. Projevy deficitu vláhy jsou patrné na porostech ozimých pšenic, horní třetiny klasů jsou hluché, bez vytvořených zrn. Za uplynulý týden naměřeno 6 mm nových srážek.

MLADÁ BOLESLAV, 12. 7, 2018: Sucho, sucho, sucho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ozimá pšenice - pouze hlavní stéblo, bez odnoží, zaschlé, klas malý a zaschlý. Řepka - semeno drobné, nízká HTS.

JIČÍN, 11. 7. 2018: Sklizeň - ozimé pšenice a řepky - na těžké půdě vysoký vliv sucha na výnosy - o 30% nižší oproti střední půdě.

ZLÍN, 11. 7. 2018: Od minulého týdne prakticky stále beze srážek. Sklízíme ozimé obiloviny s velmi nízkým výnosem oproti normálu - pšenice Viriato 4,5 t, Sofru 5,6 t. Kukuřice později setá metá při výšce 1 m, neroste, mám obavu o porosty sóje.

HAVLÍČKŮV BROD, 11. 7. 2018: Sucho, sucho, sucho.

PROSTĚJOV, 10. 7. 2018: 6.7. nám v bouřce napršelo 28 mm, nejvetší denní úhrn letošního roku. Bohu díky!

LOUNY, 10. 7. 2018: Dnes po 14 dnech spadly 2 mm srážek, jinak sahara.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 10. 7. 2018: Za týden 4 mm srážek. Výnosy řepky a pšenice o 20-30% nižší, než jsme zvyklý. Druhá seč jetelů o 75% nižší, než je obvyklé. Kukuřice málo roste a bude méně o 20% sklizené hmoty. Ovsy usychají a shazují odnože. Katastrofa, která tu byla v roce 1947. Potoky a studny vysychají. Vozíme vodu do vrtů ve stájí dojnic.

DĚČÍN, 10. 7. 2018: Beze změn, spíše pomalý progres, poslední týden bezesrážek. V okolí bylo několik požárů, na slunečně exponovaných místech kopců žloutne vegetace a usychá bylinná vegetace.

ROKYCANY, 10. 7. 2018: Oproti minulým týdnům ubylo asi o polovinu vody v přír. nádržích v lese, voda ve studni klesla na 1,5 m, srážky cca 1,5 mm.

ZNOJMO, 10. 7. 2018: Vážně poškozené porosty vojtěšky. Nové výsevy živoří, víceleté neposkytnou očekávanou úrodu. Sklidíme cca 50 % hmoty.

OPAVA, 10. 7. 2018: Žně začaly. Výnosy jsou prozatím u ozimé řepky u nás stejné jako minulý rok, což je velmi překvapivé. U ozimé pšenice jsou výnosy o 15% nižší než byl rekordní minulý rok. Ale i tak jsem spokojený,čekal jsem výnosy ještě nižší. 

JIČÍN, 10. 7. 2018: Máme vymláceny ječmeny a řepky. Skutečnost nás nijak nepřekvapila, protože jsme s tímto výsledkem počítali již předem. Porosty byly řídké. Celkem ztráta na výnosech u ječmenu cca 20% a u řepky taktéž 20%. U pšenic počítáme zhruba se stejným výsledkem.

JINDŘICHŮV HRADEC, 10. 7. 2018: Beze srážek, počínající usychání spodních 2 až 3 listů u kukuřic, ostatní plodiny bez odezvy na sucho, dozrávají.

BENEŠOV, 10. 7. 2018: Travní porosty šustí pod nohama,sesychají.Kukuřice má stažené listy.Potůček neteče.Krávy chodí po pastvině a práší se jim pod nohama.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 10. 7. 2018: Začínají se vybarvovat plody ovoce typické pro podzim, probíhá opad plodů z důvodů sucha.

PLZEŇ SEVER, 10. 7, 2018: Sucho se stále během posledních čtyř týdnů prohlubuje. Červnový srážkový úhrn v Krukanicích činil pouze 60 % dlouhodobého normálu. Na ozimé obilniny a řepku už nemá zásadní vliv. Porosty jsou téměř dozrálé, před sklizní. Určité negativní dopady má na jařiny, které jsou podeschnuté a řídké a zde budou významnější výnosové ztráty. Travní porosty jsou v současnosti úplně suché.

PRACHATICE, 10. 7. 2018: Sklizně obilovin zatím u nás neprobíhají, začínají okolo 10. 8. 2018 z důvodu vyšší nadmořské výšky a dle vývinu a skladby pěstovaných plodin: ozimá pšenice, triticale, jarní ječmen, kukuřice na siláž. Srážky minulý týden čtvrtek a pátek -celkem 23 mm, jeden den 5 mm, druhý den 18 mm. Porosty trav (druhých sečí) jsou narostlejší a hustší než první seče, očekávaná sklizeň od 23. 7. 2018. Porosty kukuřic jsou v normálu, lze předpokládat mírně nadprůměrnou sklizeň.

PŘÍBRAM, 10. 7. 2018: Stále dosti vysoké teploty, zbrzdil se růst kukuřice a pícnin. Brambory bez jasných viditelných změn, ale určitě by potřebovaly více vody. Obilí střídavě dozrává, nebo se dosušuje na stojato.

TÁBOR, 10. 7. 2018: Žádné srážky. Kukuřice se kroutí, pšenice zasychají. Později seté kukuřice (2.5. 2018) nerostou, mají asi 50 cm, jsou nevyrovnané.

PŘÍBRAM, 10. 7. 2018: Minulý týden nespadly žádné srážky a nadále probíhalo teplé a výsušné počasí. Tento průběh měl negativní dopad zvláště na intenzivně rostoucí plodiny, které výrazně strádaly a zasychaly. Plodiny, které dozrávají rychle ukončují vegetaci, což bude mít dopad hlavně na pšenici a jařiny. Také v potoce byl nejnižší průtok a navečer téměř netekl. Hladina spodní vody neustále klesá.

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, 10. 7. 2018: Sucho je u nás extrémní, naštěstí nejsou tak vysoké teploty. Pokud jde o plodiny: 1. obiloviny-začala sklizeň ozimého ječmene, v okolních katastrech se výnosy pohybují kolem 5-6 t/ha. Což je proti loňsku -20 až -30%. U pšenic ozimých odhadujeme výnosy na úrovni 4-5 t/ha, u jarních 3 - 4 t/ha 2. řepka ozimá-o víkendu začala sklizeň, výnosy kolem 3 t/ha. 3. kukuřice-neroste, porosty jsou kolem 2 m vysoké, některé kolem 1 m. Porosty začínají kvést )cca o 20 dnů dříve proti normálu). Kukuřice si zatím dokázala poradit, pokud nejsou vysoké teploty, tak sice díky suchu neroste, ale porosty vypadají normálně. Pokud přijdou vysoké teploty, porosty uvadají, panuje obava o zaschnutí pylu a špatném kvetení, 4. louky- druhé seče jsou minimální, kulturní trávy nerostou, přežívají pouze plevele. Voda v krajině je na minimu, spodní vody klesají. Situace je vážná.

BRUNTÁL, 10. 7. 2018: Stav je nadále katastrofický. V současné době trvalé travní porosty jsou po prvních sečích oschlé, bez možnosti další vegetace. Toto nám přináší značné problémy s pastvou, která by měla trvat až do konce 10. měsíce. Bohužel již teď nemáme na čem pást a musíme začít krmit krmiva, které byly vyrobeny pro zimní krmení. Uvažujeme o radikálním snížení stavu skotu.

BŘECLAV, 10. 7. 2018: Většina porostů již skoro sklizena. Poslední měsíc přišli dva větší deště (25 mm, 14 mm), avšak ty již neměly na ně vliv. Výnosy jsou na historických minimech. Je možné, že tyto srážky alespoň trochu pomohou kukuřici, avšak ta již zasychala a vymetla, takže pravděpodobně již vyšší výnos nezaručí. Letošní sucho a loňské sucho nás velice zasáhly, pokud bude takové sucho i příští rok, tak můžeme se zemědělstvím pomalu skončit.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 10. 7. 2018: Minulý týden bez srážek. Porosty kukuřic na lehkých půdách začínají odspodu usychat. Dokončena sklizeň ozimého ječmene s výnosem 3,7 t (5-ti letý průměr je cca 6,5 t).

 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.