Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice


v neděli 05.08.2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 29.07.2018 do neděle 05.08.2018 ráno)

 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 5. 8. Zprávy 223 zpravodajů z 64 okresů (viz mapa níže) ukazují výrazné zhoršení postoje respondentů, dále se horšící se situaci se zásobou půdní vláhy a potvrzující se zhoršování kondice vegetace. Dokládá také, že obavy o dopady na produkci obilnin a řepky, ale i okopanin a kukuřice se v některých okresech bohužel naplnily. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho. To se následně projevuje i velmi nízkou vlhkostí v povrchové vrstvě půdy, což je zvláště patrné v oblasti Polabí, ale také na jižní a střední Moravě. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 64 sledovaných okresů. V nebývalé míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Přejít nelze ani hlášení o dopadech v případě lesních porostů, byť s ohledem na relativně nižší počet zpravodajů nejde o hlášení reprezentativní. Vysoký je počet okresů hlásících extrémní poškození porostů. To je konstatováno v 11 okresech. Těžké škody způsobené suchem očekávají respondenti ve 32 okresech a ve 18 pak škody středního rozsahu. Zaznamenali jsme tak potvrzení výrazně negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, což potvrzuje i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha (níže).

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Tento týden beze srážek. Usychá kukuřice. Nestačí voda pro dobytek. Opadává listí ze stromů. Rybník téměř vyschl.'
BLANSKO: '1 mm srážek, u brambor jsou výnosy rozdílné dle odrůd a termínu sázení, průměrné snížení výnosu zatím vypadá na 35 %'
BLANSKO: '0mm'
BLANSKO: 'v týdnu od 29. 7. do 5. 8. 2018 - srážky 5 mm, odpolední max. denní teploty se pohybovaly od 34 do 36 °C vyschlé vodní toky, vyschlé prameniště - dovoz vody pro ŽV'
BLANSKO: 'Katastr Crhov u Olešnice: poslední srážky 10,5 mm v lokální bouřce dne 28. 7., od té doby nic. Katastr Hluboké u Kunštátu - za poslední 2 týdny 0 mm (slovy NIC). V malém pěstuji polní plodiny - zejména brambory. Navíc poslední 2 roky u nás ovoce nebylo skoro žádné kvůli pozdním jarním mrazíkům, tak se těžko porovnává. Násada letos naopak velmi vysoká. Výnos ovoce tedy je a bude vysoký, horší je to s kvalitou. Například u pološvestky Wangenheimova sleduji špatnou odlučitelnost dužniny od pecky, což nikdy předtím nebylo. Co se týče dopadu sucha na ovocné stromky ve školce (katastr Crhov), tak za poslední týden výrazné zhoršení, ukončení mízy, respektive zasychání apexů i u 4-5 letých vysokokmenů určených k expedici na podzim 2018. Zatím zaléváme na jaře naškolkované podnože, ale výpadky jsou značné, v týdnu od 6. 8. musíme začít zavlažovat i vzrostlé stromky. Situace v Hlubokém u Kunštátu (i okolí - Kunštát, Tasovice) kritická - žloutnutí/hnědnutí a opad starých listů už nejen u bříz, ale i u lip, habrů, buků. Píce žádná, suché stráně. Kozy živíme vojtěškou vozenou z Crhova - jediná píce, která po 1. seči narostla (ale jen cca 0,5 m), i když i ta začíná žloutnout. V Hlubokém vadnou i brambory, na jejich listech příznaky popálení insolací (diskolorace).'
BLANSKO: 'V sobotu 4. 8. 2018 lokální přeháňka, srážky do 1 mm bez jakéhokoliv vlivu na vegetaci - odpařily se během krátké doby.'
BRNO VENKOV: 'Proso seté 10. 7. jako zelené hnojení, výška 20 cm, uschlo nastojato. Srážky za minulý týden 0 mm.'
BRNO VENKOV: 'Silážní kukuřice: sušina rostliny je ke sklizni, ale palice není dozrálá, je v mléčné zralosti. Vlivem sucha nastává disproporce mezi zralostí rostliny a zralostí palice. Travní porosty: vlivem sucha je tráva zaschlá, třetí sklizeň je v nedohlednu. Pokud bude, bude opožděná a píce bude nízké kvality.'
BRNO VENKOV: 'srážky 0 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 0 mm'
BRNO VENKOV: 'srážky 6 mm'
BRUNTÁL: 'množství srážek v posledním období spadlo: 1.2mm'
BRUNTÁL: 'Množství srážek v posledním období spadlo 8.1mm'
BŘECLAV: 'Extrémní teploty ukončily vegetaci takřka 100% všem zbylým plodinám'
BŘECLAV: 'Za poslední týden nepršelo vůbec, sucho se výrazně zhoršilo i díky vysokým teplotám. Vše je velmi zvadlé a některé rostliny bez závlahy úplně uschly - 50% paprik a jahod.'
BŘECLAV: 'Tropické teploty a žádné srážky se velmi nepříznivě projevují u zbývajících plodin jako je kukuřice, slunečnice, tykve a pícniny. Probíhá urychlené dokončení vegetace, v pátek jsme zahájili silážování kukuřice, sušina se velmi rychle zvyšuje. Na lehčích půdách se zase sucho začíná projevovat u vinic. Hlavní příčinou jsou vysoké teploty. Kritický nedostatek vláhy je v celém profilu půdy. Vegetace je o 3 týdny vpředu.'
ČESKÝ KRUMLOV: '0mm'
DĚČÍN: 'V posledním týdnu spadlo pouze 2,5 mm srážek v prudké a krátké bouřce. Srážky nebyly vůbec znatelné, pouze zvlhnul prach. Převažují vysoké teploty jak denní, noční s jasným počasím. Projevy sucha v krajině sílí. Lesní porosty vypadají jako na podzim.'
DĚČÍN: 'Sucho začíná být extrémní. '
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V potoce teče málo vody.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'Pouze v neděli spadly 4 mm srážek.'
HAVLÍČKŮV BROD: ''
HAVLÍČKŮV BROD: 'V neděli napršelo 5 mmm a byla to nádhera.Malinko se ochladilo,ale jinak teplo až žár. Už se velmi bojíme,aby nám studny nevyschly.'
HODONÍN: 'Množství srážek 0 mm.'
HODONÍN: 'Od minulého zápisu ani jednou nepršelo. Ani kapka. Trávníky v tomto katastru jsou již žluté. Zprahlé. Rostou pouze plevele - oset, lebeda... Co je již špatné, ořešákům klapají listy. Jsou svěšené. I takto statné stromy zasychávájí. To nikdy nebylo. Měření ve studni - setrvalý stav, neměnný již 3 měsíce.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 2 mm, cukrovka zvadlá 24 hodin denně , kukuřice do 2/3 stébla suché listy, probíhá sklizeň kukuřice na siláž ( o měsíc dříve)'
CHOMUTOV: '20mm'
CHRUDIM: 'Srážky 7 mm. Za celý červenec jsme měli 17mm srážek (dlouhodobý průměr je 81mm).'
CHRUDIM: 'srážky 1,4 mm'
JIČÍN: 'Srážky žádné, vysoké teploty a vítr, který vysušuje ještě více. Sekáme z toho, co na loukách zbylo senáže. O výnosu se zde nedá mluvit, jsou zde ohromné ztráty, ale zachraňujeme co můžeme, aby měl dobytek co do žlabu.'
JIČÍN: 'V uplynulém týdnu spadl 1 mm srážek'
JINDŘICHŮV HRADEC: 'Za uplynulý týden spadly 3 mm srážek.'
KARLOVY VARY: 'Srážky 0 mm. Díky vysokým teplotám a absenci srážek seschly v minulém týdnu jetelotraviny. Potoky i řeka nad místní přehradou vyschly. Již druhý měsíc intenzivně vozíme seno na pastviny.'
KLATOVY: '8mm srážek ze dvou bouřek trošku zlepšilo situaci v povrchové půdě, jinak beze změn. Potok bez vody, řeka na podprůměrných průtocích.'
KROMĚŘÍŽ: '- uplynulý týden beze srážek, tropy pokračují! - kukuřice nouzově dozrává!!!'
LIBEREC: '29. 7. - 4. 8. - 0,0mm'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden Liběšice 3+1 mm.'
LOUNY: 'srazky zadne teploty 34-38 stupnu polovina jablek na zemi'
LOUNY: '2x bouřka lokálně 0-30mm '
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 35,2 mm srážek na Peruci, ostatní katastry se pohybují od 4 mm do 28 mm, takže jak který pozemek měl štěstí. Projevy sucha jsou však i přes tyto srážky pořád markantní. Cukrovka má listy zvadlé a na porosty kukuřice také není hezký pohled.'
LOUNY: 'Srážky 5 mm'
LOUNY: 'srážky 7 mm'
LOUNY: 'Srážky 1,5 mm'
MLADÁ BOLESLAV: 'srážky 0'
MLADÁ BOLESLAV: '3,1 mm, stále sucho a vedro'
MOST: '2. 8. 2018 - 8,5 mm 4. 8. 2018 - 10 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'srážky lokální, v sobotu v noci spadlo 2 mm.'
NOVÝ JIČÍN: '2 mm'
NOVÝ JIČÍN: 'Vysoké teploty atakující 35 °C přes den v průběhu týdne, vysoké teploty i přes noc, srážky za uplynulý týden do 2 mm. Prakticky hlavní obiloviny a řepka sklizena.'
NYMBURK: 'beze srážek'
NYMBURK: 'Srážky 0mm, usychající stromy. Vadnoucí plodiny kukuřice, sója, cukrovka.'
OLOMOUC: '4. 8. 18 - 3,0 mm'
OLOMOUC: 'Opět velmi teplý týden beze srážek'
OLOMOUC: 'uplynulý týden beze srážek'
OLOMOUC: 'Ve sledovaném období spadlo jenom 0,3 mm srážek'
OLOMOUC: 'V průběhu července 2018 v k.ú. Pohořany na Moravě jen 2 x zapršelo a t 6.7. - krátká bouřka cca 15min, a 29.7.2018 bouřka s kroupami cca 30 min. Vždy během následujících 15 min byla tráva a silnice suché, vyschlý Dolanský potok prakticky nezačal téct, v půdě záhonků bylo vidět mokrý povrch cca 2 hod. Voda se nedostala pod povch více jako 3 cm. '
OPAVA: 'Tento týden se sucho extrémně prohloubilo. Dopady to bude mít na cukrovku a také kukuřici, protože ji budeme muset sklízet již příští týden na siláž.'
OPAVA: 'Minulý týden zde spadlo jen pár kapek, tak extrémní sucho nepamatuju. Kukuřice má suchem svinuté listy, cukrovka je kompletně zvadlá a otava prakticky není. Nejsem schopen vyplet zahradu, zem je tak tvrdá, že z ní plevel nejde vytrhnout. Brambory na výsušnějších místech jsou už bez natě, na méně suchých místech je nať žlutá a odumírá před očima. Stromy žloutnou jako na podzim a hodně jich je odumřelých.'
OPAVA: 'poslední týden beze srážek, velmi vysoké teploty až 33,3°C, '
OPAVA: 'Srážky 0,5 mm, ukončeny žně výnosy horší o 15 až25%. Vysoké teploty a výsušné větry způsobují usychání kukuřice a cukrovky.'
OPAVA: 'Poslední týden beze srážek, velmi vysoké teploty, velký výpar.'
PÍSEK: 'Za posledni tyden naprselo pouze 4mm srazek. Coz je pri dnesnich tropickych teplotach zanedbatelne. Totalne uschla nat brambor, takze polorane odrudy budou mit zajiste mensi vynos. Teprve uvidim az budu dobyvat ale odhadem bude ztrata cca 30 procent'
PÍSEK: '1,1mm'
PÍSEK: 'Pršelo těsně okolo, u nás opět bez srážek.'
PÍSEK: 'Začátkem týdne lokálně 12 mm.'
PÍSEK: 'Porosty obilnin a řepky 2018 jsou již sklizené.'
PLZEŇ JIH: 'V týdnu 30. 7. - 5. 8. 2018 jsme na lokalitě Lužany naměřili 6,0 mm srážek. Poslední 3 měsíce: květen 77,7 % normálu (-13,9 mm)'
PLZEŇ JIH: '2 mm'
PLZEŇ SEVER: 'Sucho se v oblasti začíná stávat vážným problémem, především v souvislosti s přípravou zásevu ozimů. Zvláště řepka může být suchem dramaticky poškozena (špatné a nevyrovnané vzcházení, odumírání klíčních rostlin). Protože žně v oblasti už skončily, lze konstatovat, že letošní sucho nemělo prakticky vliv na ozimy (výnosy jsou na úrovni minulých let). Postiženy byly především jařiny (zvláště hrách, mák, oves, jarní pšenice, méně jarní ječmen). Ztráty na výnosu zpravidla překračují 30 % průměru minulých let. Týdenní úhrn srážek za období od 29. 7. do 4. 8. 2018 pro lokalitu Krukanice: 0,0 mm'
PLZEŇ SEVER: 'Kukuřice má svinuté listy, listová plocha krom horních listů uschla a odumřela. Některé palice jsou nedopylené. Silážní sušina z rozboru dne 2. 8. 2018 se pohybuje v rozmezí 25,74%-28,01% Na jaře nově zakládané porosty vojtěšek odumírají. Starší porosty předčasně vykvetly při poloviční výšce než je obvyklé. měřené srážky za uplynulý týden: v k.ú. Dřevec 28mm, v k.ú. Kožlany 5mm'
PRAHA VÝCHOD: 'Srážky Vidovice 4mm'
PRAHA ZÁPAD: '0 mm'
PRAHA ZÁPAD: 'za poslední týden sprchlo asi 4,5 mm vody, rostliny výrazně trpí nedostatkem vláhy, celá řada jich už uschla, všechno, co se nezalévá, hyne, není voda'
PRACHATICE: 'Minulý týden výrazně vysoké teploty, ve dne 30-32°C, v noci 18 - 20°C, sklizeň obilovin o čtrnáct dní dříve proti létům minulým. Ozimy bez výraznějších ztrát, místy ztráty do 10%, problém se sklizní jařin, zmlazené porosty jarního ječmene z červnových srážek, bez desikace sklizeň o vysoké vlhkosti, 18 - 20%, nutno sušit, zvýšené náklady. Desikaci nelze provést - dodáváme mléko do Německa, podmínka odběratele od 1. 1. 2018. Ztráty na jarním ječmeni budou více jak 10%. Srážky minulý týden pouze lokální, ve čt. 2. 8. 2018 do 5mm. V důsledku veder se vypalují a zavadají porosty TTP.'
PŘEROV: 'Srážky pouze lokální. Většina území bez srážek. Vysoké teploty = vysoký výpar = vysychání půdy. Na rovinách v 20 cm půdní vlhkost okolo 21% a na kopcích okolo 17%.'
PŘEROV: 'Srážky 18 mm 5. 8. 2018 odpoledne zmírnily stres suchem a horkem.'
PŘEROV: 'Srážky 0mm. Srážky za červenec 39mm. Rostliny zaschlé, žluté, stromy žloutnou a opadávají'
PŘÍBRAM: '8 mm v 1 bouřce, silný vítr lámal větve i stromy'
PŘÍBRAM: '4. 8. - 2mm, 5. 8. - 1mm'
PŘÍBRAM: '6mm'
PŘÍBRAM: 'Vypadá to, že druhé seče TTP již nebudou'
PŘÍBRAM: '7 mm'
PŘÍBRAM: 'Rekordní teploty - vysušující vítr a málo srážek. V sobotu a neděli v oblasti zapršelo od cca 8 mm do 25 mm. Přesto se o zlepšení situace nedá hovořit. Končící žně - dobré výnosy obecně u ozimů, slabé u jarních ječmenů. Řepka ozimá mírně slabší. Velké rozdíly podle lokalit.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,3 mm, což má negativní dopad na vegetující porosty vzhledem k vysokým teplotám. Poslední dny výrazně zdecimovaly kukuřici, kde rané porosty na lehčích půdách úplně uschnuly. Tyto porosty jsme musely začít sklízet, neboť sušina se pohybuje 35 až 45% a polovina rostlin nemá vůbec palice nebo jsou zakrnělé. Louky jsou na většině plochy úplně vyschlé.'
RAKOVNÍK: 'srážky 5 mm'
ROKYCANY: 'srážky: 0 mm'
ROKYCANY: 'Průměrná teplota byla 18,8°C'
ROKYCANY: 'podesychání spodních pater kukuřice, ze soboty na neděli spadlo 22 mm během několika minut - lokální bouřka - zřetelné stopy po odtékání vody z pole. Chybějící palice na kukuřicích.'
ROKYCANY: 'Srážky - 30 mm a to lokálně dne 4.8. - během hodiny a půl a padaly i kroupy. Jsme na srážkách závislí, vodu zachycujeme do nádrží a sucho před týdnem způsobilo vyschnutí studny-vodu jsme si dovezli. Naposledy tento stav nastal v r.2015.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Minulý týden byl až do soboty ve znamení extrémních teplot beze srážek. V sobotu přešla přes naše k.ú. bouřka s úhrnem 19 mm srážek, která však přinesla i kroupy. Srážky přinesly dočasné krátkodobé zlepšení situace spíše ve formě zalití. Jinak stále je extrémní sucho, hladiny řek na minimu, krajina bez vody. Spodní voda klesá. Začíná opadávat listí ze stromů. Je extrémní nedostatek pícnin. K jednotlivým plodinám: 1. sklizeň obilí a řepky ukončena, ztráta na výnosech kolem 30 % proti minulým letům. 2. cukrovka-objevují se místa s povadlým chrástem, cukrovka vypadá místy jako po dávce glyphosátu. Bulvy jsou malé, nerostou. Ztráta na výnosu bude určitě 30%, 3. brambory ukončují vegetaci-hlíz je málo, jsou drobné., 4. kukuřice- sušina rostlin je kolem 30%, začíná silážování, zemědělci se snaží zachránit, co se dá. 5. pícniny-už na TTP a polích nejsou prakticky žádné, vše je suché'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Za minulý týden spadly 4 mm, při přechodu nedělní slabé bouřky. Výnosy u ječmene jarního poklesly proti roku 2017 o 35 %, ale proti rokům průměrným o 15 %. Jinak TTP uschla, zatím nebudeme provádět seč na otavu. V nejbližších dnech půjde kukuřice do jámy. Očekávám o 40-50 % nižší výnos v siláži. Objem nebude mít škrob a vyšší sušina budou dělat problém při dusání v jámě. Ptal jsem se pamětníků, kterým je 80 let a nepamatují takové extrémní sucho.'
SEMILY: 'Tak již i tady nepršelo 10 dní. Je to letos nejdelší období bez srážek.'
STRAKONICE: '4. 8. 2 mm'
STRAKONICE: '23. 7. 1 mm, 2. 8. 8 mm, 4. 8. 5 mm'
STRAKONICE: '6mm'
STRAKONICE: 'Množství srážek 19 mm'
STRAKONICE: 'za poslední týden přišla jedna lokální bouřka a spadlo 13,5 mm srážek, což do tak vyprahlého povrchu jenom zašumělo a sucho pokračuje dál. '
ŠUMPERK: 'Zaznamenán 2 mm srážek. Situace se zhoršuje. Začínají žloutnout listy na stromech.'
TÁBOR: '2. 8. 2018 napršelo 13,5 mm srážek.'
TÁBOR: 'Za období 30.7. - 5. 8. 2018 naměřeno 0 mm srážek, porosty kukuřice začínají nouzově dozrávat, palice i spodní patra listů zasychají, očekává se předčasná sklizeň. Travní porosty velmi poškozené, u třetích sečí očekáváme výnosové ztráty na zelené hmotě minimálně 50 %.'
TÁBOR: 'Množství srážek - 0, travní porosty totálně spálené.'
TÁBOR: 'Srážky 3.8.2018 30 mm'
TÁBOR: 'zase ani kapka '
TÁBOR: 'TTP zaschlé,kukuřice usychají,srážky 2mm ,výnos triticale 3,7 tuny'
TÁBOR: 'V minulém týdnu spadlo pouze v neděli dopoledne 5 mm srážek, jinak celý týden nic. Trávy nerostou a kukuřice zasychají. Jetel už zase kvete a má výšku 10 cm.'
TRUTNOV: 'V 31. týdnu 5 mm srážek, které alespoň nastartovali výdrol v provedených podmítkách. Dále přetrvává kalamitní sucho. Očekáváme nějaký déšť, jinak řepky ani nebudeme sít.'
TŘEBÍČ: 'srážky 30. 7. - 5. 8.2018 3 mm. V důsledku extrémních teplot bez srážek začínají usychat porosty kukuřice. Louky a víceleté pícniny jsou uschlé. Rovněž porost brambor je uschlý'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky: 27. 7. 6 mm'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: ' za poslední týden 5-25 mm '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu: st 1/8 - 13,1 mm, čt 2/8 - 1 mm. Úhrn srážek červenec 68 mm, průměrná teplota červenec 19,3°C . Bylo by zapotřebí nejméně dva týdny deště denně po 10 mm, aby se doplnil deficit. Pokud tomu tak nebude , budou velmi silně ohroženy osevy ozimů.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Minulý týden 12 mm. V pondělí 6. 8. zahájena sklizeň silážní kukuřice, tj. o 3-4 dříve než obvykle. Výnos silážní hmoty bude nižší o cca 30 %, ale nejsou vyvinuté palice, proto celkový výnos energie bude nižší.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Je to tu sahara. Kukuřice usychá, travní porosty jsou nevratně poškozeny suchem.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Na farmě byla" ukončena" před měsícem pastva, stádo fr. limuzína je venku plně krmeno, v současné době pozemky po sklizni ozimů a jarních plodin byly osety směskami plodin. Na zeleno doufáme v částečné "zazelenání" a možnost tyto plochy přepásat.(ve směsích byla slunečnice, kukuřice, hrách, ječmen, hořčice-).'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu 0 mm srážek. Denní maxima kolem 32 °C, noční minima neklesala níž než 20 až 23 °C. Sklizeň ozimých obilnin ukončena se ztrátou v průměru kolem 13 %, ztráta ve slámě 50 %, výnos trvalých travních porostů v jednotkách procent obvyklých stavů (většina porostů proto mulčována), podobně i stav jetelovin, kukuřice rovněž signalizuje výrazný nedostatek vody v půdě.'
VSETÍN: '- srážky v období 1. 8. 2018 - 7. 8. 2018: 24mm - přetrvává nízká oblačnost, vysoké teploty, - o víkendu oblast zasáhly bouřky i s kroupami a poničily porosty kukuřice, - ve srovnání s minulým rokem výnosy obilnin nižší'
VYŠKOV: 'kukuřice začínají svinovat listy. v sobotu 4. 8. srážky 6 mm v bouřce'
VYŠKOV: '0mm'
ZNOJMO: 'beze srážek, teploty okolo 32 stupňů '
ZNOJMO: 'Srážky 30. 7. - 5. 8. 2018: 0 mm'
ZNOJMO: 'od 30. 7. - 5. 8. 2018 srážky v Hrušovanech nad Jev. 0 mm'
ZNOJMO: 'Srážky za minulý týden 1,9 mm, za červenec 60,8 mm, od začátku roku do 31.7.2018 283 mm.'
ZNOJMO: 'beze srážek, teploty okolo 32 stupňů'
ZNOJMO: 'srážky 0 mm'
ZNOJMO: 'Za předchozí týden spadlo 6 mm srážek. Opět začíná zasychat tráva. '
ZNOJMO: 'Porosty cukrovek jsou zcela zavadlé. Plochy silážních kukuřic, které nejsou pod závlahou, jsou v počátku sklizně, což je cca o 3-4 týdny dříve oproti normálu, nejde však o uspíšení technologické zralosti, porosty jsou "uvařeny". '
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'vlivem sucha došlo k rychlejšímu začátku sklizní a veškerá produkce byla sklizena o několik týdnů dříve'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'srážky 0 mm, výpar 35,9 mm, sucho mělo příznivý vliv na sklizeň obilí (bez dosoušení ), ale velmi nepříznivě se projeví na nedostatek krmné základny a na výnos brambor'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.