Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 07. 10. 2018 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 30. 09. 2018 do neděle 07. 10. 2018 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 7. 10. Zprávy 201 zpravodajů z 62 okresů.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):

BENEŠOV: 'Srážky 1. 10. - 3 mm. Sucho stále trvá, potůček neteče, při orbě obracíme suchou půdu. '
BENEŠOV: 'Srážky jen minimální a to v úterý 2. 10. v množství 2 x 1.5 mm. Nadále přetrvává výrazné sucho.'
BLANSKO: '1.5 mm. Některé porosty pšenic oz. špatně vzcházejí, to je ale doufám přechodné'
BLANSKO: 'V horní vrstvě půdy (cca do 15 cm) ještě nějaká vlhkost je patrná, hlouběji extrémní sucho.'
BŘECLAV: 'Máme za sebou další týden bez deště. Vrstva do 20 cm je naprosto suchá, v hloubce 20 - 40 cm se projevuje výrazný nedostatek vláhy. V sadech se sklízí hrušky, které nemáme pod závlahou, plody jsou proti minulosti výrazně menší. Vinná réva je v pořádku, zbývá sklidit 20 % ploch, kvalita i množství jsou nadprůměrné.'
DĚČÍN: 'Vláhová situace se opět pomalu horší, vegetace již reaguje na podzim. Některé vodní toky jsou stále zcela suché a tak dlouhé vyschnutí ještě nepamatuji.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Nepršelo a jak to vypadá, tak nezaprší. Snad nám pomůžou mlhy, aby zaseté ozimy dobře zakořenily a obilí nám neuschlo.'
HODONÍN: 'Množství srážek 3,1 mm.'
HODONÍN: 'V uplynulém týdnu jsme zaznamenali srážky do 3 mm, bez vlivu na doplnění vláhy v půdním profilu, či na zakládání porostů pšenice ozimé.'
HODONÍN: 'Vzcházení ozimu značně nerovnoměrné, očekávaná prognóza počasí na další 2 týdny velmi negativní - žádné srážky'
CHOMUTOV: 'Naposledy pršelo 24.9. od té doby nic. Ječmen již vzchází, ale někde je porost mezerovitý. Půda je suchá, prašná. Ozimá pšenice se zatím seje. Uvidíme, jak bude porost vypadat.'
LOUNY: 'Konečně první mlha, tak snad první ovlhčení rostlin, jinak hrozné sucho pokračuje.'
NOVÝ JIČÍN: 'Prakticky týden bez srážek, velmi dobře jde příprava a osev nových ozimých obilovin, řepka roste nádherně, srážky za uplynulý týden prakticky žádné, teploty se postupně zvedaly až k 19 °C přes den na konci uplynulého týdne, přeje to i sklizni zrnových kukuřice potenciálním senážím.'
OPAVA: 'V posledním týdnu nepršelo a díky vyšším teplotám svrchní vrstva půdy značně vyschla. Zem je jako kámen, při orbě se s lehčím nářadím nejde dostat do hloubky a obrácené skývy se rozpadají na prach. Před 3 týdny byly lesy plné hub, dnes tam není nic. '
OPAVA: '2.10.2018 srážky 2,8 mm. půdní profil proschlý, práší se i při orbě.'
PARDUBICE: 'Příprava půdy na setí ozimé pšenice velice náročná. Řepky zaseté do hrudkovaté půdy (těžká příprava) a řepky zaseté na vyvápněné pozemky živoří. Vápno spotřebovalo veškerou půdní vláhu. '
PLZEŇ-SEVER: 'Sucho se stále prohlubuje a negativně se projevuje na porostech řepky (rostliny přestávají růst a jsou slabé, vývojově opožděné) i na vzcházení ozimů. Ty vzcházejí velmi pomalu a nevyrovnaně, a to včetně včas zasetých ozimých ječmenů. '
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné srážky a jen slabá rosa po ránu .'
PLZEŇ-SEVER: 'Předešlý týden ve všech katastrech bez srážek - 0mm zaseté ozimé obiloviny nevzcházejí'
PRACHATICE: 'Přetrvává pěkné počasí s minimem srážek, minulý týden celkem 2mm ve dvou dnech. Probíhá orba po kukuřicích a setí ozimů. Půda zatím mírně vlhká, po oschnutí brázdy při setí se mírně práší. V noci několik přízemních mrazíků, ráno silná rosa.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 1,2 mm. Půda začíná viditelně vysychat, rostliny při teplém počasí odpoledne začínají vadnout. Porosty stagnují v růstu a nejsou schopny rovnoměrně pokrýt povrch pole.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Úhrn srážek 4,3 mm. Zaseté ozimy pomalu až špatně vzcházejí. První seté před 21 dny nelze ošetřovat, neboť místy ještě nejsou vidět kolejové řádky. Takovou situaci nepamatuji, co pracuji zemědělství a to už 27 let.'
TÁBOR: 'Za uplynulé období naměřeno 0 mm, vlivem sucha rostliny ozimých obilovin téměř neodnožují, louky letos obnovované potřebují téměř všechny přísev, z důvodu malé vzcházivosti a odnožování trav vlivem sucha.'
TÁBOR: 'Zapršelo lehce 1.10. odpoledne, asi 2 mm. Porosty řepky ozimé buď vůbec nevzešly z důvodu stálého sucha nebo vzešly nerovnoměrně. '
TÁBOR: 'Za poslední týden jen 1,5 mm srážek. Vše vyschlé a výrazně ubývá spodní voda.'
TRUTNOV: 'Srážky 4 mm, potřeba by bylo alespoň 40 mm... třetina řepek nemá šanci přežít zimu. V okolí již někteří přistoupili k likvidaci nevzešlých nebo zaschlých řepek. Pšenice vzcházely skoro tři týdny, jsou ve druhém/třetím listě, vzešly vyrovnaně, voda ale chybí...'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Cca 8 mm, teplo, větrno, nevyrovnané vzcházení ozimů'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'V uplynulém týdnu srážky 4 mm. Sucho je stále aktuální. Ozimé obilniny pomaleji vzchází, za pluhem se práší.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Stále chybí voda v hloubce ornice i v podorničí. Rozhodne počasí v zimě pro vývoj. '
ZNOJMO: 'Zaoráno 102,52 ha. Nevzešlo osivo, klíčící rostliny zaschly.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Od neděle 7. 10. 2018 je katastr beze srážek, zvýšila se vlhkost vzduchu v ranních hodinách. Výrazné střídání ranních teplot: pondělí 2° C, úterý 4°C, středa 14 °C, čtvrtek 14 °C - vše měřeno v 6:30 h.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '4,4 mm srážek, 6,4 mm výpar z vodní plochy'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 23. 4. 2019

  Z posledních čtyř let byla tři suchá. A teď se zdá, že jsme na počátku dalšího.

  Ve střední Evropě zažíváme zvláštní období. Máme za sebou několik suchých epizod, což dříve nebývalo, řekl v rozhovoru pro web ČT24.cz bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a profesor Mendelovy univerzity v Brně. Upozornil, že změna klimatu se nejvíc projevuje v oblasti, která leží na rozhraní mezi maritimním (mořským) a kontinentálním klimatem, a současně mezi vysychajícím jihem a na srážky bohatším severem Evropy.
  Článek k přečtení ZDE.

 • 18. 4. 2019

  Rekordně suché jaro? 90´ ČT24

  Nezvykle suchý duben a vodní rezerva v půdě výrazně nižší než před rokem ve stejnou dobu. Pokud nebude víc pršet, voda v půdě dojde již během května či června, vypočítávají odborníci. Zemědělci v nejpostiženějších oblastech jsou nervózní a letos víc než kdy dřív musejí zvažovat, jak intenzivně budou hospodařit, jaké plodiny a odrůdy zvolí. 
  Pořad ke zhlédnutí ZDE. Profesor Miroslav Trnka komentuje situaci od 8:13, 53:26 a 1:13:45).

7. říjen 2018 / 40. týden

předchozí další zavřít