Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • lesy
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 3.2.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 27.1.2019 do neděle 3.2.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 3.2. Zprávy 265 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 770 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou také projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území): 
BENEŠOV: '3. 1. 2019 sníh 12cm, jinak mrazivé počasí, stálá sněhová pokrývka.'
BENEŠOV: 'Srážky ve formě těžkého mokrého sněhu v neděli a to celkem 21 mm.'
BLANSKO: 'Sněhové srážky cca 15 cm + déšť v noci ze soboty na neděli - nepříliš velké louže pouze na nepropustném podkladu (asfalt), jinak vsáknuto - odhad do 5 mm. Půda s krystalky ledu, při teplotách nad bodem mrazu blátivá, nasycená vodou.'
BLANSKO: 'V týdnu 27.1 -3.2. spadlo 15 cm sněhu, který se koncem týdne takřka rozpustil, nicméně vrstva do 40 cm je vlhká, spodní vrstvy pod 50 cm suché '
BLANSKO: 'V důsledku tání došlo k nasycení vrchní vrstvy půdy. Vodní bilance ve studních se nezlepšila. '
BŘECLAV: 'Sněhové srážky na počátku týdne a oteplení a dešťové srážky během víkendu výrazně vylepšili vláhu v půdě. Postupně tyto srážky ovlivní vlhkost i do hloubky 50 cm, možná i větší hloubky. Ve srovnání s minulou zimou je bilance příznivější. '
BŘECLAV: 'Půda je nepromrzlá, voda zasakuje.'
ČESKÁ LÍPA: 'Situace podobná, srážky hlavně sněhové, které stále pokrývají pole.'
FRÝDEK-MÍSTEK: '25 cm souvislá vrstva sněhu, půda nepromrzla se schopnosti absorbovat vodu z případné oblevy'
HAVLÍČKŮV BROD: 'V uplynulém týdnu napadlo v našem regionu 5 - 7 cm sněhu a kolem 7 - 10 mm srážek. Půdní profil i v hlubší vrstvě je velmi dobře nasycený. '
CHOMUTOV: 'Ve sněhu nám v neděli spadlo 13 mm, sněhová pokrývka drží a nyní chrání zaseté ozimy před ranními mrazy, které spadly na -10,5 °C. Sněhové srážky byly vyšší než úhrny v minulém měsíci. Uvidíme, jak vyjde předpověď s víkendovými dešti. '
JIČÍN: 'Obleva z minulého víkendu zlepšila vodní bilanci povrchu půdy. V naší nadmořské výšce 495- 514 m n.m. je souvislá sněhová pokrývka již čtvrtý týden.'
JIČÍN: 'O víkendu spadlo 10 mm srážek/déšť/vodní plochy v mém okolí naplněny na 100%'
KLATOVY: '24 mm srážek - sníh. Souvislá sněhová pokrývka. Sucho se momentálně zažehnává :-)'
KLATOVY: 'V neděli nám nasněžilo 17 cm sněhu z neděle na pondělí dalších 5 cm. Půda před sněžením nebyla promrzlá, tak by se voda při tání sněhu měla zasakovat do půdního profilu.'
KROMĚŘÍŽ: 'v minulém týdnu spadlo ve dvou obdobích úhrnem 30 - 35 mm srážek, většinou sněhových. Sníh mezi jednotlivými obdobími roztál. V současné době je u nás zatím souvislá pokrývka ( 5 -10 cm) pomalu odtávajícího sněhu.'
MLADÁ BOLESLAV: 'Po dlouhé době byl týden suchý a mrazivý se zámrzem horní vrstvy půdy. Za celý týden spadl pouze 1 mm srážek.'
NÁCHOD: 'Úhrn srážek 21 mm. Půda je promrzlá do 25-30 cm a v neděli 3.2. došlo ke splavení vrchní vrstvy ornice na polích připravené pro setí máku. V ozimých plodinách též voda mírně erodovala a odtékala.'
NOVÝ JIČÍN: 'V uplynulém týdnu přišly jak sněhové, tak dešťové srážky, teploty jak na houpačce, první polovina týdne chladná, teploty až -10 °C, druhá polovina oteplení, teploty o víkendu až +10°C, výkyvy teplot s velkým rozpětím. Úhrn srážek kolem 18 - 20 mm.'
NYMBURK: 'Za poslední týden spadlo v Poděbradech 23,5 mm srážek, smíšených, ve formě deště i sněhu. Výška sněhové pokrývky dosáhla max 5 cm, v současné době je už nesouvislá. Z hlediska sucha došlo oproti minulému týdnu ke zlepšení situace. '
OPAVA: 'Minulý týden zde spadlo asi 20 mm srážek, nejdřív formou deště a tajícího sněhu a pak sněžení. Napadlo tady z neděle na pondělí asi 15 cm sněhu, který přes den pomalu odtával, momentálně je výška sněhu asi 10 cm.'
OPAVA: 'V neděli přecházela fronta, kdy začalo pršet a večer v neděli začalo sněžit, nasněžilo okolo 20 cm.'
PARDUBICE: 'Srážky 5. týden 2019 jednorázově na zmrzlou půdu 16 mm, většina odtekla.'
PARDUBICE: 'V sobotu a v neděli jsem obešel veškeré pozemky a zaměřil jsem se na prohlídku drenáží. Odkrytím desek nad sběrnými šachtami jsem zjišťoval, zda se voda prosákla k drenážním trubkám a odtéká. Mohu zodpovědně říci, že i když jsem předpokládal, že půda je již dostatečně nasycená vodou, tak bohužel, velice jsem se mýlil. V drenážích je sice vlhko, ale voda doposud neproudí.'
PÍSEK: 'cca 15 - 20 cm sněhu. Trvalé travní porosty jsou silně poškozeny suchem v minulých letech. Sucho silně ovlivnilo složení lečního porostu. Vymizely kulturní trávy. Jejich místo vyplnily suchomilné plevele jako je řebříček a jitrocel.'
PRACHATICE: 'Celý týden mrazy v noci i ve dne v rozpětí -6 °C až -2 °C. V sobotu přišla obleva, ve dne + 4 °C, ze soboty na neděli se ochladilo, mráz -2 °C a silně sněžilo. Napadlo mezi 30 až 35 cm sněhu, souvislá pokrývka, která zakryla všechny porosty na polích a loukách. Půda je na povrchu promrzlá.'
PŘEROV: 'Situace je beze změny. Sněhová pokrývka vždy roztaje a postupně vsákne do půdy. V tuto chvíli leží po včerejšku 15 cm nového sněhu, který nejspíše také pěkně vsákne do půdy.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden žádné srážky nebyly, až během neděle spadlo 23,5 mm převážně ve sněhu. I když půda byla dost promrzlá, tak se srážky snad vsáknou a půdu dostatečně nasytí. Proto předpokládám, že půda bude plně nasycená vodou. Konečně to snad ovlivní i podzemní vody. '
PŘÍBRAM: 'V neděli dopoledne sněhová kalamita! Napadlo od 20 do 25 cm sněhu. Je středně těžký a na povrchu přimrzlý, ve spodní vrstvě vlhký. Ještě není půdní profil promrzlý. Je předpoklad, že velká část sněhu po roztátí se bude vsakovat a odtoky z polí nebudou příliš vysoké.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Na počátku týdne se teploty pohybovaly kolem nuly, srážky v pondělí 2,5 mm, v úterý 4 mm ve formě sněhu. Potom středa čtvrtek mráz, v pátek navečer přechod fronty, kdy teploty vystoupaly v noci na plus 4 stupně nad nulou a obleva pokračovala v sobotu a v neděli, kdy teploty byly mezi 6-7 stupni nad nulou. Celé to bylo doprovázeno deštěm a táním sněhu, kdy odtálo za víkend 20-30 cm starého sněhu. Posléze v neděli večer začalo opět sněžit a do pondělního rána 4.2. napadlo 15-20 cm sněhu ve všech polohách. Úhrn srážek o víkendu byl 14 mm. Takže velice rozmanité počasí. Půda není umrzlá, to co odtávalo, se zasakovalo. Až v neděli 3.2. se místy začaly objevovat malé laguny vody, nebo taková ta odtátá místa s tekoucí vodou. Půdní profil je plně nasycen, povrch půdy je rozbahněný. Otázkou je, jak se voda dostala hluboko. Vody v krajině v různých tůních a mokřadech je dostatek. V neděli došlo k mírnému zvýšení hladin v potocích a řekách, ale nic dramatického, spíše mírně vyšší průtok než je dlouhodobý průměr.'
SEMILY: 'V týdnu byly opět relativně významné srážky. Začátkem týdne sníh, koncem týdne déšť.'
STRAKONICE: 'Celý týden mrazy v noci i ve dne v rozpětí -6 °C až -2 °C. V sobotu přišla obleva, ve dne + 4°C, ze soboty na neděli se ochladilo, mráz -2°C a silně sněžilo. Napadlo mezi 30 až 35 cm sněhu, souvislá pokrývka, která zakryla všechny porosty na polích a loukách, nelze nyní objektivně porosty hodnotit. Půda je na povrchu promrzlá.'
SVITAVY: 'Průměrné oteplení v týdnu do 3.2. zapříčinilo drobné odtávání sněhu, povrch půdy pod souvislou sněhovou pokrývkou není zmrzlý, voda se z většiny zasakuje. Dobré je, že i přes oblevu a odtávání, tak nadále průběžně chumelí. Největší obleva 2. a 3 .2. byla ihned kompenzována silným sněžením 3.2. večer a celou noc na 4.2.'
ŠUMPERK: 'V průběhu týdne max. teploty 4 °C, pozvolné odtávání sněhové pokrývky, připadlo cca 10 cm sněhu, příznivé podmínky pro snižování půdního deficitu vody.'
TÁBOR: 'souvislá sněhová pokrývka cca 25 cm zmrzlého sněhu'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 15 mm, a to v podstatě vše až v neděli a v podobě deště. Do umrzlé půdy se to vsakovalo jen velmi pomalu a něco odteklo pryč.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Začátkem týdne spadlo 20 mm srážek ve formě sněhu. V sobotu došlo k úplnému roztání sněhu a vsáknutí vody do půdy. V lysimetru, kde sledujeme průsak vody do půdy, došlo k zachycení vody v 60 cm.'
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Sněhová pokrývka se i přes déšť a oblevu ze soboty na neděli drží (z neděle na pondělí připadlo cca 10 cm, celková mocnost je nyní kolem 20 cm). Dle vlastních pozorování a záznamů okolních srážkoměrných stanic leden hodnotíme cca ze 40 % jako srážkově nadnormální. Hodnocení dopadu sucha na plodiny vychází z období, kdy se ještě dalo provést plošné hodnocení (konec prosince).'
ZNOJMO: 'Bilance srážek za poslední 3 měsíce je vyrovnaná s dlouhodobým normálem. Po deficitu minulých let je však stále problém se zásobeností půdního profilu vodou. Bude záležet na dalším průběhu počasí'
ZNOJMO: 'Bilance srážek za poslední 3 měsíce je vyrovnaná s dlouhodobým normálem. Po deficitu minulých let je však stále problém se zásobeností půdního profilu vodou. Bude záležet na dalším průběhu počasí. Prosím o radu s hodnocením porastu řepky. Sucho po výsevu způsobilo zaorání 60 % porostů. Proto hodnotím negativně. Mám se při dalších hodnocení věnovat poze zbývajícím 40 % porostu a nevyjadřovat v hodnocení problém se zaorávkou ? Asi by to bylo lepší, nezatěžovat tímto poškodzením ponechaný porost pro sklizeň roku 2019.'
 

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 12. 2. 2019

  Boj proti suchu - rozhovor pro STUDIO ČT24

  V uplynulých pěti letech podpořilo MŽP na šest tisíc projektů na zachycení vody v krajině. Šlo především o úpravy toků, obnovy mokřadů výstavbu rybníků. Také to zmínil na jednání Národní koalice pro boj se suchem ministr Richard Brabec.

  Jednání koalice se zúčastnil také prof. Miroslav Trnka z CzechGlobe, který poskytl rozhovor Studiu ČT24. Za nejvýznamnější navržená opatření považuje zjednodušení stavebního řízení při budování menších retenčních nádrží, strategii dalšího řešení vodovodní sítě – upřednostňování povrchových vod před podzemními a změnu velikosti honů, kdy by na nejohroženějších pozemcích byla omezena plocha pro pěstování jedné kultury.
  Na jaká opatření by měl být z vědeckého pohledu kladen největší důraz?

  Rozhovor je ke zhlédnutí ZDE (stopáž 18:45 – 25:50 min).

 • 11. 2. 2019

  Přednášky pro praxi

  Mezi 15.1.-7.2.2019 se pracovníci intersucha zúčastnili řady přednášek pro praxi, konkrétně v Hluboké nad Vltavou (15.1 a 7.2.) , Plzni (16.1.), Hradci Králové (17.1.), Zruč-Senci (24.1.), Solenicích na Orlíku (24.1.), Kolíně (31.1.), v Skalském dvoře (6.2.), Choťovicích (7.2.), kde posluchače z oblasti zemědělství seznámili jak se samotným portálem, tak možností se do něj zapojit. Prezentovány byly i portály www.vynosy-plodin.cz a www.klimatickazmena.cz.