Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 02.06.2019 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 26.05.2019 do neděle 02.06.2019 ráno)
 

Tato mapa zachycuje situaci v neděli 2.6. Zprávy 362 zpravodajů ze 67 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu ozimů a také u jařin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů, vinné révy a také obavy ze stavu trvalých travních porostů a zajištění píce. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí.

Respondenti popisují, že i přes spadlé srážky, sucho nadále pokračuje a v mnoha případech bylo zmírněno pouze do 30-50 cm. Nedostatek srážek způsobuje/způsobil špatné a nevyrovnané vzcházení plodin. Pesimistické odhady jsou soustředěny i nadále především do oblasti Čech a to jak východních zasažených výrazně suchem v loňském roce, tak i v Čechách středních a především severozápadních. Tři okresy v Čechách očekávájí místně až extrémní dopady sucha (Louny, Most, Náchod) a jeden na Moravě (Třebíč). Těžké poškození očekává osm okresů v Čechách. U osmi okresů ze 67 nejsou zatím očekávány dle zpráv respondentů negativní dopady sucha a u čtvrtiny hlášených okresů se sice sucho objevuje, ale prozatím bez dopadů.
Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.

INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: '28.5. déšť 38 mm, 29.5. déšť 8 mm, následné velmi teplé počasí, 1-2.6. Zlepšení stavu, u porostů zrychlení růstu. Při oteplení opět výrazné vysychání půdy.'
BLANSKO: 'Vlhkost půdy v hloubce do cca 50 cm je v současnosti normální, ovšem ve větší hloubce je stále sucho'
BLANSKO: 'Spadlo 22mm, i přes slušné srážky počátkem týdne ale vzhledem vyšším teplotám a větru ke konci týdne, vláha v půdě dost ubyla. Na plodiny to zatím nemá vliv. '
BLANSKO: 'Dobrý den, úhrn srážek za minulý týden od 28.5 do 2.6. 2019 činí 27,5 mm.'
BRNO-VENKOV: '41 mm za minulý týden . Katastrofa hlodavci myši.'
BRNO-VENKOV: 'Výrazné poškození obilnin od hrabošů.'
BRNO-VENKOV: 'Půda není nasáklá do hloubky, tudíž nevzlíná voda a opět se začíná projevovat sucho na rostlinách, nejvíce trpí jarní ječmen. Významné poškození ozimých obilnin od hrabošů (10% - 60 % dle pozemku).'
BRNO-VENKOV: 'Za květen napadlo 95 mm srážek, ale ztráty z března a dubna již zůstanou.'
BRUNTÁL: 'Vzhledem k nárůstu teplot se vysušuje vrchní vrstva půdy, pokud budou předpokládané srážky dle předpovědi v normálu, tak se zatím nic neděje. Spodní vrstva beze změny... sucho. '
BŘECLAV: 'Vydatné srážky v uplynulém týdnu velmi prospěly veškeré vegetaci. Zlepšila se bilance do hloubky 50 cm. Hlubší vrstvy půdy a podzemní vody zůstávají v deficitu.'
BŘECLAV: 'Suma srážek za uplynulý týden je 22,6 mm, průměrná půdní vlhkost v hloubce 15 cm je 30 %.'
ČESKÁ LÍPA: 'Popraskaná půda značí místy silný nedostatek vlahy. Avšak při vykopu 60 cm hluboké díry lze pozorovat vlhkost od vrchních 5 cm níže. Půda v této hloubce je tedy vlhká a drží tvar.'
DOMAŽLICE: 'Srážky v daných katastrech pouze lokální,14 mm jeden den 28.5.2019. Porosty sklizených luk po vláze ožily. V neděli však opět viditelné praskliny. Pšenice ozimá a ječmen ozimý o deset cm povyrostl, ale porosty díky suchu velmi řídké.'
FRÝDEK-MÍSTEK: 'V týdnu spadlo 38 mm. Zásoba půdní vlahy není dostatečná.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Travní porosty a jeteloviny optimálně obrůstají po první seči. Ozimé obiloviny- stav se po květnových deštích značně zlepšil, porosty jsou ve stádiu metání.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Žádné projevy sucha nebyly pozorovány, za uplynulý týden naměřeno 20 mm srážek.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Začátkem sledovaného týdne napršelo v těchto katastrech 25 - 33 mm, došlo opět k výraznému dosycení půdního profilu, déšť byl pozvolný, takže větší část vody neodtekla. Srážky měly významný vliv na vegetaci, většina plodin se začíná srovnávat na normální stav až na řepku ozimou, která je na některých honech řidší než obvykle, výnosy travních porostů jsou rovněž nižší.'
HODONÍN: 'V první polovině týdne výrazné srážky. V našem vinohradě naměřeno 32 mm srážek.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'Srážky za minulý týden - 16 mm, srážky za květen - 91 mm, od začátku roku - 270 mm, půdní vlhkost je vyrovnaná do 40 cm, probíhá senoseč lučních porostů, plečkování cukrovky, od 31. května dosahují teploty tropických 30 °C, v porostech cukrovky a kukuřice je již 1 až 2 cm suchá vrchní vrstva půdy '
HRADEC KRÁLOVÉ: '17 mm, porosty zůstávají nevyrovnané, místy řídké z dubnového sucha, i když jejich stav se za poslední měsíc podstatně vylepšil'
CHOMUTOV: 'Za poslední týden napršelo 18.2 mm srážek, v květu jabloní se projevil vliv sucha v loňském roce, v období vývoje květů pro příští vegetační rok. Některé odrůdy vůbec nekvetly, (rubinola), některé podstatně méně než je normální stav (idared, goldstar).'
CHOMUTOV: 'Za měsíc květen spadlo celkem 105 mm, 27. a 28. května spadlo celkem 67 mm. Prospělo to jařinám a loukám. Uvidíme, jak se počasí bude vyvíjet dál.'
CHOMUTOV: '27mm v minulem tydnu v pondeli,utery..bohuzel po tydnu neni v pude temer nic znat..na rostlinach ano,vyrazne se do nich dostaly tuviny,ktere byly pouze v pude suchem podrzeny.'
CHRUDIM: 'V 22. týdnu jsme měli srážky 16 mm a průměrnou teplotu 16,5 °C. Za květen nám napršelo 98 mm.'
CHRUDIM: 'Za sledované období spadlo 19 mm srážek, sklizeny vojtěškové senáže. O víkendu denní teploty 31 stupňů.'
JIČÍN: 'Krajina je znatelně zelenější, nedávné deště hodně pomohly. Bohužel s výjimkou některých polí, kde plodiny jarní deficit vláhy nedohnaly. V uplynulém týdnu spadlo 23 mm srážek.'
JIČÍN: '28.5. napršelo 21mm . Trochu to pomohlo, avšak půda je opět vyschlá.'
JIČÍN: 'Srážky v 22. týdnu 27 mm. '
JINDŘICHŮV HRADEC: 'V neděli 2.6.2019 se zde přehnala bouřka a spadlo 6 mm srážek'
KARLOVY VARY: 'Za minulý týden napršelo cca 28-30 mm, průběh byl normální pozvolný žádné přívalové deště, takže se voda stačila vsakovat. - Porosty se zazelenaly a i tráva povyrostla'
KLATOVY: '24mm srážek, v půdě je nyní vlhkosti dost, i v lese je pěkně zavlaženo. Co se týče vodních toků, tam se deště téměř neprojevily. Déšť byl pomalý a ihned se vsákával. Tráva dobře narostla a budou začínat seče. Vzhledem k předpovědi následujícího týdne je před námi horká etapa bez deště, takže všechno, co spadlo, bude brzy opět málo.'
KROMĚŘÍŽ: 'Tydenni srazkovy uhrn 28 mm. Zrusili jsme 12,68 ha psenice ozime z duvodu totalniho poskozeni porostu premnozenymi hrabosi.'
KROMĚŘÍŽ: '-minulý týden napršelo celkem 32mm, doplnění vody do horní vrstvy půdy. '
LITOMĚŘICE: 'V minulém týdnu spadlo 21 mm, vzhledem k vyšším teplotám a větru byl silný výpar. Na středních a těžkých půdách srážky postačili k udržení průměrného stavu plodin, na lehkých a kamenitých půdách nikoliv.'
LITOMĚŘICE: 'Za poslední týden srážky od 15 do 34 mm. Proběhla první seč vojtěšky - výnos o 25 % nižší proti průměru. Probíhá 1.seč TTP, výnos o 30% nižší proti průměru. Srážky v posledním týdnu zlepšily hlavně porosty kukuřice. U obilovin již došlo vlivem sucha k redukci odnoží. Zde je poškození nevratné. U řepky budou důležité ještě další srážky, které ovlivní HTS.'
LOUNY: 'Za tyden zaprselo nejvice v pondeli 32mm a v utery 2mm zlata voda.'
LOUNY: 'V uplynulém týdnu napršelo 30 mm. Díky tomu jsme na dlouhodobém průměru.'
LOUNY: 'Srážky v uplynulém týdnu v úhrnu 45 mm zachránili momentální stav a výhled na následující období ztracené odnože a zaschla místa už to nenapraví řepka ještě do toho všeho začala znovu kvést to znamená další komplikaci hlavně při sklizni. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Kukuřice byla v naší oblasti poškozená mnohem více,než suchem ranními mrazy okolo 7.5- zde na některých místech bylo -7stupňů.. Svůj růst obnovila teprve v těchto dnech. Při tomto mrazu došlo i k poškození nejranějších odrůd ozimých pšenic, které v tu chvíli počínaly metat. Za minulý týden nám zde spadlo z 28-29.5 celkem 20 mm pozvolných srážek. '
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnotící období napršelo poměrně mírným trvalejším deštěm 22 mm, což se příznivě odrazilo ve zvýšení povrchové půdní vlhkosti. Nicméně kveten s 52 mm zůstal v naší oblasti srážkově mírně podnormální a jen jeho chladnější průběh (dosud jediný letošní měsíc s mírně podnormální průměrnou teplotou) způsobil, že srážky byly dostatečné k potřebě rozvíjející se jarní vegetace.'
MOST: 'za minulý týden 44mm srážek, dole stále sucho.'
MOST: 'Srážky v uplynulém týdnu v úhrnu 45 mm zachránili momentální stav a výhled na následující období, ztracené odnože a zaschla místa už to nenapraví, řepka ještě do toho všeho začala znovu kvést to znamená další komplikaci hlavně při sklizni. '
NÁCHOD: 'Srážky za květen celkem 72 mm. TTP velké zlepšení. Pšenice až na hustotu porostu (zaschlé odnože) v průměru, mák velké problémy - vícegenerační porosty. '
NOVÝ JIČÍN: 'Množství srážek za uplynulý týden v rozsahu 30 mm, konečně se postupně otepluje, vegetace polních plodin zatím je dobře nastartovaná. Méně bude krmých plodin z luk a pastvin.'
NYMBURK: 'sucho se vrací se stejnou intenzitou, zhoršenou o vysoké teploty'
NYMBURK: 'Ve sledovaném týdnu jsme zaznamenali 9,7 mm srážek. Celkový úhrn za měsíc květen je 77,5 mm. Situace je dobrá.'
OLOMOUC: 'Přestože v tomto týdnu spadlo 33,5 mm srážek, k doplnění vlhkosti v půdě to nestačilo. Zvláště na kopcích voda rychle odtekla.'
OLOMOUC: 'Poslední květnový týden spadlo 39 mm srážek, celkem za květen 97 mm, co je 137 % N.'
OPAVA: 'Minulý týden znovu přišly srážky cca do 30 mm. Stav plodin se stabilizoval.'
OPAVA: 'Minulý týden spadlo asi 20 mm srážek, které dobře vsákly do půdy. V současné době je vlivem slunečných dnů s vysokými teplotami povrch půdy suchý. Polní plodiny vypadají vizuálně zatím relativně dobře. Nedostatek srážek v dubnu se projevil na travních porostech, jsou slabé, řídké, sena bude méně. Pokračuje prosychání nebo odumírání vzrostlých stromů a keřů vlivem nedostatku vody v hlubších vrstvách půdy - jabloně, lísky, ořešáky, třešeň a lípa na mé zahradě.'
OPAVA: 'za týden 18,7mm, postupné oteplování, ráno chladno, pšenice metá, řepka odkvetla'
OPAVA: 'srážky 27.4.2019 - 2 mm, 28.4.2019 -25,7 mm, 29.4.2019 - 4,4mm'
PÍSEK: 'Na začátku týdne celkem 33 mm blahodárné vody. V druhé polovině beze srážek.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 22. týdnu 27.5.-2.6.2019 napršelo 24,3 mm srážek ve 3 srážkových dnech (Po-St), stejně jako v minulém týdnu do neděle povrch půdy v pěšinách mezi parcelami na povrchu oschl, v zapojeném porostu zůstala půda i na povrchu vlhká, v profilu do 20 cm tvarovatelná. Do konce týdne vymetaly i pozdní odrůdy pšenice. Řepka stále na koncích větví kvete. Porosty jarního ječmene a ovsa jsou těsně před metáním. Květen byl srážkově mírně nadnormální (109,1% 60-letého průměru), ale deficit z dubna se nedoplnil (v květnu +5,7mm, v dubnu -20,6mm). Zároveň byl květen teplotně výrazně podnormální (o 2,1°C chladnější, než 60-letý průměr).'
PLZEŇ-JIH: 'Ve dnech 27.5. - 29.5. spadlo 18,9 mm srážek. Půdní profil do 30 cm je nasycen. Na otevřených plochách (sója, kukuřice, ...) voda rychle ubývá.'
PLZEŇ-SEVER: 'Žádné projevy sucha. Srážky minulého týdne mírně zlepšily situaci. Problémem se mohou stát současné vysoké teploty. Úhrn srážek za období od 26.5. do 1.6.2019 20,4 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Srážky 33,4 mm. Porosty ozimých obilovin na sušších místech s nízkým profilem ornice začínají zmlazovat .'
PRAHA-VÝCHOD: '26,04 mm prům. teplota 18,4 C ( květen 67,58 mm , prům. teplota 12,8 C )'
PRAHA-VÝCHOD: 'sucho se vrací se stejnou intenzitou, zhoršenou o vysoké teploty'
PRACHATICE: 'Začátek týdne deštivý, zataženo, teploty ráno 4-8 °C, během dne 14-17 °C. Srážky celkem ve třech dnech 33 mm. Od pá 31.5. se začíná oteplovat, vyjasňovat. O víkendu ráno 11 °C, ve dne 23 °C. Půda na povrchu do 10 cm vlhká, do 20 cm vlhčí, nesoudržná. Srážky se dobře vsakují do půdy. Deště intenzivní, nikoliv přívalové. Začíná sklizeň TTP, proti roku 2018 lepší sklizeň, ale proti standardnímu průměru v normálních letech nižší sklizeň o 30%. Ovlivněno suchým průběhem začátku jara.'
PŘEROV: 'Po vlně dešťů je situace poměrně stabilizovaná. Spodní vrstvy mají stále deficit.'
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 10,6 mm. Vzhledem k vyšším teplotám to není mnoho, neboť výpar u rostoucí vegetace je obrovský. Jakmile se oteplilo, došlo k výraznému snížení průtoku vody v potoce, což je signál, že voda v půdě není. Porosty zatím odolávají.'
PŘÍBRAM: 'V pondělí 15,5 mm další den ještě 2,5 mm srážek. První velký déšť po delší době. Ihned zase vysoké teploty. Porosty na vodu dobře zareagovaly, do spodních vrstev se ale nic nedostalo. Obilí většinou vymetané, klasy dobré. Šešule u řepky ozimé zatím slabší. Kukuřice v okolí má výšku cca 5 až 10 cm. Potřebuje mnohem více vody. Také brambory zatím slabé.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'Množství srážek za minulý týden 26 mm.Senážujeme trávy. V katastrech Domašín, Spáleniště, Sudín a Bačetín se porosty trav srovnaly, ale výše k horám už to nedoženou. Jetely jsou slušné. Porosty jarního ječmene jsou nevyrovnané, budou nestejnoměrně dozrávat.'
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: 'V úterý 28.5. zapršelo 7 mm, ráno ve středu 29.5. déšť 7 mm, pak pěkně a v sobotu okolo 15 hodin u nás 1 mm v okolí podstatně více, Kvasiny, Černíkovice '
SEMILY: 'V týdnu byly srážky vyšší než 18 mm. Koncem týdne se konečně oteplilo. Chladné počasí vadilo všem plodinám, vyjma travních porostů. Pro zajímavost uvádím průměrné nejnižší noční teploty za měsíce duben a květen ve stupních celsia za poslední tři roky. 2017 - 5 2018 - 7 2019 - 2 '
STRAKONICE: 'žito nelze hodnotit, museli jsme ho sklidit nazeleno, abychom měli alespoň nějaké senáže, výnos byl poloviční oproti létům 2016 a 2017 srážky 27.5. 15 mm 29.5. 13 mm'
SVITAVY: 'V hodnoceném týdnu další srážky v souhrnu cca 35 mm. Srážky 28.5. byly nejintenzivnější v letošním roce a již páchaly drobné škody v kukuřici. Kukuřice na MEO ploše s uplatněním 3 povinných protierozních opatření stejně neodolala a z části byla vyplavena do obsevového pásu. Obiloviny a řepka téměř ideální stav a průběh. Začínáme sklizeň 1. sečí jetelů a dále TTP, hodnocení příště.'
ŠUMPERK: 'Ve 22-tém týdnu spadlo 34 mm srážek ve formě zahradnického deště.'
TÁBOR: 'Malé množství srážek v našem regionu má negativní dopad zejména na travní porosty - jejich hustotu a výšku ( písčité pozemky v okolí řeky Lužnice ). Obiloviny jsou suchem poškozené místy - porost je řídký a nízký. Srážky vůbec nezlepšily vodní bilanci.'
TÁBOR: '18 mm srážek, půda do 70-80 cm vlhká, ve studních vody málo i když bylo srážek za poslední měsíc relativně dost.'
TRUTNOV: '28.5. napršelo 21mm . Trochu to pomohlo, avšak půda je opět vyschlá.'
TRUTNOV: 'Týdenní úhrn srážek 25 mm. V potocích ani v melioracích ale žádná voda není. Půdní sonda v půlmetrové hloubce je na 36% vlhkosti. Sražky v posledních 5ti týdnech (115 mm) se nedostaly ani do půlmetrové hloubky - vegetace vše spotřebovala. V hlubším horizontu půdy je stále sucho.'
TŘEBÍČ: 'Na přízemní vegetaci se projevuje mírné sucho povadnutím. U kultur s umělé obnovy se projevuje ztrátou ze zalesnění větší než 50%. '
TŘEBÍČ: 'za měsíc květen 115mm srážek ovoce je pomrzlé ranními mrazy'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'V týdnu spadlo 38 mm srážek. V lysimetru byl zaznamenán průsak vody do 80 cm.'
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Kvete černý bez , sklizeň 1.sečí vojtěšky seté a jetele nachového'
ÚSTÍ NAD LABEM: 'Za sledované období napršelo krásných 33 mm. '
ÚSTÍ NAD ORLICÍ: 'Srážky za uplynulý týden 35 mm přinesly další zlepšení situace. Srážky za květen celkem 106,5 mm, což je zhruba 130 % normálu. U jetelů a jetelotravních porostů srážky umožnily tvorbu biomasy, přesto není sklizeň ideální (na množství a ještě více kvalitě senáží se projevuje vliv sucha roku 2018 - řídké porosty s následným zaplevelením).'
VSETÍN: '- srážky v období 27.6. - 2.6.: 37,5mm - o víkendu začala sklizeň pícnin na senáž - konečně začala růst kukuřice'
VYŠKOV: 'Podivice na Moravě 35 mm, Zelená Hora na Moravě 28 mm, Radslavice a Radslavičky 26 mm, Pustiměř 25 mm, Drysice 27 mm'
ZNOJMO: 'V hodnoceném týdnu napršelo 14,8 mm. Za měsíc květen spadlo celkem 118 mm srážek a spolu s chladným počasím byl výjimečný z pohledu posledních let, protože došlo ke zlepšení vodní bilance a zmírnění sucha.'
ZNOJMO: 'úhrn srážek za měsíc květen činil celkem 111 mm . Toto množství velmi dobře ovlivnilo hlavně ozimé plodiny pšenici a řepku. Vzcházení jarních plodin kukuřice a slunečnice nebylo nijak výrazně již těmito srážkami ovlivněno. Vytváří se silný škraloup a i na mírně sklonitých pozemcích docházelo k vodní erozi.'
ZNOJMO: 'K suchu se přidaly významné škody hrabošem na některých půdních blocích. I přes preventivní ošetření (prosinec až duben) došlo ke kalamitnímu přemnožení v některých katastrech a místech. Oproti roku 2018 je povoleny pouze 20 % dávka účinné látky v rodenticidech na jednotku plochy (snížení obsahu ú.l. a snížení aplikovatelné dávky na ha)'
ZNOJMO: 'V minulém týdnu spadlo 16 mm srážek, za květen 103,5 mm a od začátku roku 180,9 mm.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '23 mm srážek, na konci týdne už vysoké teploty, přesto zatím po deštích z uplynulých 14 dní půda stále ještě nevyprahlá.'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: 'Za poslední týden přibylo cca 20 mm srážek na všech zmíněných katastrech.'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 13. 9. 2019

  Přednáška na konferenci CrisCon

  Na konferenci CrisCon v Uherském Hradišti zaměřené na krizové řízení řešení krizových situací, kterou společně pořádaly Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a VUT v Brně přednesl úvodní plenární přednášku na téma „Sucho jako environmentální rizikový faktor“ prof. Zdeněk Žalud.

  Program konference ZDE.

 • 3. 9. 2019

  Česko změnu klimatu přežije

  Česku sice hladomor nehrozí, ale i každý Čech by se měl zamyslet, jak žije, čím cestuje a jakou má spotřebu. Nová mimořádná zpráva OSN o klimatické změně říká, že nestačí jen omezit emise oxidu uhličitého v energetice a dopravě, ale musí dojít i na zemědělství.

  V Česku se na vliv zemědělství na globální oteplování specializuje Miroslav Trnka z Ústavu výzkum globální změny AV ČR.

  Jak zemědělství a využívání půdy produkuje emise skleníkových plynů? V čem jsou naše rezervy? Jak bude vypadat budoucnost českého zemědělství?

  Rozhovor s Miroslavem Trnkou je ke stažení ZDE.