Odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin


 • nejsou data
 • bez vlivu sucha
 • sucho ovlivnilo porosty, ztráta výnosů do 10 %
 • střední poškození suchem, ztráta výnosů 10 - 30 %
 • těžké poškození suchem, ztráta výnosů 30 - 40 %
 • extrémní poškození suchem, ztráta výnosů nad 40%
 • bez vlivu sucha
 • sucho bez vlivu na výnos
 • sucho snižuje výnos
 • sucho zásadně snižuje výnos
 • ječmen, pšenice, řepka
 • cukrovka, brambory
 • kukuřice
 • ovocné stromy
 • vinná réva

Aktuální stav sucha v České republice

v neděli 13. 06. 2021 v 7 hodin ráno (informace odrážejí změny v období od neděle 06. 06. 2021 do neděle 13. 06. 2021 ráno)


Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 06. Zprávy 232 zpravodajů z 72 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, v jednom dokonce nad 30 %. V devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (63 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (20 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 42 % hlášení) až sušší (37 % hlášení). Jedná se však o stav k poslední neděli, je tedy pravděpodobné, že nyní je situace horší..
Po několika týdnech, kdy byl půdní profil na většině území dosycen, začíná vrchní pudní profil intenzivně vysychat. Na mnoha místech se začínají vyskytovat praskliny v půdě. Vysoké teploty umožňují vegetaci rychlý vývoj, který byl zpožděn díky chladnějšímu počasí. Vegetace o to více čerpá vodu z krajiny, kde se jí na mnoha místech přestává dostávat. O tom, jak se tato situace projeví na výnosech (vysoké teploty a aktuální nedostatek srážek) bude pravděpodobně rozhodnuto v nejbližších dnech. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená níže.
Dopady sucha na lesní porosty lze najít v samostatné mapě Dopadů sucha na lesy.
Pozorovaná data fenologických fází najdete na fenofaze.cz.
Systém včasné výstrahy před negativními dopady počasí je dostupný na agrorisk.cz.
Včasný odhad výnosů hlavních plodin je k dispozici na vynosy-plodin.cz


INFORMACE Z JEDNOTLIVÝCH OKRESŮ OD NAŠICH REPORTÉRŮ (neodráží stav v celém okrese ale pouze v konkrétním katastrálním území):
BENEŠOV: 'V hodnoceném týdnu napršeli jen dva mm vody na metr čtvereční. Byla tu bouřka ale bez deště'
BLANSKO: '1 mm, začínají se lehce objevovat příznaky z menších srážek,(brambory, zelenina) hodně rozdílných teplot, větru'
BLANSKO: 'Srážky se naší oblasti úspěšně vyhýbají, a to bez výjimky. Za sledované období "napršelo" cca 2 mm, z toho v sobotu 12.6. celých 1,5 mm, tzn., že v červnu zatím spadlo 2,5 mm. Prozatím nejvíce ohroženou plodinou je mák, který se v předchozím chladném období vyvíjel pomalu, takže má slabý kořenový systém a nedostatek srážek má tímto mnohem závažnější dopad, nemluvě o tom, že přihnojení provedené začátkem měsíce má také nulový účinek. Sucho se negativně projevuje i u později setých ozimých pšenic a nyní už i u řepek, které mají v současnosti při vytváření semen v šešulích vysokou potřebu vody. Nutno poznamenat, že předpověď je posledních týdnech výrazně neúspěšná, a to jak do četnosti, tak množství srážek. Pokud se podle ní řídíme při plánování prací, výsledek není právě uspokojující, viz zmíněné hnojení máku nebo jeho "uspěchaná" ochrana proti plevelům, obnova části pastevních travních porostů, případně pozdější setí čiroku po ozimých směskách. '
BRUNTÁL: 'počínající sucho se začíná projevovat ...srážky cca 5 mm...nástup vysokých teplot....snad jen na krátko....uvidíme jak se to projeví na plodinách za týden '
BŘECLAV: 'Pokračuje období beze srážek. Zvyšující se teploty vysušují povrchovou vrstvu do 40 cm. Pokud bude toto počasí pokračovat, určitě to pocítí plodiny na orné půdě. Trvalé porosty jsou zatím bez známek sucha.'
ČESKÁ LÍPA: 'Srážky za minulý týden byly jen občasné a krátké, na písčitějších blocích půda rychleji vysychala, na jílovitějších je zatím stále vlhká.'
ČESKÉ BUDĚJOVICE: '22-23.týden pouze 15 mm, vetšinou jsme prošli mezi mraky.'
HAVLÍČKŮV BROD: 'Ve sledovaném týdnu spadlo pouze 7 - 9 mm srážek, některé plodiny začínají mít problém s nedostatkem vláhy .'
HAVLÍČKŮV BROD: 'krásné počasí,trochu sluníčka i trochu deště 12 mm,někdy docela chladno.'
HRADEC KRÁLOVÉ: 'srážky za minulý týden - 9 mm, ozimá pšenice ve fázi kvetení BBCH 65, jarní ječmen začátek metání BBCH 51, řepka ozimá 70% šešulí dosáhlo konečné velikosti BBCH 77, cukrovka počátek uzavírání porostu BBCH 33, '
HRADEC KRÁLOVÉ: '17 mm v prudkých deštích, místy kroupy, intenzivní růst a vývoj rostlin'
CHRUDIM: 'V minulém týdnu v uvedených katastrech mimo pondělí a neděle každý den pršelo. Srážky měly charakter přeháněk nebo bouřek, takže i v rámci katastru byly velmi rozdílné. Nejvíce pršelo v úterý, kolem 25 mm, silná bouřka přinesla i kroupy a poškození porostů. Pokud jde o polní plodiny, proběhla první seč pícnin s velmi vysokými výnosy. Velice dobře vypadají ozimy (řepka, pšenice), u jařin bohužel se projevuje chladné počasí a setí do mokré a nevyzrálé půdy. Problémy jsou zejména u hrachu, známky poškození jsou i u cukrovky, maku a jarního ječmene.'
JIČÍN: 'Srážky 18 mm prozatím porosty optimální, kukuřice opožděná vegetace /projev chladu/'
KUTNÁ HORA: 'úhrn srážek zase 0mm, prakticky 20 dní bez deště a teploty denně přes 25, porosty dramatické zhoršení, vegetace má velké nároky na vodu a té se nedostává, nejvíce trpí mák a ječmen celé jaro měly kořeny pod vodou a nyní pro změnu bez vzduchu a bez vláhy, extrémní škraloup na máku a v ječmeni, pšenice kde je horší pozemek tak již viditelný nedostatek vláhy, čekají nás úmorná vedra do neděle....výhled velmi špatný, během 14 dní se situace zcela otočila k horšímu....jsem nas...'
LOUNY: '8mm sucho se zacina projevovat na pisku v porostech zacinaji kola sucha'
MLADÁ BOLESLAV: 'Za hodnocený týden napršelo v jediné bouřce a drobné přeháňce 10,4 mm, které zdaleka nepokryly potřebu bouřlivě se rozvíjející vegetace (vyšší teploty a sluneční svit), takže v kombinaci s častým vysušujícím větrem výpar dosud za červen (cca. 60 mm) srážky nepokryly ani z jedné třetiny. Zejména přípovrchová vrstva půdy již vyschla tak, že se objevují i centimetrové pukliny. Hlouběji je zejména díky na srážky bohatému a přitom chladnějšímu květnu obsah vlhkosti dostatečný.'
MOST: 'Na lehčích půdách začínají plodiny zasychat'
NÁCHOD: 'srážky za červen 21 celkem 4 mm, vzhledem k vysokým teplotám začíná sucho minimálně na písčitějších půdách '
NOVÝ JIČÍN: 'Spadlo nám tu cca 10 mm, ale srážkově se jednalo o jeden den, takže senáže jsme zdárně dokončili a pustili jsme se rovnou do sušení sena. Počasí tomu nahrává. Pozemky taktéž už víceméně vyschly, na povrchu. Ozimé obilniny už pomalu metají, jařiny a oves jsou ve fázi dlouživého růstu. Brambory jsou proplečkované, a i díky prokypření krásně poskočily v růstu. V lesích se celkem ujaly loni nově vysazené porosty, jaro tomu napomohlo významně.'
OLOMOUC: '8,5 mm srážek - periody horka a sucha '
OPAVA: 'za uplynulý týden 13,9mm ve dvou srážkách (bouřka) teplo, '
OPAVA: 'Minulý týden spadlo v bouřkách asi 10 mm, už to ani není poznat.'
OPAVA: 'Kukuřice 5-7 listů a neroste.'
OPAVA: 'Srážky minulého týdne byly do 5 mm, takže stav půdy to nijak neovlivnilo. Zvyšující se teploty zvýšily růst plodin. '
OPAVA: 'Srážky 5,3 mm.'
PARDUBICE: 'Půda do 30 cm je suchá. Srážky v r.2021 jsou na průměrných hodnotách, pouze květen o 20 mm více. Navíc tzv. ekologové říkají meliorace jsou zlo socialismu, proč je dělali a udržovali sedláci. Takže nyní máme na polích bažinu a o pár metrů dál přeschlou půdu.'
PLZEŇ-JIH: 'Ve 23. týdnu jsme měli jen 1 srážkový den (pátek) se 4,1 mm srážek. V jařinách je i nadále tvrdý škraloup, ohniska s nižším žloutnoucím porostem z nedostatku půdního vzduchu v jarním ječmeni, ovsu a polním hrachu se zhoršují. Vymetaly pozdní odrůdy ozimé pšenice.'
PLZEŇ-SEVER: 'Nastupující sucho. Rostliny u ozimů i jařin zatím deficit vláhy zvládají, ale během krátké doby dojde k jejich poškození. Situaci komplikují i vysoké teploty. Množství srážek za období od 6. do 12. 6. 2021 na lokalitě 4,0 mm.'
PLZEŇ-SEVER: 'Postupné vysušování, ve středu 2,5 mm a jinak nic.'
PRAHA-ZÁPAD: 'V minulém týdnu se přes nás prohnaly dvě bouřky, a celkem spadlo 16 mm srážek, které byly ideální pro všechny porosty. Je pravda, že půda bez pokryvu je na povrchu vysušená místy praská, ale to je jen tam kde není žádný pokryv porostem. Půda pod porostem je příjemně vlahá. Celý profil do cca 30 cm je příjemně plasticky, dobře tvarovaný. Stav vody v půdě bych hodnotil k danému datumu jako ideální. Senáže a sena jsou téměř hotové. '
PŘEROV: 'Začíná se vyšušovat vrchní vrstva půdy. Na některých místech se začínají objevovat praskliny. Srážky velmi lokální a zatím bez většího významu.'
PŘÍBRAM: '2 mm srážek 12.6. po dešti citelné ochlazení o 10 st., celý týden teplo i teplá rána 12 -17 st. '
PŘÍBRAM: 'Minulý týden spadlo 4,5 mm ke konci týdne. Díky vyšším teplotám a větru dochází k vysušení povrchové vrstvy půdy a vypadá to, že opět začneme řešit sucho. Také v potoce se výrazně snížil průtok. Polní plodiny mají rychlý vývoj, jakoby chtěli vše dohonit. Pokud porosty do 10 dnů pořádně neproprší, bude to mít již vliv na výnos.'
STRAKONICE: 'Na části katastru kde byla minulý týden bouřka ještě vláha je, ale na zbytku už začíná jít do tuhého a vzhledem k současné předpovědi hrozí výrazná ztráta na výnosu na polích s mělčími půdami. Poslední větší srážky s úhrnem větším než 5 mm za den byly 13. května. Snad se dostaví srážky alespoň počátkem příštího týdne....'
TACHOV: 'Dobrý den, za uplynulý týden srážkový úhrn 4 mm ve dvou přeháňkách. Do 5 cm povrch suchý,celkově se situace zhoršuje. '
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: 'Srážky v týdnu : út 8/6 - 0,1 mm so 12/6 - 7,4 mm Téměř čtrnáctidenní období bez srážek a vysoké teploty zapříčinily depresi výnosů jařin . Jedná se o sucho ve vrstvě do 10 cm . Praskliny na těžších půdách dosahují rozměrů 3 cm . Začíná období dozrávání jahod a rané zeleniny . Kvete bez - krásně .'
ZNOJMO: 'Porosty jsou poškozeny suchem i přemokřením vlivem silných lokálních srážek na malém území.'
ZNOJMO: 'Srážky pouze 5 mm/týden ve třech přeháňkách, voda chybí, nastupující tropy bez srážek mohou plodiny nevratně poškodit, uvidíme za týden....'
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: '8 mm srážek, 15,2 mm výpar z vodní plochy'

Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 1. 12. 2021

  Největší hrozbou změn klimatu je pomalost. Nejsou tak rychlé jako pandemie, srovnává expert Trnka

  „Změna klimatu neprobíhá tak rychle jako pandemie, povodeň nebo požár, ale dává možnost přizpůsobit se i ve vnímání rizika. Je to podobné žábě, která z horké vody vyskočí, ale v pomalu ohřívající se pánvi ji to ani nenapadne. A nám hrozí, že se dostaneme do stejné situace“, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

  K přečtení a poslechnutí na irozhlas.cz ZDE.

 • 22. 11. 2021

  Ocenění za komunikaci o změně klimatu pro Miroslava Trnku

  Profesor Miroslav Trnka, vedoucí vědecký pracovník Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (CzechGlobe) a profesor v Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelovy univerzity v Brně, převzal 18. listopadu 2021 v Akademii věd České republiky v Praze Cenu za komunikaci změny klimatu za rok 2021.

  Ocenění si klade za cíl přispívat k osvětě a kultivaci spolehlivé, věcné a na současném poznání založené diskusi o jedné nejvážnějších hrozeb současného světa. Chce také přispívat k přemosťování některých názorových rozdílů a podporovat kulturu kritické diskuse mezi různými obory. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují a zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.
  Podrobněji na webových stránkách osn.cz ZDE.
  Záznam z předání na youtube.cz ke zhlédnutí ZDE.

  Rozhovor prof. Miroslava Trnky pro ČT24 ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 19:22), dále byl poskytnut rozhovor pro Odpolední Plus k poslechu ZDE (časově od 17:34:45).
  Informace byla publikována i na dalších webových stránkách:
  enviweb.cz,
  mendelu.cz,
  denikn.cz,
  ekolist.cz.