Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropy


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.05.2024 do 15.06.2024

 

Zájmové období bylo v Evropě, i v rámci rozlohy jednotlivých států, různorodé. V několika zemích ho charakterizovaly velmi vlhké podmínky (např. Belgie, Nizozemí, Francie, sever Itálie), které podpořily rozvoj a šíření škůdců a chorob, znemožnily včasné vysetí letních plodin, zapříčinily polehání a komplikovaly sklizeň ozimů a celkově práci na poli. Jiné země hlásí sucho, zapříčiněné nedostatečným množství srážek (např. Německo, Polsko, jih Itálie, Ukrajina). I teplotně se zájmové země rozcházejí. Např. ve Francii, Německu a Bulharsku byly květnové teploty podprůměrné, v Polsku, Dánsku, Belgii či Nizozemí tomu bylo naopak. Mnohé ze zájmových zemí hlásí na základě modelových simulací či satelitních snímků větší akumulaci biomasy u plodin a zrychlený vývoj. Na prognózy výnosů je však ještě brzy, protože velikost výnosu stále může ovlivnit mnoho faktorů.

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

25. 6. 2024
pro
IT
Itálie
Jarní sezóna je na severu země nejvlhčí od roku 1978. Přestože se teploty pohybovaly kolem průměru, přetrvávající oblačnost výrazně snížila příchozí radiaci, zejména ve Friuli-Venezia Giulia (– 30 % od 1. května). Ozimé plodiny jsou téměř zralé, ale vydatný déšť negativně ovlivnil opylení a způsobil rozsáhlé poléhání. Půda zůstává příliš mokrá pro řádné hospodaření na poli. Sklizeň nemůže začít. Nadměrná vlhkost může ovlivnit kvalitu zrn ozimých plodin. Pokud jde o letní plodiny, setí kukuřice a sóji bylo značně opožděno. Počáteční růst je zatím pomalý. V určitých oblastech, zejména na severovýchodě, musí být setí ještě dokončeno nebo opakováno. Nicméně s průměrnými letními podmínkami v příštích týdnech by se sezóna mohla vyvíjet příznivěji a konečné výnosy by mohly stále dosahovat průměrných hodnot. Ve střední Itálii (Toscana, Marche, Umbrie, Lazio) se plodinám daří dobře. Ozimé plodiny se blíží ke konci svého cyklu. Na jihu je počasí trvale teplejší než obvykle s občasnými srážkami. Zatímco déšť byl lokálně prospěšný, přišel příliš pozdě na to, aby zmírnil negativní dopady sucha posledních měsíců, které způsobilo předčasné stárnutí tvrdé pšenice (např. v Puglii). Na Sicílii bude ztráta produkce tvrdé pšenice a pícnin pravděpodobně značná. Kvůli nepříznivým podmínkám v severních i jižních regionech se prognózy výnosů ozimých plodin snížily. U letních plodin se prognózy výnosů i přes obtížný začátek sezóny drží trendu.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 20. 7. 2024

  Zemědělské sucho

   „Sucho“ je velmi obecný termín a zahrnuje celou škálu jevů, které se můžou projevovat poměrně rozdílně. Často mluvíme například o suchu meteorologickém, které definujeme jako nedostatek atmosférických srážek nebo zápornou klimatologickou vodní bilanci mezi srážkami a výparem, či o suchu hydrologickém, projevujícím se sníženým průtokem v řekách, či nízkou hladinou podzemních vod. Jan Řehoř z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se konkrétně vyjádřil k suchu, které je často nazýváno jako „zemědělské“. Celý článek pro trvaleudrzitelnezemedelstvi.cz je k dispozici ZDE.

 • 19. 7. 2024

  Ohlédnutí za počasím letošního roku a jeho výhled na léto

  Průběh počasí byl nejen mezi zemědělci jedním z nejdiskutovanějších témat prvních měsíců letošního roku. Profesor Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR informuje o jeho stavu v časopise Úroda. Článek je k dispozici ZDE