Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.08.2021 do 10.09.2021

 

V průběhu zájmového období, tj. od 1. srpna do 10. září, byly klimatické podmínky v Evropě velmi variabilní, a to jak v prostoru, tak i v čase. Některé země hlásí výskyt nadprůměrných teplot, nedostatek srážek, sucho a s tím spojený deficit půdní vlhkosti (např. Itálie, Maďarsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko). Jiné země zaznamenaly bohaté srážkové úhrny a podprůměrné teploty (např. Francie, Německo, Dánsko, Litva, Bělorusko), což zapříčinilo prodloužení sklizně zimních a jarních obilovin a zpoždění výsevu řepky ozimé. Pro kukuřici byly povětrnostní podmínky v průběhu zájmového období obecně spíše příznivé. Cukrová řepa se po velmi chladném začátku sezóny na mnohých místech zotavila – mnohdy dokonce s nadprůměrným nárůstem zelené biomasy. Obsah cukru je ale – kvůli podprůměrnému záření - nižší než obvykle. Prognózy výnosu se však v různých zemích/regionech liší. 

 

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů. 

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

22. 9. 2021
pro
PL
Polsko
Zájmové období (1. srpna do 10. září) bylo charakterizováno teplotami nižšími než obvykle (kolem 1,2°C pod dlouhodobým průměrem) a srážkovými úhrny, které byly výrazně nad průměrem (s výjimkou severozápadních oblastí). V důsledku převážně vlhkých a mírně teplých podmínek byly zásoby půdní vlhkosti doplněny. Také v severozápadních oblastech byly deficity půdní vlhkosti nakonec zmírněny srážkami na konci srpna. Časté srpnové srážky prodloužily sklizeň ozimých obilovin a zpozdily výsev řepky a další polní práce. V několika regionech byly pozorovány nadměrně vlhké ornice, což nebylo pro vzcházení řepky příznivé. Pro letní plodiny byly povětrnostní podmínky obecně příznivé. Po velmi chladném začátku sezóny se cukrová řepa vzpamatovala a nyní se očekává, že celkové výnosy budou nad úrovní loňského roku. Prognózy výnosu se však v různých regionech liší a uváděný obsah cukru je stále pod průměrem. Sklizeň silážní kukuřice začala v první dekádě v září, zatímco kukuřice na zrno je ve fázi zrání. Model u kukuřice na zrno ukazuje v hlavních produkčních oblastech nadprůměrnou akumulaci biomasy. Výjimkou jsou regiony Wielkopolskie a Zachodniopomorskie, kde je kvůli přetrvávajícímu dešťovému deficitu z počátku léta a prvních dvou srpnových dekád akumulace biomasy podprůměrná. Sklizeň brambor byla dokončena s variabilními výsledky výnosu: nadprůměrná byla ve středních a jihozápadních oblastech a podprůměrná na severovýchodě a jihovýchodě země. Kvalitu brambor snížily houbové choroby. Prognózy výnosu pro obilí a silážní kukuřici, stejně jako pro brambory, byly ve srovnání s předchozím měsícem revidovány směrem nahoru, a to kvůli příznivým agrometeorologickým podmínkám, zatímco prognózy výnosů cukrové řepy zůstávají nad hodnotou z minulého roku, ale pod průměrem za 5 let.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 19. 5. 2022

  Pavel Zahradníček hostem v Událostích, komentáře

  Klimatolog Pavel Zahradníček komentuje Zprávu WMO o klimatu pro Události, komentáře na ČT24. Jak to bude okolo roku 2050? Jak Czechglobe přispívá k předání informací k veřejnosti?
  Rozhovor ke zhlédnutí ZDE (stopáž od 38:45).

 • 18. 5. 2022

  Pavel Zahradníček pro CRo

  Člen týmu Intersucha, klimatolog Pavel Zahradníček komentuje vysoké teploty a sucho v pořadu Vysíláme Vesele i Vážně na Českém rozhlasu.
  Rozhovor k poslechnutí ZDE (od 15:25).