Agrometeorologické podmínky - průběh

 • data nejsou dostupná
 • negativní
 • normální
 • pozitivní

Agrometeorologické podmínky v Evropě


Aktuální mapa a komentáře hodnotí období od 01.06.2020 do 20.07.2020

 

Od začátku června panovalo nestabilní počasí charakteristické hojnými nadprůměrnými srážkovými úhrny. Srážky byly nerovnoměrně rozloženy. Většina srážek spadla v průběhu června. V druhé červencové dekádě byly na některých místech pozorovány velmi intenzivní srážky, mnohdy ve formě bouřek, někdy s krupobitím a silným větrem, které mohly vést k lokálním záplavám, poškození plodin, zpozdily začátek sklizně a pravděpodobně snížily kvalitu zrna. Tyto deště částečně nebo úplně doplnily půdní vlhkost, která se nyní téměř ve všech zemích dostala na uspokojivou úroveň, což prospělo hlavně letním plodinám. Akumulace biomasy se začala po jarním suchu, které brzdilo počáteční fáze růstu, obnovovat. To se odráží v prognóze výnosu u kukuřice, cukrové řepy a brambor. Převládající mírné povětrnostní podmínky (dostatečný přísun vody a mírné teploty) byly obecně příznivé i pro pšenici ozimou, prodloužily fázi plnění zrna a zmírnily další ztráty výnosů. Negativní dopad sucha je však stále na mnoha polích patrný.

Mapa vznikla na základě dat z měsíčníku JRC MARS (Joint Research Centre, Monitoring Agriculture Resources) Evropské komise a popisuje agrometetorologickou situaci v jednotlivých zemích zejména s ohledem na průběh počasí a vývoj porostů.

Mapa vzniká díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

27. 7. 2020
pro
DE
Německo
Od začátku června panovalo nestabilní počasí. Teploty hodně kolísaly. Příliš vysokých teploty se nevyskytovaly. Noci byly, zejména v červenci, převážně chladnější. Horké dny (nad 30 ° C) prakticky neexistovaly, s výjimkou východního Německa, které se vyskytly dva. Počasí v průběhu zájmového období přineslo přeháňky, které byly někdy doprovázené nepříznivým větrem a krupobitím i stabilní déšť (v polovině června), který částečně doplnil půdní vlhkost. Kumulativní srážky byly většinou v rozmezí 80 mm až 150 mm, což je blízko průměru. Ještě větší hodnoty byly zaznamenány na úpatí Alp. Některé části Rheinland-Pfalz, Hesensko, Bádensko-Württembersko, Sachsen a Brandenburg zůstaly poněkud sušší. Mírné povětrnostní podmínky prodloužily fázi plnění zrna u obilovin a zmírnily další ztráty výnosů. Prognózy výnosů jsou na stejné úrovni jako v červnu. Pouze výnosy ječmene ozimého byly revidovány směrem dolů, protože příznivé srážkové úhrny dorazily příliš pozdě. Sklizeň ozimého ječmene jako první obiloviny začala koncem června a začátkem července. Byla přerušována přeháňkami. Aby při sklizni nepršelo, bylo důležité proto, aby se zabránilo dalším ztrátám úrody řepky a nezhoršila se kvalita zrna obilovin. Se zvýšeným množstvím srážek se obsah půdní vlhkosti pro letní plodiny zlepšil a akumulace biomasy se začala po jarním suchu, které brzdilo počáteční fáze růstu, obnovovat. To se odráží v prognóze výnosu u kukuřice, cukrové řepy a brambor, který je nad pětiletým průměrem. Kukuřice vstoupila do rozhodující fáze květu.
Stáhnout texty Stáhnout mapu
Monitorujte sucho

Vyplněním expertního dotazníku získáte přístup k desetidenní předpovědi relativní vlhkosti půdy aktualizované každých 24 hodin.

Aktuality

 • 26. 1. 2022

  Zvýšení dostupné vodní kapacity jako faktor pro zvýšení odolnosti vůči suchu

  Členové týmu Intersucho publikovali v časopisu Agricultural Water Management článek s názvem Increasing available water capacity as a factor for increasing drought resilience or potential conflict over water resources under present and future climate conditions.

  Jaké jsou závěry vědců uvedené v prestižním vědeckém časopisu si můžete přečíst ZDE.

 • 14. 1. 2022

  Vědci z Brna předpovídají sucho pro celý svět. Jejich data sledují miliony lid

  Ústav výzkumu globální změny Akademie věd poskytoval předpovědi intenzity sucha a půdní vláhy pro Česko. Platforma Windy.com jim nabídla spolupráci v květnu 2020, kdy ve střední Evropě kolísalo možná největší sucho za posledních 2100 let. Od poloviny prosince 2021 se na portálu objevují jejich předpovědi pro celý svět.
  Celý článek o vzniku spolupráce mezi Intersucho a Windy je k přečtení na aktualne.cz ZDE.