Expertní posouzení dopadu sucha

Expertní posouzení dopadu sucha

Zveme Vás do týmu expertních hodnotitelů, kteří v rámci projektu Intersucho monitorují průběh a dopady sucha aktuálně a operativně v celé České republice. Přidejte se k více než stovce již aktivních zpravodajů, kteří v týdenním kroku přináší informace o tom, jak hodnotí výskyt sucha a jeho dopady na plodiny.

Děkujeme za Vaší spolupráci.

Dotazníková šetření jsou prováděna díky podpoře mezinárodního projektu DriDanube, který je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Dotazník vyplňuji k datu poslední neděle (informace o datu)

28.11.2021