1. listopad 2015

 

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 25.10. do 1.11. se situace, pokud jde o zásobení půdní vláhou, zásadně nezměnila, a spíše došlo k jejímu mírnému zhoršení v některých regionech. Povrchová vrstva je ve srovnání s letními měsíci relativně lépe zásobena na většině území, nicméně nedostatek vláhy v hlubší vrstvě přetrvává zejména na severovýchodě ČR.

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se tedy v porovnání s minulým týdnem ve většině regionů výrazně nezměnilo a zůstává znatelně lepší než bylo obvyklé v posledních 4 měsících. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 1.11. zasaženo cca 7% území (oproti 3% v předminulém týdnu). Extrémně nízké hodnoty dostupnosti vláhy v této vrstvě by se podle našich odhadů neměly na území ČR nacházet a téměř 8/10 území je v této vrstvě nasyceno dostatečně. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno na 1/4 území, naopak nedostatek vláhy přetrvává na ⅖ území (což je lepší stav než v předchozích týdnech). Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Dostatečně nasycen je profil téměř na 2/5 území. Pod bodem snížené dostupnosti je naproti tomu ¼ území, což oproti ⅗ v předminulém týdnu představuje zásadní zlepšení. Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují jen na ~2% území. Pokračuje tedy tendence zlepšení situace v této sezóně, nicméně nedostatek vláhy zůstává na velké části území problémem hlubší vrstvy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), trvá podstatné zlepšení stavu ve srovnání s měsícem září. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce v povrchové vrstvě prakticky najdeme cca 1/10 a v celém profilu přetrvává negativní stav na téměř 1/2 území (oproti 1/3 v minulém týdnu). Výrazná anomálie zasahuje zejména hlubší část profilu a postiženy jsou v nějaké míře všechny kraje. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývá nyní více než ⅓ plochy ČR v rámci celého půdního profilu, zatímco v povrchové vrstvě panuje normální stav. Anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho), vztaženo k danému týdnu, se projevily na12% území ČR, což je výrazné zlepšení stavu oproti předminulému týdnu, kdy takto postižena byla ¼ území.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu nedošlo k výraznějším změnám ve vlhkosti půdy, zatímco v povrchové vrstvě nadále převládá vlhkost půdy 50-70 % VVK, v hlubších vrstvách vlhkost 30-50 % VVK . Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné s tanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 24 % stanic a v 50-100 cm na 36 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je registrována v celé vrstvě 0-100 cm pouze na 5 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují především ve Středočeském, Olomouckém a Moravskoslezkém kraji.
 
Vegetace - Dostupné informace o vývoji relativní kodice vegetace jsou zachyceny v archívu (zde) s poslední mapou ke dni 04.10. (zde). Protože v tuto část sezóny se citlivost používaných vegetačních indexů k detekci sucha snížila v důsledku končící vegetační sezóny, bylo sledování kondice vegetace ukončeno do počátku vegetační sezóny roku 2016.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci na zemědělskou produkci se stále jeví jako významné zejména u doposud nesklizené kukuřice, cukrové řepy a u porostů ozimých plodin (případně meziplodin). Srážky v posledních dnech výrazně zlepšily vlhkostní situaci alespoň v povrchové vrstvě. Ve většině ze zahrnutých okresů v rámci hodnocení se dopady sucha projevily nebo projevují negativně a jsou hlášeny problémy se zakládáním a vzcházením porostů obilnin a řepky. Aktuální zprávy naznačují zlepšení stavu díky srážkám v předminulém týdnu. Riziko zásadního snížení výnosů v důsledku sucha je považováno za vysoké ve 4 okresech z 23 hodnocených. Sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě ukazuje na výrazné zlepšení situace v povrchové vrstvě. Z pohledu celé sezóny hodnotí prakticky všechny lokality sezónu jako velmi až extrémně suchou.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V minulém týdnu jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše ležící na severovýchodě. Díky ní k nám proudil teplý vzduchu ve výškách a způsobil inverzní charakter počasí. Tedy se střídalo zataženo s jasnou oblohou. Srážek bylo opět velice málo. Bylo zaznamenáno prakticky jen slabé mrholení a týdenní úhrny jsou maximálně do 2 mm, ale na většině území se nevyskytovaly srážky žádné. Průměrné teploty byly po celý minulý týden vzácně vyrovnané. Pohybovaly se mezi 7-8°C. Maximální teploty už více kolísaly. Nejvýše se dostaly o víkendu 31.10-1.11.2015 díky slunečné obloze. V sobotu byla naměřena maxima i kolem 15°C. Minimální teploty vzduchu se po celý týden pohybovaly většinou od 3-7°C. V uplynulém týdnu bylo větrnější počasí hlavně v úterý a ve středu, kdy k nám přicházel silný jihovýchodní vítr, který se projevil hlavně v oblasti Vysočiny a Moravy.