10. srpen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se vyznačoval výraznými lokálními srážkami, které v některých regionech výrazně zlepšily relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižen zlomek území (oproti ½ v uplynulých 2 týdnech), zatímco nasycena alespoň na 70% je necelá polovina území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 1/4 území, což představuje mírný nárůst oproti minulému týdnu. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, zejména pak v oblasti krajů Jihomoravského a Olomouckého, tedy v oblastech, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady nízký obsah vláhy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se vyskytují na našem území na méně než 1/50 plochy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu opět zlepšila na většině území. V celém profilu je nyní méně než 20% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 7.5% na méně než 5%.
 
Dopady sucha na vegetaci není možné na základě družicových dat v průběhu žní posuzovat, protože dochází na velké ploše k zásadní změně charakteru povrchu. Proto ponecháváme mapu z období počátku žní.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu došlo vlivem vyšších teplot k mírnému snížení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy na většině území ČR, přesto se vyskytly místy intenzivní bouřky, které naopak zvýšily půdní vlhkost na některých stanicích. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 24 % stanic, v 10-50 cm na 31 % stanic a v 50-100 cm na 37 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 9 % a v 50-100 cm u 8 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především na jižní a střední Moravě, v západních Čechách a Polabí, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (4-10.8.2014) byly opět srážky vázány spíše na bouřky, a proto byly lokálně méně sourodé. Plošně významnější srážky byly v neděli a pondělí (3-4.8.2014) a také v sobotu 9.8.2014. V neděli 3.8.2014 byly srážky zaznamenány hlavně na Vysočině, ve východních Čechách a na jižní Moravě. V pondělí 4.8. 2014 se objevilo několik silnějších bouřek, plošně bylo více srážek v západních a jižních Čechách, dále v Jeseníkách a Beskydech. Celkový týdenní úhrn byl nejvyšší na Vysočině a jižní Moravě. Týdenní úhrny byly plošně nevyrovnané, od několika milimetrů až po úhrny nad 100 mm. V neděli 3.8.2014 byly teploty vzduchu před průchodem zvlněné studené fronty ještě relativně vysoké, a na řadě míst se vyskytl tropický den (maximální teplota vzduchu je vyšší nebo rovno 30°C), poté se ochladilo zhruba o 4°C. Od pátku začal příliv teplého vzduchu a začalo se oteplovat s maximem v neděli 10.8.2014. I o víkendu 9-10.8.2014 byly opět zaznamenány místa, kde teplota vzduchu překročila hranici 30°C. Minimální teploty vzduchu kopírovaly vývoj průměrných teplot vzduchu, většinou se pohybovaly od 13-18°C. Vítr byl opět většinou slabý, pod 2 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše zlepšení stavu díky průměrným teplotám a spíše vyšším srážkovým úhrnům. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny mírně průměrný průběh teplot a spíše nadprůměrný průběh srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza pro většinu území relativně příznivá.