11. květen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Srážková činnost v uplynulém týdnu vedla podle předpokladů k další úpravě situace v nasycení povrchové vrstvy zejména ve střední a západní části ČR. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena zejména Morava a část Slezska. Poměrně vydatné srážky spolu s poklesem teploty vedly ke stabilizaci a zlepšení relativního nasycení půdy

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) je v současné době nasycena alespoň na 70% více než 1/3 území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě vykazuje 26% území, což je mírně horší stav než minulý týden (22%). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 1/2 území a oproti minulému týdnu se tento ukazatel mírně zhoršil. V Jihomoravském kraji se potvrzují naše odhady, které již od poloviny března signalizovaly výrazné riziko sucha. Situace je stále vážná na Znojemsku a také na okrese Třebíč. Z více než 600km2 území ČR, kde je půda nasycena na méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy, případá většina právě na tyto dva okresy. V povrchové vrstvě je takto postiženo stále přes cca 1800 km2, a to již několikátý týden.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, i zde došlo ke zlepšení v povrchové vrstvě. V celém profilu je méně než 25% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, což je mírné zhoršení oproti předchozímu týdnu. Zvýšila se ale plocha postižená výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 11,5% území (oproti 9,8% minulý týden). Bohužel pokračuje už několik týdnů panující stav, kdy je jihozápadní část Jihomoravského kraje, jih Vysočiny a také část Plzeňského kraje zasažena poměrně intenzivním suchem kontinuálně. Nově se situace zhoršila na severu Moravy a ve Slezsku. V povrchové vrstvě (0-40 cm) se díky srážkám v minulém týdnu udržela poměrně příznivá situace a mimořádně intenzivním suchem (S3-S5) je nyní zasaženo méně než 0,7% území. Více než 12% je zasaženo suchem počínajícím nebo mírným (S1-S2) a na cca 13% je zásoba vody v půdě snížena pod obvyklou úroveň.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu v povrchové vrstvě půdy půdní vlhkosti mírně rostly, v hlubších vrstvách pokračoval jejich postupný pokles. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována u 9 % stanic, v 10-50 cm u 21 % stanic a v 50-100 cm u 15 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm u 31 % stanic, v 10-50 cm u 17 % stanic a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány na jihozápadě Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (4.5-11.5.2014) se vyskytovaly srážky prakticky na celém území ČR a jejich rozložení bylo relativně rovnoměrné. Nejvíce srážek bylo vázáno většinou na horské oblasti (Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory atd.). Na zbytku území se většinou srážky pohybovaly v sumě kolem 10-20 mm/týden. Začátkem týdne (4-5.5.2014) se srážky vyskytovaly jen zcela výjimečně, ve zbytku týdne byly přeháňky a/nebo trvalejší déšť pozorovány každý den díky přechodu několika frontálních systému v rychlém sledu za sebou. Mezi srážkově významné dny patřily 7.,9. a 11.5.2014. Maximální teploty vzduchu během týdne byly značně variabilní, lišily se i o 10°C. Nejteplejší oblastí byla jižní Morava a moravské úvaly. Počátek týdne byl spíše chladnější, poté docházelo k postupnému oteplování cca o 4-6°C. Minimální teploty vzduchu klesaly počátkem týdne (4-6.5.2014) až pod bod mrazu a v horských oblastech i pod -5°C. V druhé polovině týdne byly minimální teploty příznivější, většinou neklesaly pod 5°C. Rychlost větru byla během týdne spíše proměnlivá a vázána na průchody front. V průměru ale šlo většinou o slabý vítr podle Beufortovy stupnice.
 
Očekáváme další mírné zlepšení stavu v některých oblastech, nicméně očekávané srážkové úhrny budou nižší než v minulém týdnu a nyní odhadujeme, že přísun srážek na územích nejvíce postižených suchem nebude dostatečný. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše průměrný či podprůměrný průběh teplot a spíše průměrné srážky. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza mírně nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené suchem, protože srážkové úhrny nebudou pravděpodobně dostatečné k návratu zásoby vody v půdě na úroveň obvyklou v tomto ročním období.