12. prosinec 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (05.12. – 11.12.2021) jsme byli nejdříve pod vlivem okluzní fronty a pak hlavně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která přinesla celkem vydatné sněžení a to hlavně v oblasti jižní Moravy. Spadlo zde okolo 10-20 mm srážek za týden a například v Brně spadlo ve čtvrtek okolo 15 cm nového sněhu. Ten postupně odtával. K pondělí leží nejvyšší sněhové pokrývky logicky na horách a to na Šumavě, Krkonoších a Jeseníkách. Nejvyšší hodnota je 77 cm na Šumavě. Týden byl relativně chladný, kdy maximální teploty se pohybovaly často kolem bodu mrazu.
Tento týden čekáme teplotně nadprůměrný, srážkově chudý a většinou zatažený. Sníh bude pomalu odtávat a i díky tomu bude svrchní vrstva půdy nasycena většinou na 90–100 %.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden nijak zásadně nezměnila. Sucho sledujeme v menších oblastech. Silnější intenzita zůstává i nadále v Jeseníkách (až extrémní sucho). Počínající příp. mírné sucho je sledováno v Polabí a v severozápadních Čechách. Poté se vyskytují oblasti s počínajícím suchem, ovšem drobnější až na větší lokalitu na jihu Pardubického kraje.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstává jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až výjimečné sucho, zde probíhá mírné prohlubování sucha. Dále je sledováno počínající/mírné sucho v menších oblastech po ČR (celý Královéhradecký kraj a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 18 % území (půdní profil 0–100 cm).


Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden opět mírně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje neutrální stav na většině republiky. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Poohří a na severní Moravě. Kladný stav se nachází na jižní Moravě.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně zhoršil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách je situace horší, zatímco na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území republiky stav podnormální vodnost..
V celém profilu do 1 m se k 12. 12. vyskytuje deficit na cca 54 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 17 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve středu republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav i pod bodem snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vysoká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a na Královéhradecku.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 12. Zprávy 189 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V devíti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 21 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Třináct okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav – spíše sušší bez dopadů (37 % hlášení) až stav „normální spíše vlhčí“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (51 % hlášení) až vlhký (30 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav sucha byl na většině míst zlepšen, o tom jak zemědělci hodnotí aktuální průběh, si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 12. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny,

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu pokračoval mírný vzestup vlhkosti půdy na většině území ve vrstvě 0-30 cm, ve 30-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 11 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 47 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Lounsku, Litoměřicku, Znojemsku a Olomoucku, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (05.12. – 11.12.2021) jsme byli nejdříve pod vlivem okluzní fronty a pak hlavně brázdy nízkého tlaku vzduchu, která přinesla celkem vydatné sněžení a to hlavně v oblasti jižní Moravy. Spadlo zde okolo 10-20 mm srážek za týden a například v Brně spadlo ve čtvrtek okolo 15 cm nového sněhu. Ten postupně odtával. K pondělí leží nejvyšší sněhové pokrývky logicky na horách a to na Šumavě, Krkonoších a Jeseníkách. Nejvyšší hodnota je 77 cm na Šumavě. Týden byl relativně chladný, kdy maximální teploty se pohybovaly často kolem bodu mrazu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 13.12.2021) budeme hlavně pod vlivem tlakové výše. Díky tomu čekáme většinou zataženo nebo oblačno, ale s malým množstvím srážek. Ty by se ve formě slabých přeháněk mohly objevit hlavně o víkendu a příští týden. V dalších 10 dnech tedy čekáme úhrny nejčastěji okolo 5-10 mm, lokálně okolo 15 mm. Tento týden, ale bude srážek minimum. Od západu se nám tento týden otepluje a maxima budou většinou postupně šplhat k 4-6 °C. Díky zatažené obloze naopak v noci příliš teploty neklesnou a budou se udržovat nad bodem mrazu. Díky sněhové pokrývce je svrchní vrstva půdy většinou nasycena nad 90 %. V hlubších vrstvách je půdní vlhkost nižší. Celkově čekáme mírně sníženou půdní vlhkost i za 10 dnů zhruba do 20 % území, ale žádný zásadní problém to způsobovat nebude.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.