15. srpen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (8.8. – 14.8.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo na severovýchodě republiky a to většinou okolo 5-15 mm za týden. Na zbytku republiky byly úhrny menší anebo někde ani nepršelo. Teploty vzduchu postupně rostly. V úterý se dostaly nad letní hranici 25 °C a o víkendu bylo většinou mezi 28-32 °C.
Podle střednědobého výhledu se předpokládá, že zbytek prázdnin bude teplotně průměrný a srážky budou méně časté. I přesto nečekáme žádný zásadní rozvoj půdního sucha.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není nyní v podstatě sledována až na výjimku v Královéhradeckém kraji, kde sledujeme počínající sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné změně. Nyní zůstává jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 1 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden snížil, ale i nadále je většina území v dobrých podmínkách. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku na Vysočině a na jižní Moravě. Neutrální stav je sledován na většině území, vyjma v Krkonoších a jeho podhůří, kde je sledován již mírný deficit.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) klesl na většině území, ale i nadále je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území stav normální až podnormální vodnosti. Místy se vyskytují i nadnormální vodnosti, ale velmi ojediněle.
V celém profilu do 1 m se k 15. 08. vyskytuje deficit na cca 8 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 35 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 4 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 40–70 %. V Polabí a v severozápadních Čechách je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Aktuální stav vegetace v průběhu července a nyní v srpnu je také v lepším stavu a to cca o 15 i více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 08. 08. Zprávy 226 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve osmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (35 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (cca 46 % hlášení) až velmi vlhký (28 % hlášení).
V současné době probíhají žně a dle komentářů našich reportérů jsou zhruba v jejich polovině. Zemědělce trápí současné přemokření a ne na všech místech je možné pokračovat ve sklízení, tím se může horšit kvalita plodin, jelikož nelze vjet do polí.. Může docházet k výskytu plísní, polehání, rozvoji chorob apod. Současné teplé a slunečné počasí by však mělo situaci zleptšit. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 08. 08. V jedenácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny

Situace ve střední Evropě:

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, v 40-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 29 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 37 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na Moravě, v Čechách v Polabí a Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (8.8. – 14.8.2021) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové výše. Nejvíce srážek spadlo na severovýchodě republiky a to většinou okolo 5-15 mm za týden. Na zbytku republiky byly úhrny menší anebo někde ani nepršelo. Teploty vzduchu postupně rostly. V úterý se dostaly nad letní hranici 25 °C a o víkendu bylo většinou mezi 28-32 °C. Noci byly celkem chladnější s minimem okolo 10-13 °C, až ke konci týdne se často dostávaly nad 15 °C. Vítr byl po většinu týdne slabý s průměrnými denními rychlostmi do 2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 16.8.2021) nás ovlivní nejdříve přechod studené fronty, s kterou se výrazněji ochladí. Během druhé poloviny týdne bude její vliv slábnout a začne se prosazovat tlaková výše a s ní opětovné mírné oteplení. Nejvíce srážek spadne z pondělí na úterý na Moravě. V další dny by se měly objevovat jen občasné přeháňky a další srážky modely čekají až v úterý dalšího týdne, což je ještě příliš daleko a bude se upřesňovat. Proto na většině území do konce týdne čekáme úhrny jen do 5 mm, ale na Moravě okolo 15 mm a v místech s intenzivní srážkou může dosahovat lokálně až 40 mm. Teplota vzduchu spadne v úterý a ve středu ke 20 °C. Poté se začne postupně oteplovat nad hranici 25 °C, od soboty do pondělí nejsou vyloučeny maxima i okolo 30 °C. Půdní vlhkost bude většinou velice podobná i za 10 dnů jako je nyní. Větší odchylka od dlouhodobých hodnot se nečeká. Půdní sucho tedy nebude na území republiky pozorováno, pouze lokálně může být snížená půdní vláha.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 1. září se předpokládá, že teploty budou kolísat kolem dlouhodobých hodnot. Nejchladněji bude nyní v úterý a ve středu, nejtepleji by pak mělo být od 21 do 24. srpna, poté stoupá výrazněji nejistota. Do konce srpna pak čekáme spíše sušší období.
Podle střednědobého výhledu se předpokládá, že zbytek prázdnin bude teplotně průměrný a srážky budou méně časté. I přesto nečekáme žádný zásadní rozvoj půdního sucha.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.