16. květen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (9.5. – 15.5.2021) jsme přešli z tropických teplot do chladnějšího a hlavně srážkově bohatého období. Během středy a čtvrtka byly vysoké a místy i intenzivní srážky, které způsobily zvýšené hladiny řek a na mnoha místech vyhlášení povodňových stavů. Nejvíce pršelo v jižní polovině republiky a to konkrétně v Plzeňském, Středočeském, Jihočeském kraji a na Vysočině. Nejčastěji šlo o úhrny mezi 50-70 mm za týden. Naopak nejméně srážek bylo zaznamenáno na severu republiky a ve Zlínském kraji a to okolo 15-30 mm za týden. V pondělí a úterý se objevil tropický den, když byly naměřeny teploty vzduchu nad hranicí 30 °C. Ve středu se začalo od východu ochlazovat a maxima spadla na 12-15 °C.
V dalších dnech nečekáme změnu v charakteru počasí. Květen bude nadále teplotně normální či lehce podprůměrný. Nadále k nám bude proudit vlhký vzduch od západu, který přinese další srážky a to už většinou ve formě přeháněk.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden snížila a nyní nesledujeme žádný stupeň sucha v této vrstvě.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden snížila. V současné době zůstává jedna větší lokalita v Krkonoších a jeho podhůří.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na max. 1 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulému týdnu došlo k výraznějšímu snížení sucha.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje nyní stav kladné odchylky. Převažuje stav +5 mm až 20 mm oproti obvyklé zásoby vody za dané období.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden také snížil. Deficit nyní zůstává místy v severních Čechách a na střední Moravě.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až výrazně nadnormální vodnost vodních toků. Normální vodnost se vyskytuje jen velmi sporadicky. Vysoké vodnosti jsou dány množství spadeným srážek v posledních dnech.
V celém profilu do 1 m se k 16. 05. vyskytuje deficit na necelém 1 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 42 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na 10 % území dokonce o 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně dosytilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je o mnoho lepší než minulý týden. Horší stav zůstává místy na jižní Moravě, kde je sledován stav okolo 50 %, tedy u hranice snížené dostupnosti. Ostatní místa mají relativní nasycení mezi 70–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní Moravě.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je v současné době i nadále zpožděná cca o 14 až 21 dní. Z tohoto důvodu je kondice vegetace na většině území v horším stavu než je pro tuto dobu obvyklé.
Lepší stav kondice vegetace je sledován převážně v jihozápadních a západních Čechách a místy na jižní Moravě.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zlepšila cca na 70 % území republiky a to převážně o 10–15 %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 05. Zprávy 256 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve třech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až nad 40 %, dále deset okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (52 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (29 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 46 % hlášení) až vlhká (21 % hlášení).
Situace v České republice je i nadále velmi rozmanitá, některá místa (např. jižní Morava, severozápadní Čechy) se potýkají se suchem, tak jiná místa jsou přemokřená a nasycená. Vegetace má i nadále zpoždění cca 14-21 dnů a současné chladnější počasí neumožňuje rychlejší vývoj vegetace. Je otázkou jak se na výnosech projeví střídání teplot a dešťové srážky z tohoto týdne.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 05. Ve dvou hlášených okresech jsou sledovány počínající projevy sucha a v dalšíchdeseti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území vlivem srážek k vzestupu vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnují. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 43 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 22 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (9.5. – 15.5.2021) jsme přešli z tropických teplot do chladnějšího a hlavně srážkově bohatého období. Během středy a čtvrtka byly vysoké a místy i intenzivní srážky, které způsobily zvýšené hladiny řek a na mnoha místech vyhlášení povodňových stavů. Nejvíce pršelo v jižní polovině republiky a to konkrétně v Plzeňském, Středočeském, Jihočeském kraji a na Vysočině. Nejčastěji šlo o úhrny mezi 50-70 mm za týden. Naopak nejméně srážek bylo zaznamenáno na severu republiky a ve Zlínském kraji a to okolo 15-30 mm za týden. V pondělí a úterý se objevil tropický den, když byly naměřeny teploty vzduchu nad hranicí 30 °C. Ve středu se začalo od východu ochlazovat a maxima spadla na 12-15 °C. Noční teploty byly většinou nad hranicí 10 °C. Pouze minulou neděli a v sobotu spadly často pod hranici 5 °C. V první polovině týdne bylo počasí větrnější. Průměrné denní rychlosti se pohybovaly okolo 3-5 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 17.5.2021) budeme stále pod vlivem chladnějšího a vlhčího proudění od západu. Nejvíce srážek by mělo spadnout během pondělí a to hlavně nad Moravou. V dalších dnech se budou přeháňky tvořit každý den, ale budou lokální, takže bude záležet, kde zrovna zaprší. V dalších 10 dnech čekáme srážkové úhrny nejvyšší na východě Moravy a to i okolo 50 mm. Na zbytku území to bude většinou mezi 15-25 mm. Teploty vzduchu budou dosti vyrovnané. Během dne čekáme maxima nejčastěji na 14-17 °C. Noční mrazy by již hrozit neměly. Půdní vlhkost bude odpovídat dlouhodobým hodnotám a nebudeme tedy na celém území republiky pozorovat ani sníženou půdní vlahu. Naopak na většině území republiky bude více půdní vláhy, než je obvyklé i za 10 dnů.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 2. června se čeká, že v tomto týdnu bude teplota spíše pod dlouhodobým klimatickým průměrem. V dalších týdnech bude spíše oscilovat kolem obvyklých hodnot s tendencí k mírně chladnějšímu počasí. Maximální teploty budou okolo 15-20 °C. Noční mrazy by se už neměly vyskytovat. Celé období bude spíše vlhčí a to hlavně díky častým přeháňkám.
V dalších dnech nečekáme změnu v charakteru počasí. Květen bude nadále teplotně normální či lehce podprůměrný. Nadále k nám bude proudit vlhký vzduch od západu, který přinese další srážky a to už většinou ve formě přeháněk.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech podprůměrné. První předpovědní týden by měl být pravděpodobně nejchladnější, poté se bude postupně oteplovat. Srážkově by v ČR mělo být toto období slabě nadprůměrné.
Do konce května je pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního profilu v jižní polovině republiky nižší než na severu. Na jihu převažuje pravděpodobnost do 50 %, zatímco na severu mezi 50–90 %. Do začátku letních prázdnin převažuje pravděpodobnost dosycení mezi 30–70 %.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015
.

16. květen 2021

stáhnout zavřít
16. květen 2021