16. srpen 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (9.8 – 15.8.2020) ovlivňovaly naše území hlavně bouřkové situace. Nejvíce srážek spadlo v pátek, kdy se vyskytovaly intenzivní lokální bouřky. Celkově za uplynulý týden jsou značné prostorové rozdíly i na malé ploše. Lokálně napršelo i více než 70 mm za týden, ale jinde nebyly zaznamenány srážky vůbec. Během týdne se mírně ochlazovalo, ale až do pátku na řadě míst překračovaly denní maxima hodnotu 30 °C. V sobotu se pak ochladilo na 24–27 °C.
V dalších 10 dnech se výrazně půdní sucho nebude měnit. Na 90 % území republiky bude normální stav. Teploty vzduchu v dalších 14 dnech budou většinou nadprůměrné.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu snížila. Sucho v předminulém týdnu bylo v podstatě v celých Čechách. Nyní zůstává sucho v Krušných horách a jeho podhůří, dále jihovýchodně od Prahy a v Libereckém kraji.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nepatrně snížila. V této vrstvě pozorujeme přetrvávající problém v severozápadní části Čech, především v Ústeckém kraji a v severozápadní části kraje Středočeského. Dále lokálně přetrvává problém v okolí Prahy, na Plzeňsku, Českolipsku, Karlovarsku a také v Krkonoších.
Aktuálně sucho se vyskytuje cca na 8 % území České republiky, co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše.

Deficit: V DEFICITU PŮDNÍ VLÁHY nastal předminulý týden zlom, v předchozích týdnech se situace zhoršovala a nyní převažuje opět kladná odchylka. Nyní povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje na většině území kladná odchylka. Na Moravě a Vysočině je stav výrazně lepší než v severozápadních a severních Čechách.
Stav deficitu v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. V pásu od jižních Čech po Jeseníky a jižně od něj je sledována kladná odchylka. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Co se týče vodnosti, převažuje na našem území normální až podnormální vodnost. K oblastem, kde je stav podnormální, patří například Krkonoše, Krušné hory a jejich podhůří, Plzeňsko a východní Morava. Naopak v jižních Čechách na Vysočině a v části Jihomoravského kraje je sledována výrazně nadnormální či nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 16. 08. vyskytuje deficit zhruba na 28 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % území je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem změnilo především v prostorovém rozložení..
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Čech vykazuje menší relativní nasycení než Morava a Slezsko. Nejhorší situaci aktuálně pozorujeme v oblasti Poohří, ve středních Čechách, na Plzeňsku, Písecku a dále také na jihu a středu Moravy. V oblasti České tabule je velká část území pod bodem snížené dostupnosti, místy se pohybujeme pod úrovní 30 % nasycení, tj. lze očekávat projevy stresu suchem.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá na severozápadě a západě Čech a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují v pásu od jižních Čech přes Vysočinu až po Jeseníky a poté na východní Moravě.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.
V současné době je na většině území kondice vegetace ve velmi dobrém stavu. Jedinou výjimkou jsou severozápadní Čechy, kde je horší stav vegetace, než je pro tuto dobu typické. Oproti minulému týdnu došlo ke zlepšení stavu vegetace.
Podle aktuální prognózy výnosů (www.vynosyplodin.cz) by mohlo dojít k propadu výnosů u jarního ječmene na severní Moravě, zatímco u řepky a pšenice ozimé nejsou propady v podstatě až na výjimky očekávány.

Dopady na zemědělství:Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 08. Zprávy 300 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Hlášeny jsou projevy sucha u ječmene, pšenice, řepky, u ovocných stromů. Záleží však na oblasti, kde se zpravodajové nacházejí. Všeobecně se větší ztráty čekají na severozápadě Čech a na jihovýchodní Moravě.
Tři okresy (Louny, Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze tří okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále cca 23 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 19 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz
V současné době probíhají žně a v některých místech je stále složité dostat se s technikou na pole, situace se však zlepšuje

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 08. Ve třech okresech jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu nijak výrazně prostorově nezměnil. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře, ve Francii a v Sasku. V České republice je sledována nižší půdní vláha v Polabí a Poohří. Naopak v jižních Čechách, Vysočině a Beskydech je sledována nejvyšší půdní vláha v ČR.
Oproti předcházejícímu týdnu došlo na převážné většině sledovaného území k mírnému zlepšení KONDICE VEGETACE. Horší než obvyklý stav přetrvává ve východní části Rumunska, na jihovýchodě Ukrajiny, v Moldavsku, dále pak také v Sasku, v západním a jihozápadním Německu a na severovýchodě Francie a jejím středu, dále pak také v Belgii.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu především na severozápadě Čech zůstaly nízké vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 6 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 24 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 20 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severozápadní části Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (9.8 – 15.8.2020) ovlivňovaly naše území hlavně bouřkové situace. Nejvíce srážek spadlo v pátek, kdy se vyskytovaly intenzivní lokální bouřky. Celkově za uplynulý týden jsou značné prostorové rozdíly i na malé ploše. Lokálně napršelo i více než 70 mm za týden, ale jinde nebyly zaznamenány srážky vůbec. Během týdne se mírně ochlazovalo, ale až do pátku na řadě míst překračovaly denní maxima hodnotu 30 °C. V sobotu se pak ochladilo na 24–27 °C. Noční teploty se pohybovaly nejčastěji od 14-17 °C. Denní průměrné rychlosti větru byly velmi nízké a to mezi 1-2 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 17.8.2020) nás nejdříve ovlivní přechod studené fronty a s ní spjatý déšť v úterý. Za ní se rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu. V sobotu a neděli opět přijdou srážky, které by měly být vázány na další studenou frontu. Nejčastěji by mělo napršet zhruba mezi 15-25 mm v dalších 10 dnech, lokálně při intenzivních bouřkách to může být více než 60 mm. Budou opět značné prostorové rozdíly a bude i nižší úspěšnost lokalizované předpovědi výskytu srážek. Teploty vzduchu se ve svém maximu budou pohybovat nejčastěji mezi 24–28 °C. V následujícím týdnu nečekáme, že by se situace půdním suchem nějak dramaticky měnila. V celém profilu bude méně vláhy hlavně na severozápadě republiky, kde čekáme relativní půdní vlhkost pod hranicí 40 %. Na Moravě potom bude většinou nad hranicí 60 % s výjimkou Znojemska a Břeclavska, kde budou i nadále nižší hodnoty. Celkově snížená půdní vlhkost bude pozorována na 10 % území.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 2. září se předpokládá, že teploty vzduchu budou většinou nad dlouhodobým průměrem a to zhruba o 2 °C. Nevíce srážek čeká model na tento víkend, poté dává již jen občasné přeháňky.
V dalších 10 dnech se výrazně půdní sucho nebude měnit. Na 90 % území republiky bude normální stav. Teploty vzduchu v dalších 14 dnech budou většinou nadprůměrné.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech slabě nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období také slabě nadprůměrné.
Do konce srpna je cca 50–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Vysočině, v Jihomoravském kraji či Jeseníkách..
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–30 %. Do začátku října je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách přetrvá s velkou pravděpodobností do konce roku, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.