17. srpen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se naplnila příznivá prognóza z minulého týdne a jeho průběh se vyznačoval vydatnými srážkami, které téměř ve všech regionech výrazně zlepšily relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižen zlomek území (1/20), zatímco nasyceny alespoň na 70% jsou v této vrstvě necelé ⅔ území. Situace je tak v rámci celého území nejlepší od počátku vegetační sezóny.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 1/3 území, což představuje nárůst oproti minulému týdnu. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě, zejména pak v oblasti jižní Moravy a středních Čech. Obecně je situace v hlubší vrstvě pod 40 cm stále velmi nepříznivá, přestože v orniční vrstvě došlo k zásadnímu zlepšení stavu. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prakticky nevyskytují (méně než 0,5%).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu opět zlepšila na většině území. V celém profilu je nyní méně ne13% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se snížila z 5% na méně než 2%.
 
Dopady sucha na vegetaci není možné na základě družicových dat v průběhu žní posuzovat, protože dochází na velké ploše k zásadní změně charakteru povrchu. Proto ponecháváme mapu z období počátku žní, tj. 20.7.2014.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu došlo vlivem častějšího výskytu srážek k mírnému zvýšení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě půdy na většině území ČR, v hlubších vrstvách nedošlo k výraznějším změnám. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 16 % stanic, v 10-50 cm na 28 % stanic a v 50-100 cm na 35 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 19 % stanic, v 10-50 cm na 9 % a v 50-100 cm u 8 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy v povrchové vrstvě byly zaznamenány především v Polabí, v hlubších vrstvách na jižní a střední Moravě, ve východních a jihozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (10-17.8.2014) byl hodně ovlivněn průchodem studené fronty a s tím spjatým přílivem chladného a vlhkého vzduchu hlavně ze severozápadu. Každý den se v minulém týdnu na území České republiky vyskytovaly srážky. Nejvíce jich bylo v pondělí (11.8) a ve středu (13.8). V pondělí byly srážky hlavně na severovýchodě území, kde byly denní úhrny na více místech zaznamenány i přes 30 mm. Kolem 10 mm/den bylo naměřeno v oblasti jižních Čech. Ve středu byla srážková činnost vázána hlavně na oblast Moravy, nejvíce ve střední a na severní Moravě (kolem 20 mm/den). Týdenní suma srážek je relativně vyrovnaná na většině území České republiky (10-30 mm/týden), větší týdenní úhrny byly naměřeny na severovýchodní Moravě (i více než 60 mm). Po relativně ještě teplejší neděli (10.8) docházelo díky studené frontě k poklesu teploty, kdy se průměrné hodnoty pohybovaly kolem 15°C a maximální teplota vzduchu se pohybovala kolem 20°C s tím, že místy stoupala k 25°C. Studená fronta se projevila i v poklesu minimálních teplot a to hlavně v druhé polovině týdne. Lokálně klesala minimální teplota i pod 5°C. Vítr byl minulý týden opět spíše mírný, s průměrnými rychlostmi většinou pod 2 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve stabilizaci stavu díky nižším než průměrným teplotám. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný průběh teplot a spíše nižší než obvyklé srážkové úhrny. To spolu s výhledem na vyšší úhrny slunečního záření povede spíše k poklesu zásoby vody v půdě.