2. květen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (25.4. – 1.5.2021) naše území ovlivnila hlavně tlaková níže, která přinesla i vydatné srážky. Ty byly hlavně ze soboty na neděli. Většina srážek spadla převážně na jižní Moravě, kde spadlo většinou jen do 10 mm za týden. V první polovině týdne bylo docela chladno s maximem okolo 12 °C. Ve středu se oteplilo a maxima šplhala nejčastěji k 17-20 °C. V sobotu se začalo od západu ochlazovat zhruba o 5 °C. V první polovině týdne nás trápily opět noční mrazy.
Po delší době více zapršelo a to ze soboty na neděli. Díky tomu v dalších 10 dnech by měla být půdní vlhkost na většině území v normě. Počasí bylo teplotně opět jako na houpačce. Výraznější oteplení modely zatím očekávají hlavně na přelom tohoto a příštího týdne.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden značně snížila. Sucho v této vrstvě v podstatě neevidujeme až na drobné lokality na jižní Moravě.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně snížila. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších a na hranicích kraje Jihočeského a Kraje Vysočina, kde je sledováno výrazné až výjimečné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na 1 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulému týdnu došlo ke snížení cca o 20 %.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY v minulém týdnu se velmi výrazně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje nyní kladná odchylka na většině území. Na jižní Moravě je stav neutrální, příp. mírně deficitní.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden mírně zlepšil. Kladná odchylka je sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách. V západních Čechách a východní Moravě došlo ke zmiňovanému mírnému zlepšení.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až výrazně nadnormální vodnost vodních toků. Situace na Lužnici a na jižní Moravě je mírnější a zde převažuje stav normální.
V celém profilu do 1 m se k 02. 05. vyskytuje deficit zhruba na 9 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 14 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je velmi rozmanitá. Nejhorší stav zůstává na jižní Moravě (resp. v Podyjí), kde je sledován i stav pod bodem snížené dostupnosti. Čechy a sever Moravy mají profil nyní poměrně nasycený.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, místy v jižních Čechách a v Podyjí.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v horším stavu než je pro tuto obvyklé, což je z velké části způsobeno chladnějším počasím a pomalejším vývojem rostlin. Vegetace je zpožděna cca o 14 dní v některých místech i o 3 týdny. Lepší stav kondice vegetace je sledován místy v jihozápadních Čechách.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zlepšila v podstatě na většině území. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 04. Zprávy 233 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v jednom dokonce až mezi 30–40 %, dále devět okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (28 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako méně vlhká (cca 46 % hlášení) až sušší (22 % hlášení).
Na polích je situace v rámci republiky velmi rozmanitá, zatímco například na Plzeňsku a na jižní Moravě je poměrně sucho. Jinde je však stále problematické provádět jarní práce či mají agronomové starosti o jařiny. Chladné počasí zpozdilo vývoj vegetace o 2–3 týdny. Vítr i nadále vysušuje vrchní orniční půdu.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 25. 04. V jedenácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále na pobřeží Černého moře, v Itálii, Maďarsku a ve Francii. Situace v severní polovině sledovaného území je lepší než v jižní části.
Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí a na jižní Moravě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu srážky ke konci týdně zvýšily na většině území vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnují. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 12 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 28 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (25.4. – 1.5.2021) naše území ovlivnila hlavně tlaková níže, která přinesla i vydatné srážky. Ty byly hlavně ze soboty na neděli. Většina srážek spadla převážně na jižní Moravě, kde spadlo většinou jen do 10 mm za týden. V první polovině týdne bylo docela chladno s maximem okolo 12 °C. Ve středu se oteplilo a maxima šplhala nejčastěji k 17-20 °C. V sobotu se začalo od západu ochlazovat zhruba o 5 °C. V první polovině týdne nás trápily opět noční mrazy. S oteplením se zvýšily i minimální teploty až na 5-8°C. Vítr byl v minulém týdnu značně proměnlivý a lze spíše hovořit o větrném počasí.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 3.5.2021) nás nejdříve bude ovlivňovat přechod frontálních systémů. V pátek se dostaneme pod vliv tlakové výše nad Alpami, která se bude přesouvat na severovýchod a s ní spjatý i příliv teplého vzduchu. Nejvíce srážek se čeká ve středu a v pátek. Poté by mělo převládat slunečné a teplé počasí. V dalších 10 dnech budou srážkové úhrny prostorově rozdílné. Na jihu republiky spadne většinou okolo 10 mm, ale v místech se silnějšími úhrny to může být i 25 mm. V úterý a ve středu mohou teploty šplhat až k 20 °C, ale už během středy se začne od západu dosti ochlazovat. Do soboty se budou pak maxima pohybovat do 15°C. Na víkend se pak začne oteplovat na hranici 20 °C a více. V polovině příštího týdne se můžeme dočkat letního dne (maxima nad 25 °C). Až do konce týdne přetrvává nízké riziko nočních mrazů a případných škod na zemědělských plodinách. V dalších 10 dnech bude půdní vlhkost na většině území odpovídat dlouhodobým hodnotám. Až v polovině příštího týdne pokud vydrží předpověď, tak se bude půdní vlhkost mírně snižovat.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 19. května se čeká, že v příštím týdnu se konečně teploty dostanou nad dlouhodobý průměr. To by mělo vydržet jen do 14. května, kdy teploty budou opět odpovídat průměru. Samozřejmě s délkou předpovědi roste výrazně nejistota. Srážek by nemělo být příliš, v druhé půlce období se budou vyskytovat spíše přeháňky.
Po delší době více zapršelo a to ze soboty na neděli. Díky tomu v dalších 10 dnech by měla být půdní vlhkost na většině území v normě. Počasí bylo teplotně opět jako na houpačce. Výraznější oteplení modely zatím očekávají hlavně na přelom tohoto a příštího týdne.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech podprůměrné. První předpovědní týden by měl být výrazně podprůměrný, poté se bude postupně oteplovat. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.