20. červenec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden díky výrazně vyšším teplotám a nízkým srážkovým úhrnům vedl k opětovnému zhoršení stavu na východě území, kde relativní nasycení půdy opět kleslo. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) jsou v současné době postiženy ⅗ území, zatímco nasyceno alespoň na 70% je cca 1/10 území.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na cca 1/10 území, což představuje citelné zhoršení oproti minulému týdnu. Situace zůstává relativně nepříznivá v hlubší vrstvě a zejména pak v oblasti krajů Jihomoravského a Olomouckého, tedy v oblastech, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady nízký obsah vláhy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na 1/10 území, pokud uvažujeme celý profil (oproti 1/20 minulý týden).
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se vzhledem k minulému týdnu výrazně nezhoršila na západě území, ale zůstává nepříznivá na většině území Moravy a sucho současně zasahuje i část Vysočiny. V celém profilu je téměř 30% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy přibližně stejně jako předminulý tyden (38%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) se zvýšila také na 30% oproti 11% v minulém týdnu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu velmi teplé počasí snížilo půdní vlhkosti především na Moravě, v Čechách byl pokles na většině stanic jen pozvolný. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována na 39 % stanic, v 10-50 cm na 39 % stanic a v 50-100 cm na 38 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 7 % stanic, v 10-50 cm na 6 % a v 50-100 cm u 10 % stanic. Oproti minulému týdnu došlo k rozšíření území s nižší vlhkostí půdy, nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány opět především na jižní a střední Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (13-20.7.2014) bylo území České republiky hlavně pod vlivem nevýrazné tlakové výše, která příliš srážek nepřinesla, ty byly hlavně vázány na bouřky v odpoledních hodinách. Srážky byly většinou hodně lokálního charakteru. V týdenní sumě bylo nejvíce srážek v oblasti jižních Čech, a to hlavně na Šumavě (10-20 mm/týden). Dále se bouřky silněji projevily nad Beskydami (20-30 mm/týden). Minulý týden byl velmi teplý a teploty vzduchu stoupaly každý den. Nejvyšší teploty byly v sobotu a neděli (19-20.7.2014), kdy na hodně místech vystoupila maximální teplota vzduchu nad 30°C a v neděli se objevily místa i s teplotou nad 35°C. Mezi nejteplejší regiony patřila Polabská nížina, jižní a střední Morava. Minimální teploty byly nejnižší v neděli 13.7.2014, poté již stoupaly a od čtvrtka se objevovaly místa, kdy minimální teplota vzduchu neklesla pod 20°C, tedy byla tropická noc.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše stabilizaci stavu díky očekávaným vyšším srážkovým úhrnům, které jsou očekávány. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny nejprve týden s nadprůměrným srážkami, který vystřídá spíše průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza pro západní část území relativně příznivá s horším výhledem pro suchem postižené oblasti Moravy.