21. srpen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (14.8. – 20.8.2022) hrála zásadní roli zvlněná studená fronta, která nás začala ovlivňovat ke konci týdne a pokračuje i během tohoto. Do nedělního rána napršelo nejvíce srážek na Plzeňsku, Rokycansku, Příbramsku a Benešovsku a to 60-110 mm/týden. Naopak nejméně to bylo ve východních Čechách, na jižní Moravě a na západě Čech. Další vydatné srážky se vyskytovaly během neděle a pondělí, což bude součástí vyhodnocení v příštím týdnu. Teploty vzduchu postupně během uplynulého týdne rostly a od středy do čtvrtka na většině území republiky přesáhly tropických hodnot. V pátek se nám začalo již od západu ochlazovat, ale na Moravě byly ještě teploty i nad 35°C.
Podle předpokladu zvlněná studená fronta přinesla výrazné srážkové úhrny a i ochlazení. Půdní vrstva do 100 cm se prakticky doplnila na celém území a vytvořila i dostatečné zásoby minimálně na dalších 10 dnů, kdy i přes očekáváné oteplení by se nemělo půdní sucho rozvíjet.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se oproti minulému týdnu zlepšila téměř na celém území. Drobná lokalita zůstává v Krušných horách a v Libereckém kraji. Jinak není sucho sledováno.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se výrazněji zlepšila tam, kde byly zaznamenány intenzivní srážky. Sucho však zůstává v západních a severozápadních Čechách, v Polabí, na Vysočině a místy na Moravě.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 13 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulém týdnu došlo k výraznému zlepšení.


Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu výrazněji zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) je nyní sledován kladný stav na většině území, převážně o 5 mm, místy o více než 20 mm. Situace však zůstává nepříznivá v Kuršnohoří a místy v Libreckém kraji a v Polabí. nepříznivá v německém pohraničí (západní a severovýchodní Čechy).
Deficit půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se místy také zlepšil, nedošlo však k tak rozsáhlé pozitivní změně jako v povrchové vrstvě. Deficit se nachází téměr na celém území, s výjimkou oblasti jižné od Prahy, a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Situace je horší na severní Moravě ve Slezsku a také v severních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ se na většině území republiky změnil stav z podnomální vodnosti na normální až nadnormální vodnost. Na mnoha místech se však vyskytuje i nadále stav podnormální vodnosti, záleží na srážkách v minulém týdnu..
V celém profilu do 1 m se k 21. 08. vyskytuje deficit na cca 42 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 15 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 2 % je záporná odchylka o více jak 40 mm

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem velmi výrazně zlepšilo
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Nasycení až na 100 % je po dlouhé době na cca 60 % území, především na Moravě a jižní poloviny Čech. Nejhorší stav zůstává v severozápadních Čechách a v severním Polabí, kde hodnoty jsou okolo 20–50 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Nízké hodnoty zůstávají nadále v severozápadních a západních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Morav

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14.08. Zprávy 200 zpravodajů z 65 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a také v dalších 13 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %, 19 okresů očekává ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů (6) nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (43 % hlášení) až stav „extrémní sucho“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako suchý (38 % hlášení) až sušší (35 % hlášení).
Stav půdy a krajiny začíná být velmi kritický, na loukách jsou patrná vypálená místa a u mladých stromů dochází k uvadání listů. V současné době je velmi ohrožena cukrovka a kukuřice. Situace není příznivá.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 08. Hlášena je situace v pěti okresech, kde jsou sledovány především jehličnaté druhy. Ve dvou okresech jsou sledovány pokročilé projevy sucha na dřeviny a v tachovském okrese počínající projevy sucha, ve zbylých hlášených okresech nejsou zaznamenány projevy sucha

Situace ve střední Evropě: Hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY ukazují oproti uplynulému týdnu pouze mírnou změnu. Nejnižší hodnoty jsou aktuálně sledovány na území Maďarska, Itálie a na pobřeží Černého moře. Situace není dobrá ani ve Francii či v Německu.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu místy vydatné srážky zvedly vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, ve 40-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 11 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 39 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve středních Čechách a na severní Moravě, nižší v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14.8. – 20.8.2022) hrála zásadní roli zvlněná studená fronta, která nás začala ovlivňovat ke konci týdne a pokračuje i během tohoto. Do nedělního rána napršelo nejvíce srážek na Plzeňsku, Rokycansku, Příbramsku a Benešovsku a to 60-110 mm/týden. Naopak nejméně to bylo ve východních Čechách, na jižní Moravě a na západě Čech. Další vydatné srážky se vyskytovaly během neděle a pondělí, což bude součástí vyhodnocení v příštím týdnu. Teploty vzduchu postupně během uplynulého týdne rostly a od středy do čtvrtka na většině území republiky přesáhly tropických hodnot. V pátek se nám začalo již od západu ochlazovat, ale na Moravě byly ještě teploty i nad 35°C. V sobotu pak na západě byly teploty i pod hranicí 20°C, ale na východě vystoupaly na 28°C. Vítr byl spojen hlavně se zvlněnou studenou frontou, proto začal od čtvrtka postupně stoupat a hlavně při bouřkách dosahoval vysokých hodnot.

Předpověď a prognóza sucha: 
V následujícím období (od 22.8.2022) nás nejdříve bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, která bude postupně slábnout a nahradí jí nevýrazné tlakové pole. Nejvíce srážek by mělo spadnout během pondělí a úterý, ale i v dalších následujících dnech se budou objevovat častější přeháňky. Od pondělního rána čekáme v dalších 10 dnech, že může napršet dalších až 50-80 mm srážek v místech s nejintenzivnějším deštěm. Na zbytku území většinou mezi 15-40 mm za 10 dnů. Teploty vzduchu budou zpočátku týdne nízké a to okolo 17-22 °C. Postupně se bude oteplovat a o víkendu by se měly pohybovat na 25-28°C, není vyloučeno lokálně i 30 °C. Vydatné srážky uplynulých dnů výrazně pomohly dosytit prakticky celý půdní profil. Proto i za 10 dnů nečekáme rozvoj půdního sucha, pouze na západě a severozápadě republiky může zůstávat horší situace ve spodní vrstvě 40-100 cm. Svrchní vrstva do 40 cm bude v nejbližších dnech stále vysoce nasycena, ale postupně bude mírně vysychat a bude schopna pojmout část případných dalších srážek.
Střednědobý výhled do 7. září předpokládá, že teploty vzduchu budou do 30. října nadprůměrné a to až o 5°C. Poté dojde k ochlazení na průměrné hodnoty. Není vyloučeno, že první týden v září se zase začne mírně oteplovat na maxima okolo 20-25°C, ale větší nesoulad predikcí začíná právě se začátkem září.
Dlouhodobá předpověď do 3. října předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu po celé září jen průměrné.
Podle předpokladu zvlněná studená fronta přinesla výrazné srážkové úhrny a i ochlazení. Půdní vrstva do 100 cm se prakticky doplnila na celém území a vytvořila i dostatečné zásoby minimálně na dalších 10 dnů, kdy i přes očekáváné oteplení by se nemělo půdní sucho rozvíjet.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.