22. únor 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu opět mírně snížilo, ale na většině území stále panuje vysoké relativní nasycení půdy. jak ostatně vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 8% území (oproti 5% v minulém týdnu), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou 3/5 území ČR (tedy přibližně stejně jako minulý týden).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu, na jihu a severozápadě Čech, a dále v západní části jižní Moravy, shodou okolností v místech nejvíce postižených nedostatkem vláhy v minulé vegetační sezóně. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 98% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem mírně zhoršila zejména v povrchové vrstvě, kde lze o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, hovořit na téměř 10% území. Nicméně prozatím se jedná o kategorie S1 a S2 tedy o odchylku nepříliš významnou. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 2% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%) jak v povrchové tak v hlubší vrstvě.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února, případně počátku března v závislosti na počátku vegetační sezóny.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 29 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí, Poohří, v okolí Berounky a horního a středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (15-21.2.2015) byla Česká republika hlavně pod vlivem tlakové výše, která přinesla inverzní charakter počasí, ale bez srážek. Ty se objevily v malém množství až v neděli 22.2.2015 a to převážně na Moravě. V neděli a pondělí (15-16.2.2015) byly teploty vzduchu vyšší a to v průměru kolem 2-3°C. Od úterý do čtvrtka se ochladilo na průměrné teploty kolem 0°C. Ke konci sledovaného období se vrátily teploty k hodnotám z počátku týdne. Větší rozdíl byl zaznamenán v maximálních teplotách. Tam, kde se nízká inverzní oblačnost rozpustila, šplhaly maximální teploty až k 10°C. Naopak při trvalé nízké oblačnosti byly maximální teploty výrazně nižší (hlavně ve středu). Minimální teploty byly opět vázány na oblačnost. V místech, kde nad ránem nebyla nízká oblačnost, teplota klesala velmi nízko i pod hodnoty -5°C. Rychlost větru byla během týdne dost proměnlivá. Větrno bylo hlavně počátkem a koncem týdne, naopak během týdne bylo spíše bezvětří nebo jen nízké rychlosti větru.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot, a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné stále počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu, nicméně relativní nasycení zejména povrchové vrstvy bude s ohledem na očekávaný průběh počasí spíše klesat.