23. leden 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (16.1. – 22.1.2022) spadlo nejvíce srážek v pondělí, čtvrtek a v pátek. Celkově více srážek bylo zaznamenáno v Čechách než na Moravě. Tam bylo většinou naměřeno mezi 2-10 mm za týden, v Čechách pak mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a Krušných horách a to do 60 mm za týden. Sněžení pak bylo většinou ve čtvrtek a pátek, kdy převažovaly úhrny okolo 2-7 cm za den. Denní teploty vzduchu se pohybovaly zpravidla lehce nad bodem mrazu (1-4 °C). Naopak noční teploty byly pod bodem mrazu a to i pod hranicí -5° C. Uplynulý týden byl větrný.
Nejvíce srážek se čeká na přelomu tohoto a dalšího týdne a díky tomu by mohlo dojít k dalšímu dosycení půdní vlhkosti hlavně v nižších vrstvách. Počátkem příštího týdne bychom se mohli dočkat i vyšších sněhových úhrnů.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně prohloubila na východní Moravě. Sucho sledujeme v menších oblastech. Silnější intenzita zůstává i nadále v Jeseníkách (až výrazné sucho) a v Poodří. Počínající až mírné sucho je sledováno v hraničních pohořích (Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky, Beskydy, Šumava), dále poté v Podkrušnohoří a na Ostravsku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně prohloubila. I nadále zůstává jedna větší lokalita na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, zde probíhá mírné prohlubování sucha. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho v menších oblastech po ČR (Královéhradecký kraj, Zlínský kraj, Ostravsko a místy v Čechách).
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 16 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje neutrální stav na většině republiky, k prohloubení deficitu došlo minulý týden na východní Moravě. Mírný deficit je sledován místy v Polabí, Poohří a na severní Moravě.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, na většině území převažuje deficitní stav. V Jeseníkách je situace horší, zatímco na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav kladný..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území republiky normální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 23. 01. vyskytuje deficit na cca 38 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na východě republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm):  Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 70–100 %. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, kde je stav okolo bodu snížené dostupnosti. Na většině území však převládá vysoká nasycenost.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní Moravě, Jesenicku, v Podkrušnohoří a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16.01. Zprávy 181 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V deseti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v 15 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Čtyři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„normální spíše vlhčí“ (74 % hlášen) až stav spíše sušší bez dopadů (20 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako vlhký (38 % hlášení) až mírně vlhký (31 % hlášení).
V minulém týdnu na většině míst byly zaznamenány srážky, ať ve formě sněhu či deště. Stav půdy je na většině míst setrvalý a beze změn, krajina je ve vegetačním klidu.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 16. 01. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny,

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území mírně vzrostla vlhkost půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 46 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 25 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na Znojemsku, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (16.1. – 22.1.2022) spadlo nejvíce srážek v pondělí, čtvrtek a v pátek. Celkově více srážek bylo zaznamenáno v Čechách než na Moravě. Tam bylo většinou naměřeno mezi 2-10 mm za týden, v Čechách pak mezi 5-15 mm za týden. Nejvíce srážek spadlo v Krkonoších a Krušných horách a to do 60 mm za týden. Sněžení pak bylo většinou ve čtvrtek a pátek, kdy převažovaly úhrny okolo 2-7 cm za den. Denní teploty vzduchu se pohybovaly zpravidla lehce nad bodem mrazu (1-4 °C). Naopak noční teploty byly pod bodem mrazu a to i pod hranicí -5° C. Uplynulý týden byl větrný. Průměrné denní rychlosti větru byly dokonce v pondělí okolo 4-6 m/s. Dále ve čtvrtek a pátek také dosti nadprůměrně foukalo.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 17.1.2022) bude naše republika nejdříve pod vlivem tlakové výše a frontálního rozhraní, které bude udržovat teplejší vzduch na západě a chladnější na východě. Ke konci týdne bude se více prosazovat vlhčí vzduch a počátkem dalšího týdne by mohla přijít tlaková níže s většími úhrny srážek, ale to je samozřejmě ještě nejisté. V dalších 10 dnech by mohlo tedy spadnout až 15-35 mm srážek (na horách více), ale bude to hodně závislé na množství srážek počátkem příštího týdne. Tomu odpovídá i předpokládaný úhrn nového sněhu. Do konce týdne by nemělo příliš připadnout a když už, tak hlavně ve vyšších nadmořských výškách. Počátek příštího týdne ale pak slibuje i ve středních polohách až 25 cm nového sněhu a na horách více než 50 cm, ale opět je zatíženo větší nejistotou. Půdní vlhkost bude v dalších 5 dnech vesměs stagnovat, poté by o víkendu a počátkem příštího týdne se měla dosycovat a to hlavně v povrchové vrstvě.
Střednědobý výhled do 8. února předpokládá teploty kolem dlouhodobého normálu do konce měsíce. S nástupem února se objevuje také větší nejistota, když část modelů předpokládá pokračování průměrných teplot vzduchu, část naopak mírné ochlazení. V nižších polohách to i v chladnějším výhledu znamená denní teploty mírně nad bodem mrazu. Noční pak s počátkem února mají větší šanci klesat hlouběji pod bod mrazu. Celkově se ale zatím žádné tuhé mrazy nečekají. Nejvíce srážek by mělo být právě na přelomu tohoto a dalšího týdne.
Nejvíce srážek se čeká na přelomu tohoto a dalšího týdne a díky tomu by mohlo dojít k dalšímu dosycení půdní vlhkosti hlavně v nižších vrstvách. Počátkem příštího týdne bychom se mohli dočkat i vyšších sněhových úhrnů.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.