25. leden 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu mírně snížilo ale na většině území je patrné vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se prakticky nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou 4/5 území ČR (tedy poněkud méně než v uplynulých týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě Čech, v některých oblastech střední a na většíně území jižní Moravy a při hranici s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 98% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila a dosahuje nejnižších hodnot v posledních 12 měsících. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%) v hlubší vrstvě. V povrchové vrstvě pak díky doplnění půdní vlhkosti z tajícího sněhu a srážek regiony s nižší než obvyklou půdní vlhkostí prakticky nenajdeme.
 
Vegetace S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 5 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 36 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 32 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí a na horním a středním toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (18-25.1.2015) přecházelo přes naše území několik frontálních systémů, zároveň se udržovala brázda nízkého tlaku vzduchu, která hlavně způsobovala zataženou či oblačnou oblohu. Srážky v minulém týdnu byly slabého charakteru, většinou šlo jen o drobné mrholení. Výjimku tvořil závěr týdne, kdy ze soboty na neděli a během nedělního dopoledne se vyskytovalo intenzivnější sněžení, a to převážně ve východní části Moravy. Nejintenzivnější sněžení bylo na severovýchodě Moravy, kde napadlo i více než 10 cm nového sněhu. Teplota vzduchu nebyla v minulém týdnu příliš rozkolísaná, naopak si díky zatažené obloze udržovala relativně vyrovnaný průběh. Průměrné teploty vzduchu se pohybovaly většinou mírně nad bodem mrazu, v sobotu a neděli (24-25.1.2015) se ochladilo a teploty byly naopak mírně pod bodem mrazu. Minulý týden se také nevymykal nějakým větrným počasím, většinou byla průměrná rychlost větru do 2 m/s. Mírně se zvýšila rychlost větru koncem týdne.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.