26. červen 2022

 Shrnutí

V uplynulém týdnu (19. 6.– 25. 6. 2022) jsme byli hlavně pod vlivem zvlněné studené fronty. Jedna se vyskytovala v pondělí, druhá poté v pátek. Lokální úhrny srážek byly místy extrémní. Například v Praze během pátečního dne bylo naměřeno více než 100 mm. To se projevilo i v týdenních úhrnech, kdy prakticky kolem toku řeky Vltavy byly ty nejvyšší úhrny, a to většinou mezi 40-110 mm za týden. Naopak na zbytku území se jednalo nejčastěji jen o srážky do 20 mm za týden. Začátkem týdne byly ještě tropické teploty vzduchu, ale s příchodem fronty se nám ochladilo na úterních 20-23 °C během dne. Poté se nám opět oteplilo na nejčastějších 25-29 °C, ale místy překračovaly teploty opět hranici 30°C. Nižší noční teploty byly převážně v úterý a ve středu, kdy klesaly i pod hranici 10°C. Vítr byl silnější hlavně minulou neděli a v pátek.

Tento týden se čekají vyšší úhrny srážek hlavně v Čechách, kde může spadnout i více než 100 mm. Teploty vzduchu budou hodně nadprůměrné hlavně tento týden, a to převážně na Moravě. Půdní sucho se zatím bude udržovat v hlubších vrstvách a převážně na Moravě.
 

Aktuální intenzita suchaINTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se oproti minlému týdnu díky srážkám výrazně snížila především v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském kraji a v severních Čechách. Na východě území došlo na mnoha místech naopak k zhoršení situace. Nejhorší stav úřetrvává v západních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se oproti minulému týdnu snížila předvším v oblastech zasažených výraznějšími srážkami (v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském kraji a v severních Čechách). Na zbytku území zůstává situace beze změny.
Aktuálně se sucho (počínající až extrémní) na území České republiky vyskytuje cca na 65 % území (půdní profil 0–100 cm).

DeficitDEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden snížil především v oblastech se silnými srážkami (v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském kraji a v severních Čechách). V povrchové vrstvě (0–40 cm) se deficit mimo uvedené oblasti i nadále prohlubuje.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se s výjimkou uvedených oblastí téměř nezměnil a nadále se nacházíme v deficitu mezi 5 a 40 mm. Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti. V celém profilu do 1 m se k 26. 06. vyskytuje deficit na cca 80 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 77 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na více jak 11 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo na východní části území, na západě došlo naopak k zlepšení situace.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): K výraznému zlepšení stavu došlo oproti předcházejícímu týdnu v Středočeském, Jihočeském, Plzeňském kraji a v severních Čechách. Na Moravě je naopak na většině území relativní nasycení pod 30 %. Nejhorší situace i nadále panuje v severozápadních Čechách.

Situace v celém profilu (0–100 cm): Velice nízké hodnoty najdeme opět v severozápadních Čechách ,Polabí a na jižní Moravě.

Dopady na vegetaci:  RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE se ve srovnání s minulým týdnem zhoršila především v severovýchodní části Čech. Na jihozápadě a také na velké části Moravy došlo k výraznému zlepšení. Nejhorší situace přetrvává v severozápadních Čechách a to jak pro polní plodiny tak pro veškerou vegetaci.

Dopady na zemědělství: 

Dopady na lesy: 

Situace ve střední Evropě

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo vlivem srážek k vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, v 10 až 50 cm je na 22 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 51 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v západních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (19. 6.– 25. 6. 2022) jsme byli hlavně pod vlivem zvlněné studené fronty. Jedna se vyskytovala v pondělí, druhá poté v pátek. Lokální úhrny srážek byly místy extrémní. Například v Praze během pátečního dne bylo naměřeno více než 100 mm. To se projevilo i v týdenních úhrnech, kdy prakticky kolem toku řeky Vltavy byly ty nejvyšší úhrny, a to většinou mezi 40-110 mm za týden. Naopak na zbytku území se jednalo nejčastěji jen o srážky do 20 mm za týden. Začátkem týdne byly ještě tropické teploty vzduchu, ale s příchodem fronty se nám ochladilo na úterních 20-23 °C během dne. Poté se nám opět oteplilo na nejčastějších 25-29 °C, ale místy překračovaly teploty opět hranici 30°C. Nižší noční teploty byly převážně v úterý a ve středu, kdy klesaly i pod hranici 10°C. Vítr byl silnější hlavně minulou neděli a v pátek.

Předpověď: V následujícím období (od 27.6.2022) nás nejdříve bude ovlivňovat opět zvlněná studená fronta. V pátek poté přijde další studená fronta a za ní se ochladí. Srážky se očekávají celkem často, ale formou velmi intenzivních bouřek, takže půjde často o lokální záležitosti. Větší srážkové úhrny by měly být v Čechách než na Moravě. V dalších 10 dnech může spadnout v Čechách 50-100 mm. Na Moravě poté nejčastěji do 30 mm za 10 dnů. Do pátečního dne díky frontálního rozhraní by mělo být tepleji na Moravě, kde čekáme maxima i nad hranicí 35°C. Naopak v Čechách většinou budou teploty během dne do 30°C. V sobotu se pak nám ochladí na maxima mezi 25-30 °C na velké části území. V dalších 10 dnech bude půdní sucho se dále zmenšovat, ale vzhledem k tomu, že se čekají srážky na podobných místech, jako v minulém týdnu, tak celková rozloha půdního sucha nebude dramaticky klesat. Dobrá situace bude ve svrchní vrstvě do 40 cm, naopak hlavně na Moravě bude přetrvávat půdní sucho od 40-100 cm. V celém profilu tedy čekáme sníženou půdní vlhkost na 50 % území republiky a mírné a horší na 40 %.
Střednědobý výhled do 13. července předpokládá, že teploty vzduchu budou až do 7. července teplotně nadprůměrné, a hlavně v tomto týdnu až o 10°C. Poté by se mělo postupně ochladit na průměrné či lehce vyšší teploty.
Dlouhodobá předpověď do 8. srpna předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu do 18. července většinou průměrné či v tomto týdnu nadprůměrné. V druhé polovině července a začátkem srpna se čekají teploty nadprůměrné.
Tento týden se čekají vyšší úhrny srážek hlavně v Čechách, kde může spadnout i více než 100 mm. Teploty vzduchu budou hodně nadprůměrné hlavně tento týden, a to převážně na Moravě. Půdní sucho se zatím bude udržovat v hlubších vrstvách a převážně na Moravě.
 

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.