27. červen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (20.6. – 26.6.2021) nás doprovázelo větší množstvích silných bouřek, což se projevilo ve velkých lokálních rozdílech v úhrnu srážek. Například v oblasti Jeseníků a na východním okraji Moravy (např. Vsetínsko) byly úhrny slabé a to okolo 10 mm za týden. Naopak na Strakonicku to bylo i okolo 140 mm za týden. Celkově více pršelo v jižní polovině republiky než v severní. Během týdne se nám prakticky skokově ochlazovalo. V neděli a pondělí byla maxima na většině území republiky nad hranicí 30 °C a dosahovaly i 35 °C. V úterý až ve čtvrtek převládalo teplotní rozhraní nad republikou. V Čechách byly maxima do 25 °C, na Moravě i stále okolo 30 °C.
V dalších 10 dnech bude pokračovat letní počasí. Tedy čekáme většinou maxima teplot okolo klimatického průměru, i když s tendencí k mírně vyšším. Srážky budou hlavně skrz bouřkovou činnost, tedy prostorově velmi rozmanité. Nejvíce by mělo pršet z úterý na středu, kdy mohou být vysoké intenzity srážek. Za 10 dnů bude půda většinou na svých obvyklých hodnotách.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu výrazně zlepšila. Ze stavu, kdy byla v podstatě celá republika zasažena suchem, jsou nyní sledovány pouze dvě výraznější oblasti zasažené suchem. Jedná se o oblast Jesenicka a Bílých Karpat. Zde je evidováno počínající až výjimečné sucho. Na zbytku území nyní nesledujeme riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále v dobrém stavu a oproti minulému týdnu se v podstatě nezměnila. Hlavní sledované lokality se nachází v Krkonoších a jeho podhůří a na severní Moravě. Poté se vyskytují místa s počínajícím suchem.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 5 % území (půdní profil 0–100 cm), zatímco minulý týden se sucho rozprostíralo na 64 % plochy republiky..

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden výrazně zlepšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) předminulý týden začal převládat deficit v hodnotách -5 až cca -40 mm, po minulém týdnu sledujeme lepší stav než je pro tuto obvyklé na většině území ČR. Mírný deficit je však sledován v Jeseníkách a Bílých Karpatech. Neutrální stav se nachází východně od Prahy.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) v minulém týdnu se také zlepšil. Lepší stav zůstává místy ve středních Čechách, Plzeňsku a na jižní Moravě.. V dalších částech je stav lepší až mírně deficitní..
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální až nadnormální vodnost. Nadnormální vodnost je sledování spíše v jižní části republiky a na západě. V Polabí a Pomoraví převažuje spíše normální vodnost, ale je zde i podnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 27. 06. vyskytuje deficit na cca 93 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Oproti minulému týdnu se snížil deficit o 73 %. Na 4 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na max. 1 % území sledujeme zápornou odchylku o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem poměrně zásadně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je v poměrně dobrém stavu na většině území. V Čechách a místy na Moravě převládá 70–90% relativní nasycení půdy. Ve vyšších nadmořských výškách je stav ještě lepší (většinou pohraniční pohoří). Místy se však objevuje stav pod 50 % tedy u hranice snížené dostupnosti – konkrétně v Jeseníkách, Bílých Karpatech, Podyjí a východně od Prahy.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat a nyní sledujeme lepší stav kondice než je pro tuto dobu obvyklé a to cca o 5-20 %.. Srážky v minulém týdnu vegetaci pomohly a nyní je oproti předchozímu týdnu více biomasy. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20. 06. Zprávy 242 zpravodajů z 70 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve čtyřech okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v sedmi okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (55 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (20 % hlášení). Oproti předchozímu hodnocenému týdnu došlo k rapidní změně v hlášení týkající se povrchové vrstvy. Nyní je vnímána převážně jako půda sušší (cca 42 % hlášení) až suchá (36 % hlášení).
Po několika týdnech, kdy byl půdní profil na většině území dosycen, začíná vrchní pudní profil intenzivně vysychat a v minulém týdnu bylo umocněno vysokými teplotami. Na mnoha místech se začínají vyskytovat praskliny v půdě. Vysoké teploty umožňují vegetaci rychlý vývoj, který byl zpožděn díky chladnějšímu počasí. Vegetace o to více čerpá vodu z krajiny, kde se jí na mnoha místech přestává dostávat. Situace na mnoha místech začínala být minulý týden kritická a pravděpodobně srážky z tohohle týdne na mnoha místech pomohly (uvidíme příští týden hlášení zpravodajů). Každopádně na některých místech už plodiny déšť nezachránil..

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 20. 06. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v okrese Příbram a Rychnov nad Kněžnou jsou hlášeny počínající projevy sucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území vlivem místy vydatných srážek k růstu vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 35 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 19 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy a v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (20.6. – 26.6.2021) nás doprovázelo větší množstvích silných bouřek, což se projevilo ve velkých lokálních rozdílech v úhrnu srážek. Například v oblasti Jeseníků a na východním okraji Moravy (např. Vsetínsko) byly úhrny slabé a to okolo 10 mm za týden. Naopak na Strakonicku to bylo i okolo 140 mm za týden. Celkově více pršelo v jižní polovině republiky než v severní. Během týdne se nám prakticky skokově ochlazovalo. V neděli a pondělí byla maxima na většině území republiky nad hranicí 30 °C a dosahovaly i 35 °C. V úterý až ve čtvrtek převládalo teplotní rozhraní nad republikou. V Čechách byly maxima do 25 °C, na Moravě i stále okolo 30 °C. V pátek a sobotu se začalo rozhraní zmenšovat a ochlazovalo se i na Moravě a maxima byla nejčastěji mezi 20-25 °C. Noční teploty přesahovaly hodnoty 15 °C a nebyla ani výjimkou tropická noc (nad 20 °C). Vítr byl většinou v průměrných denních hodnotách okolo 1-3 m/s, ale při bouřkových situacích výrazně stoupal a způsoboval značné lokální škody, které vyvrcholily až tornádem na jihu Moravy.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 28.6.2021) nás ovlivní hlavně studená fronta přecházející v úterý a ve středu přes naše území. Tu bude doprovázet mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Fronta přinese další intenzivní silné bouřky a také ochlazení. Největší úhrny srážek se čekají z úterý na středu. V dalších dnech pak budou se vyskytovat lokální bouřky, takže čekáme výrazný prostorový rozdíl v úhrnu srážek. Na většině území v dalších 10 dnech naprší 15-25 mm. V místech s intenzivním deštěm více než 40 mm. Více srážek se čeká hlavně v Čechách. V pondělí a úterý budou maxima ještě i přes 30 °C, poté se ochladí většinou na 21-26 °C. Díky intenzivním bouřkám, které v posledních dnech byly, a také další očekáváme, tak půda bude i za 10 dnů nasycena na obvyklých hodnotách a to jak v povrchové, tak hlubších vrstvách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 14. července se předpokládá, že prvně začneme s nadprůměrnými teplotami, které se ve středu vrátí k obvyklým hodnotám. Poté od příštího týdne budou spíše slabě nadprůměrné a zhruba od půlky příštího týdne nejsou vyloučeny opět maxima okolo 30 °C. Vyskytovat se budou hlavně přeháňky, kterých od příštího týdne ubyde.
V dalších 10 dnech bude pokračovat letní počasí. Tedy čekáme většinou maxima teplot okolo klimatického průměru, i když s tendencí k mírně vyšším. Srážky budou hlavně skrz bouřkovou činnost, tedy prostorově velmi rozmanité. Nejvíce by mělo pršet z úterý na středu, kdy mohou být vysoké intenzity srážek. Za 10 dnů bude půda většinou na svých obvyklých hodnotách.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.